Archiv

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Památník národního písemnictví uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci

Děkanka Filozofické fakulty UK Eva Lehečková a ředitel Památníku národního písemnictví Michal Stehlík podepsali 6. května 2024 smlouvu prohlubující spolupráci obou institucí v akademické a vzdělávací oblasti. Spolupráce posílí vzájemnou součinnost na vybraných výzkumných projektech a nabídne nové vzdělávací příležitosti pro studenty a studentky.

Týden humanitních věd představí aktuální výzkumy a novinky v humanitních a společenskovědních oborech

Poznejte odborníky z praxe a výzkumu v humanitních vědách, rozvíjejte své dovednosti ve workshopech a debatách a objevujte novinky v humanitních a společenskovědních oborech během Týdne humanitních věd, který se koná poprvé na všech 11 filozofických a humanitních fakultách po celé ČR od 13. do 17. listopadu 2023.

Čeští egyptologové si v Abúsíru připsali další objev. Nalezli Džehutiemhatovu hrobku

Expedice Českého egyptologického ústavu FF UK v dubnu a květnu 2023 uskutečnila v egyptském Abúsíru další část terénního výzkumu šachtových hrobek z poloviny 1. tisíciletí př. Kr. Právě zde archeologický tým objevil hrobku dosud neznámého hodnostáře z doby perské invaze do Egypta.

Zástupci Univerzity Karlovy a Pražského jara uzavřeli Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci

Ve středu 4. 10. 2023 podepsali rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, děkanka Filozofické fakulty UK Eva Lehečková a ředitel Pražského jara Pavel Trojan Memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci. Tím do budoucna usnadnili přípravu a realizaci konkrétních projektů nejen v oblasti popularizace vědy a vzdělávání.

Na FF UK vznikne Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Od 1. 10. 2023 dochází ke splynutí Ústavu etnologie (ÚETN), Katedry středoevropských studií (KSES) a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS) do Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií (ÚESEBS).

Akreditovanou učitelskou kvalifikaci nabízejí také odborné fakulty UK

Vedení tří fakult Univerzity Karlovy, Filozofické, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké, považují za svou povinnost upozornit na obsahovou nepřesnost ve zprávě, kterou vydala ČTK 20. 4. 2020 s titulkem „Výbor doporučil hlasovat pro zpřístupnění učitelství nepedagogům“.

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Stanovisko rektora Tomáše Zimy k rozhodnutí EK UK ze dne 21. 2. 2019