Týden humanitních věd představí aktuální výzkumy a novinky v humanitních a společenskovědních oborech

Poznejte odborníky z praxe a výzkumu v humanitních vědách, rozvíjejte své dovednosti ve workshopech a debatách a objevujte novinky v humanitních a společenskovědních oborech během Týdne humanitních věd, který se koná poprvé na všech 11 filozofických a humanitních fakultách sdružených v Asociaci děkanů filozofických fakult po celé České republice od 13. do 17. listopadu 2023.

Tato popularizačně-vzdělávací akce je určená široké veřejnosti, středním školám i odborníkům. Hlavní a doprovodný program se uskuteční v mnoha univerzitních městech – v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze a Ústí nad Labem. Nabídne přednášky pedagogů, vědců, doktorských studentů a absolventů, debaty, workshopy a mnoho dalšího. Program pokrývá široké spektrum humanitních a společenskovědních oborů jako je archeologie, filologie světových i exotických jazyků, historie, knihovnictví, pedagogika, psychologie, religionistika a teorie umění a další.

Letošním ročníkem prochází téma Blízko baroka,které připomene letošní 300. výročí úmrtí jedinečného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, významné momenty barokního období i jeho odkazy i pro dnešní dobu. Akce se také již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO, který připadá na 16. listopadu. Kompletní program je přístupný na stránkách akce tydenhumanitnichved.cz.

V současnosti je o studia na humanitních oborech setrvalý zájem, který se v následujících letech bude ještě zvyšovat. Naše pracoviště dosáhla v mezinárodních srovnáních pozoruhodných výsledků. Doba se mění, přicházejí nové technologie a je pravděpodobné, že právě ‚liberal arts and humanities‘ nabydou v těchto kontextech nové důležitosti. Ve středu pozornosti člověka bude, zdá se, především sám člověk a jeho intelektuální, duševní a duchovní potřeby. Na tuto situaci musíme být co nejlépe připraveni a použít co nejpestřejší paletu nástrojů, které nám pomohou vytvářet budoucí účinná řešení,“ říkají Jan Stejskal a Eva Lehečková, předsedající děkani Asociace děkanů filozofických fakult.

Zveme všechny nadšence humanitních věd na tuto ojedinělou akci, která představuje mimořádnou příležitost k prohloubení poznání a k diskusi s humanitními vědci po celé České republice.

Program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Na FF UK se budou přednášky během Týdne humanitních věd zabývat širokým spektrem témat, jakými jsou psychologie, etika, archeologie, architektura, historie, literatura, jazykověda, překlad, teorie her, umělá inteligence nebo také ženy ve vědě. Ve čtvrtek 16. listopadu bude celý den věnovaný Světovému dni filozofie, během něhož zazní přednášky a workshopy akademiků a akademiček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

Návštěvníci workshopů si mohou vyzkoušet barokní divadelní techniky, jak lze propojovat tematizaci etických problémů a rozvoj kritického myšlení nebo se vžít do role filozofa. Mimo to se také uskuteční debata Izrael a Gaza – Cesty do a ven z konfliktu a latinský divadelní soubor Lauriger zinscenuje barokní divadelní představení Mors et Amor / Smrt a láska (1656).

Od 13.–15. listopadu je možné si v prostorách fakulty zahrát pátrací geolokační mobilní hru Lingua Linguarum, jejímž cílem je rozluštit segment rekonstruovaného praindoevropského textu. V těchto dnech bude také možné navštívit a poslechnout si interaktivní výstavu Hlasy mrtvých jazyků, která nechá zaznít dnes již mrtvé jazyky jako babylónštinu, starou angličtinu nebo staroegyptštinu.

Ve vzdělávacím centru Didaktikon v prostorách Kampusu Hybernská se 15. listopadu 2023 od 16:30 uskuteční soutěž pro studující v doktorských programech „PhD Battle“, ve které si mohou studující vyzkoušet prezentování svého výzkumného projektu před publikem z jiných oborů.


Související články