Archiv

Projekt Český národní korpus spravovaný Filozofickou fakultou UK se stal oficiálně uznaným K-centrem CLARIN

Síť CLARIN je evropskou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na jazykové zdroje a nástroje pro práci s nimi v humanitních a společenských vědách. Smyslem K-centra ČNK je poskytovat všem zájemcům informace, konzultace a technickou podporu v oblasti korpusové lingvistiky zaměřené na češtinu.

Ústav Českého národního korpusu FF UK zve na přednášky lingvisty Stefana Th. Griese

Stefan Th. Gries působí na University of California v Santa Barbaře. Přednášky prosloví ve dnech 26. a 27. dubna 2017.