Archiv

Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík

Filozof a teolog Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK převezme nizozemské ocenění 28. března v kostele Grote Kerk v Naardenu. Porota vidí jednasedmdesátiletého Halíka jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu.

Prof. Michael Rosen z Harvardovy univerzity obdržel zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Medaile za podporu svobodného rozvoje české filozofie a kultury v dobách komunistické totality byla profesoru Rosenovi udělena před jeho přednáškou Why Does Philosophy Have a History, kterou na půdě FF UK pronesl 22. února.

Podpora krátkodobých pobytů v Oxfordu

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University.

Mezinárodní Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství zahajuje svoji činnost

Centrum bude zaměřeno na mezioborový výzkum klíčových aspektů veřejného života a otázek spojenými s rolí náboženství v současné liberální, sekularizované společnosti.

V dubnu proběhla první pražská konference studentů filosofie Σχολή

Za podpory Ústavu filosofie a religionistiky FF UK se na půdě fakulty uskutečnila konference Σχολή, která podpořila spolupráci mezi studenty různých kateder filosofie.