Prof. Michael Rosen z Harvardovy univerzity obdržel zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Medaili za podporu svobodného rozvoje české filozofie a kultury v dobách komunistické totality převzal prof. Rosen z rukou prof. Lenky Rovné, prorektorky  pro evropskou problematiku, 22. února 2018. Po předání vystoupil prof. Rosen s přednáškou Why Does Philosophy Have a History.

Přednášku pořádalo Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK