Archiv

Dva vědecké kolektivy z FF UK obdržely podporu v soutěži Univerzitních výzkumných center UNCE

Soutěž Univerzity Karlovy je zaměřena především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Mezi ně nyní patří projekty hlavních řešitelů prof. Miroslava Petříčka z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a prof. Václava Cvrčka z Ústavu Českého národního korpusu FF UK.

Bylo by na světě lépe bez sociálních rolí, nebo by byl lepší s jedinou univerzální lidskou identitou? I to řeší nový filosoficko-etický projekt PRIMUS, který představuje jeho hlavní řešitel David Machek

Mezinárodní badatelský tým na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK pod vedením akademika z Universität Bern dr. Davida Machka řeší projekt Role-Ethics in Ancient and Contemporary Philosophy. Projekt probíhá od září 2023 do roku 2027.

Humanitní vědy jsou balast. To zdánlivě neužitečné je ve skutečnosti naprosto nezbytné pro zdraví a bezpečnost společnosti, říká Tomáš Halík, nový držitel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

Prof. Tomáš Halík působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, kde pravidelně přednáší o postmoderní filozofii náboženství a vede několik disertačních prací. U příležitosti převzetí ocenění za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva v rozhovoru hovoří o svých profesních a osobních projektech, ale i současné době.

Prof. Tomáš Halík obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

V den výročí vzniku samostatného Československa 28. října 2023 ve Vladislavském sále propůjčil prezident České republiky akademikovi z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK jedno z nejvyšších českých vyznamenání. Vyznamenán byl za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Začíná výstava o pedagogovi a vědci z FF UK „Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka“

Vernisáž výstavy Galerie hlavního města Prahy o předním českém filosofovi a estetikovi prof. Miroslavu Petříčkovi z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK se uskuteční v úterý 3. října 2023 v 19:00 ve druhém patře Městské knihovny na Mariánském náměstí 1. Výstava potrvá do 28. ledna 2024.

Mezinárodní badatelský tým na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK řeší nový projekt PRIMUS

Cílem projektu s názvem „Role-Ethics in Ancient and Contemporary Philosophy“, který bude na ústavu probíhat od září 2023 do roku 2027, je prozkoumat etické důsledky toho, co se děje, když lidé uplatňují ve svém jednání rozličné sociální role.

Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík

Filozof a teolog Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK převezme nizozemské ocenění 28. března v kostele Grote Kerk v Naardenu. Porota vidí jednasedmdesátiletého Halíka jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu.

Prof. Michael Rosen z Harvardovy univerzity obdržel zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Medaile za podporu svobodného rozvoje české filozofie a kultury v dobách komunistické totality byla profesoru Rosenovi udělena před jeho přednáškou Why Does Philosophy Have a History, kterou na půdě FF UK pronesl 22. února.

Podpora krátkodobých pobytů v Oxfordu

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University.

Mezinárodní Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství zahajuje svoji činnost

Centrum bude zaměřeno na mezioborový výzkum klíčových aspektů veřejného života a otázek spojenými s rolí náboženství v současné liberální, sekularizované společnosti.