Cenu J. A. Komenského pro rok 2020 obdrží Tomáš Halík

Filozof a teolog Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK převezme nizozemské ocenění 28. března v kostele Grote Kerk v Naardenu. Porota vidí jednasedmdesátiletého Halíka jako jednoho z nejvlivnějších duchovních a nezávislých myslitelů této doby, který slovem a činem naplňuje Komenského myšlenkové dědictví v moderním a podnětném duchu.

Cena má za cíl poctít osobnost, která se v duchu Komenského myšlení a činnosti výrazným způsobem angažuje ve prospěch výchovy, vzdělání, vědy a kultury při rozvoji mezinárodního společenství. Předseda poroty prof. Dr. Douwe D. Breimer píše:  „V letošním roce si připomínáme, že před 350 lety zemřel Jan Amos Komenský. Byl svým původem Čech, a proto nás velmi těší, že jiný Čech, profesor Tomáš Halík z Prahy, obdrží letošní Cenu J. A. Komenského. Je to vynikající vědec a duchovní, který získal světové uznání svým výjimečným životem v různých politických režimech a hlavně svými knihami, které vyšly v mnoha jazycích. Vystupuje do dnešních dnů zcela nezávislým a kritickým způsobem proti bezpráví a omezování svobody a je neochvějným zastáncem solidarity mezi národy světa.”

Cena J. A. Komenského (nizozemsky Comeniusprijs), kterou tvoří pohár z českého křišťálu a diplom, je letos udělována podeváté. Předcházejícími laureáty byli Robert Dijkgraaf (2012), Paul Schnabel (2013), Louise Fresco (2014), Geert Mak (2015), Herman Van Rompuy (2016), Jonathan Israel (2017), Herman Tjeenk Willink (2018) a Mardjan Seighali (2019). Nizozemské ocenění se uděluje každoročně během Dne J. A. Komenského v Naardenu.

Tomáš Halík je považován za jednoho z nejvlivnějších duchovních myslitelů současnosti. Ke katolické víře konvertoval v osmnácti letech pod vlivem textů Gilberta Keith Chestertona a Grahama Greena. Vystudoval sociologii a filozofii na Univerzitě Karlově, byl žákem Jana Patočky. Po své promoční řeči v roce 1972 nesměl na univerzitě dále působit. Teologii vystudoval tajně v Praze a po roce 1989 postgraduálně v Římě.

V říjnu 1978 byl v tajnosti vysvěcen na kněze ve východoněmeckém Erfurtu. Byl aktivní v ilegálních strukturách katolické církve a postupem doby se stal blízkým spolupracovníkem kardinála Františka Tomáška. Po Sametové revoluci se Halík stal externím poradcem Václava Havla. Za papeže Jana Pavla II. byl konzultorem papežské Rady pro dialog s nevěřícími. V roce 1997 byl jmenován profesorem sociologie na UK.

Halík napsal desítky knih, které se zabývají tématy jako rasismus, politická a náboženská intolerance, proces sekularizace a evropské sjednocení a integrace. Za svou publikační činnost získal několik ocenění, jedno z nich byla Templetonova cena v roce 2014. V roce 2016 mu byl udělen čestný doktorát na Oxfordské univerzitě. V pražské Akademické farnosti a v rámci konference Forum 2000 rovněž pořádá setkání se zástupci ostatních náboženství.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články