Mezinárodní Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství zahajuje svoji činnost

V Praze vznikne Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství, které bude zaměřeno na mezioborový výzkum klíčových aspektů veřejného života a otázek spojenými s rolí náboženství v současné liberální, sekularizované společnosti. Centrum disponuje akademickým zázemím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je zároveň propojeno s předními světovými univerzitami a instituty, především pak s Oxfordskou univerzitou, Harvardovou univerzitou, Univerzitou Notre Dame či s Vídeňským institutem humanitních věd (IWM).

„Výrazem mezinárodního charakteru této aktivity je skutečnost, že centrum bude spolupořadatelem globální konference o roli náboženství ve veřejném životě, která se uskuteční v příštím roce na Oxfordské univerzitě,“ uvedl profesor Tomáš Halík, jeden z iniciátorů vzniku centra a předseda jeho rady.

Cílem centra je vytvářet a podporovat intelektuální dialog o současných trendech v politickém a etickém diskurzu, usiluje však i o konkrétní zapojení do mezináboženského dialogu, který je v současnosti zřejmě největší výzvou, které západní civilizace čelí. Svými akcemi centrum cílí nejen na akademickou scénu, ale snaží se i o zapojení širší odborné veřejnosti do společenské debaty.

„Centrum přivede do Prahy osobnosti světového formátu a propojí Filozofickou fakultu UK s nejlepšími univerzitami světa,“ zdůraznila děkanka FF UK Mirjam Friedová.

Mezi členy rady centra patří kromě Tomáše Halíka i Jiří Přibáň z britské Cardiff Law School, Tomáš Petráček z Univerzity Hradec Králové či Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

V poradním akademickém kolegiu centra zasednou významné osobnosti světového formátu jako přední filozof Charles Taylor, jeden z nejvýraznějších morálních filozofů současnosti Jeff McMahan, legendární novinář, historik a profesor Oxfordské univerzity Timothy Garton Ash či významný křesťanský teolog Alister McGrath.

Dosavadním hlavním podporovatelem centra je společnost Sekyra Group, jejíž zakladatel Luděk Sekyra dnes působí na Oxfordské univerzitě a plánuje s centrem dlouhodobou institucionální spolupráci.

Zahajovací akce centra se uskuteční dne 16. června 2016 od 16 hodin v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Proběhne formou diskuzního setkání na téma Náboženství a nacionalismus ve střední Evropě: Využívání a zneužívání náboženských hodnot v politice. Diskuze se zúčastní Grzegorz Ekiert, ředitel centra středoevropských studií na Harvardově univerzitě, Shalini Randeira, ředitelka Vídeňského institutu humanitních věd, a Tomáš Halík.

Na diskuzní setkání naváže projekce unikátního filmu o Janu Patočkovi, který vychází z dosud nepublikovaných záběrů a nového dokumentárního materiálu.

Kontaktní osoba:

Jakub Jirsa, Ph.D.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

jakub.jirsa@ff.cuni.cz

+420 776 884 817

 V Praze dne 7. června 2016

Tisková zpráva (DOC)

Tisková zpráva (PDF)

pozvánka na zahajovací akci a diskuzní setkání Náboženství a nacionalismus ve střední Evropě: Využívání a zneužívání náboženských hodnot v politice (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK