Absolvent

Pokud nějaký obor žije, proměňuje se, říká prof. Klápště, letošní držitel výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

10.7.2018

Prof. Klápště, působící v Ústavu pro archeologii FF UK, vypráví o cestě a vztahu k archeologii, o vývoji tohoto oboru a jeho roli ve společnosti. „Nejsem na univerzitě od toho, abych někoho učil, ale abych pomáhal těm, kteří se sami učí,“ říká v rozhovoru.

Czech Phrases Made Easy: studenti ÚČJTK a ÚBS FF UK připravili sérii jazykových drobností pro Radio Praha

10.7.2018

Jazykově-vzdělávací minisérii pro anglické vysílání Radia Praha připravili studenti společně s doc. Ivanou Bozděchovou v semináři Čeština na vlnách.

Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK má za sebou deset úspěšných semestrů

9.7.2018

V letním semestru akademického roku 2017/2018 bylo připraveno devět kurzů pro mladší a jedenáct pro starší školáky. Desátým semestrem prošlo celkem 115 dětí. Kurzy pro zimní semestr 2018/2019 budou zveřejněny v průběhu září.

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK zavedli novou vědní disciplínu kyber-egyptologii

9.7.2018

Český egyptologický ústav FF UK pod vedením prof. Miroslava Bárty dlouhodobě rozvíjí bádání o dynamice vývoje komplexních společností, jehož základem je studium anatomie vnitřní dynamiky staroegyptské civilizace.

Univerzita Karlova získala dva unikátní dokumenty z historie české a evropské vzdělanosti

29.6.2018

UK: Univerzita Karlova získala ze soukromé sbírky dvě vzácné písemnosti, jež mají mimořádný a unikátní význam nejen pro počátky naší almy mater, ale i pro dějiny celé naší země a vzdělanosti obecně. Jedná se o unikátní listiny z roku 1347, které dokládají souhlas se založením vysokého učení v Praze.

Výběrové řízení na pozici Účetní

29.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Účetní.

Výběrové řízení ze dne 28. 6. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 28 June 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship

28.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent/docent. Obor a zaměření: informační věda. Přihlášky je nutno podat do 31. 7. 2018. / Field and specialization: information science. Applications by 31 July 2018.

Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků

27.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ekonom/ka-Rozpočtář/ka.

Univerzita Karlova zakládá jako první vysoká škola v ČR samostatnou dceřinou společnost pro přenos vědeckých poznatků do praxe

26.6.2018

Univerzita Karlova posouvá hranice v oblasti praktického využití a financování vědy, výzkumu a inovací v České republice. Jako první vysoká škola se rozhodla založit stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost s názvem Charles University Innovations Prague, s.r.o. Ta by měla být mostem mezi vědeckými týmy a komerčními subjekty.

Ústav pro archeologii FF UK ukázal, jak se oblékali a čím se živili lidé v pravěku

21.6.2018

V sobotu 16. 6. 2018 se ve Hranicích na Moravě uskutečnila celodenní akce pro veřejnost nazvaná Pokoř své Hranice, na níž fakultu a vlastní aktivity prezentoval Ústav pro archeologii FF UK.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK