Archiv

Na FF UK vznikne Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Od 1. 10. 2023 dochází ke splynutí Ústavu etnologie (ÚETN), Katedry středoevropských studií (KSES) a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS) do Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií (ÚESEBS).

Strukturální změny na FF UK

V současné době dochází na FF UK k několika změnám v rámci struktury jejích základních součástí. Cílem této postupné reorganizace je zjednodušovat strukturu základních součástí fakulty, zvyšovat efektivitu jejich řízení a vytvářet nové příležitosti pro rozvoj a spolupráci dotčených oborů a vědních oblastí ve výuce i vědecké a projektové činnosti.