Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

Univerzita Karlova jej připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Cílem projektu MOVES: Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES: Migrace a modernita: historické a kulturní výzvy) je podpořit talentované vědce na počátku jejich kariéry. Projekt získal finanční podporu z evropského grantu v rámci Horizon 2020 – Marie Sklodowská-Curie Actions a excelentní hodnocení 98 %. V současné době jde o jediný projekt daného typu, který Univerzita Karlova koordinuje.

Na základě náročného dvoukolového přijímacího řízení bylo vybráno 15 uchazečů ze 14 různých zemí (Španělsko, Mexiko, Itálie, Francie, Bělorusko, Norsko, Bangladéš, USA, Indie, Severní Makedonie, Ekvádor, Rakousko, Nizozemsko, UK). Studenti stráví 18 měsíců na jedné partnerské univerzitě, 18 na další a v závěru projektu obdrží doktorský titul z obou institucí. Součástí programu jsou konference, letní školy a krátkodobé stáže v neziskových organizacích a kulturních institucích.

Koordinátorem projektu je prof. Martin Procházka z Filozofické fakulty UK, zapojeni jsou odborníci z Ústavu anglofonních literatur a kultur a ze Střediska iberoamerických studií. Z českých institucí projekt spolupracuje s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Multikulturním centrem Praha, Online encyklopedií migrace a Českým národním archivem.

Po celé září probíhá na půdě FF UK zahajovací intenzivní program, kdy se poprvé schází celý tým mladých vědců, zástupci zúčastněných univerzit i hostující přednášející, např. z University of Cambridge (UK), University of Göttingen (Německo) či Brown University (USA).

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Web projektu
Přehled úspěšných uchazečů


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK