Absolvent

Vědecká rada FF UK udělila hodnost emeritního profesora dvěma výjimečným odborníkům

25. 11. 2021

Děkan fakulty doc. Michal Pullmann předal 22. listopadu 2021 hodnost literárnímu vědci, romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi. Emeritním profesorem se dále stal medievista Josef Žemlička, který se slavnostního předání nemohl zúčastnit.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

23. 11. 2021

Fonetický ústav | Katedra psychologie | Katedra sociální práce | Ústav Českého národního korpusu | Ústav pro klasickou archeologii | finanční manažer/ka projektu financovaného z OP VVV | finanční manažer/ka pro oblast pracovních cest | sekretář/ka na Katedře psychologie FF UK

Iberoamerikanista Josef Opatrný obdržel Medaili Josefa Hlávky za rok 2021

22. 11. 2021

Medaili každoročně udílí v předvečer 17. listopadu správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Oceňuje celoživotní dílo významných osobností z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění.

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ ocenila výjimečné osobnosti z Univerzity Karlovy

18. 11. 2021

Ceny pro výjimečné studenty a absolventy převzalo v Lužanech 16. listopadu 2021 patnáct zástupců Univerzity Karlovy. Mezi nimi byl také student doktorského studijního programu Pomocné vědy historické na FF UK Jiří Smrž. Nadace zároveň za celoživotní dílo ocenila Medailí Josefa Hlávky prof. Josefa Opatrného ze Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se připojuje k iniciativě Díky, že můžem

17. 11. 2021

Sametovou revoluci připomíná Filozofická fakulta UK symbolickým rozsvícením budovy na nám. Jana Palacha v barvách české trikolory. Na připomínku státního svátku se 17. listopadu v čase 17:11 rozsvítily také desítky dalších významných budov.

Prof. Tomáš Halík obdržel prestižní cenu IN VERITATE

15. 11. 2021

Cenu biskupa Pieronka za vynikající postoje a úspěchy při spojování křesťanských a evropských hodnot převzal prof. Halík v Krakově na mezinárodní konferenci „Role křesťanů v procesu evropské integrace“.

Zkoumá tajemství gest, teď ji čeká životní výzva

2. 11. 2021

Proč používáme podobná gesta, když chceme vyjádřit čas? Jak to, že někdo rozhazuje rukama, i když jen přemýšlí nahlas? „Gestikulace je naše evolučně daná predispozice, která zefektivňuje komunikaci. Neurologické výzkumy prokázaly, že když mluvíme, aktivuje se automaticky s řečovým centrem i část v mozku zodpovědná za pohyb,“ říká lingvistka Eva Lehečková.

Snažíme se dostat humanitní vědy z budov Filozofické fakulty, říkají tvůrci fakultního podcastu

2. 11. 2021

Podcast Balast je na světě téměř šest měsíců, během nichž představil řadu fakultních studijních programů, akademiků, jejich výzkumů i živých společenských témat, která leží na průsečíku humanitních věd. Pořad připravují studenti Filip Liška a Ondřej Černý, s nimiž se v rozhovoru bavíme o jeho vzniku, produkci i o tématech, o kterých je baví mluvit.

Laureáty Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo jsou absolventi Filozofické fakulty UK

25. 10. 2021

Státní ceny za literaturu a překlad každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR k 28. říjnu. Ocenění letos získali autoři spjatí s FF UK – básník a esejista Miloslav Topinka a překladatelka a vysokoškolská pedagožka Alena Morávková.

Vědecká rada UK ocenila významné osobnosti univerzity

22. 10. 2021

Mezi oceněnými je prof. Miroslav Verner, který získal zlatou pamětní medaili za mimořádné celoživotní dílo v oboru české egyptologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK, a prof. Karel Thein, jemuž rada udělila stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru filozofie a religionistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK