Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Památník národního písemnictví uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci

Děkanka Filozofické fakulty UK Eva Lehečková a ředitel Památníku národního písemnictví Michal Stehlík podepsali 6. května 2024 smlouvu prohlubující spolupráci obou institucí v akademické a vzdělávací oblasti. Spolupráce posílí vzájemnou součinnost na vybraných výzkumných projektech a nabídne nové vzdělávací příležitosti pro studenty a studentky.

Smlouva umožňuje navázat spolupráci studujících a akademiků Filozofické fakulty UK (FF UK) s Muzeem literatury Památníku národního písemnictví (PNP) na relevantních společných projektech a podílet se na zpracování fondů PNP v rámci výkonu jejich odborné praxe. Obě instituce posílí také spolupráci při definování témat studentských závěrečných prací, které souvisejí se sbírkami a odborným profilem PNP.

Památník národního písemnictví i Filozofická fakulta UK jsou v mnoha oblastech přirozeně propojeni. A nemusí jít jen o bohemistiku a literární dějiny, což je přirozené na první pohled. Památník může být skvělým zdrojem materiálů pro studentské i vědecké práce, a naopak kreativní vklad studentů, doktorandů a akademických pracovníků může obohatit činnost Památníku,“ popisuje přínos meziinstitucionální spolupráce prof. Michal Stehlík.

Studující FF UK budou mít díky smlouvě příležitost v PNP absolvovat odborné stáže, budou se moci účastnit exkurzí na jednotlivá pracoviště a seznámit se s fondy Památníku v rámci relevantních předmětů svého studia.

Odbornými garanty spolupráce mezi oběma institucemi jsou doc. Jan Wiendl z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a vědecký tajemník PNP doc. Ladislav Šerý. „Smlouva administrativně podchycuje a aktualizuje roky probíhající spolupráci, která již v předchozích letech úspěšně probíhala, a zvláště studentům literárněvědné bohemistiky přinášela řadu příležitostí seznámit se s archivním materiálem, využít jej při tvorbě různorodých závěrečných prací, pro některé z nich znamenala také možnost budoucího pracovního uplatnění,“ uvádí doc. Jan Wiendl. „Osobně vnímám podpis této smlouvy jako skvělou příležitost pro obě instituce, které jsou mi profesně velmi blízké a o smyslu této spolupráce nepochybuji,“ dodává.


Související články