Absolvent

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

9.9.2019

Ústav Dálného východu | Ústav obecné lingvistiky | ekonom/ka | knihovník | koordinátor e-learningu | pokladní | referent/ka studijního oddělení

ČNK

Před 25 lety byl na Filozofické fakultě UK založen Ústav Českého národního korpusu

9.9.2019

Ústav Českého národního korpusu oficiálně vznikl přesně před čtvrt stoletím, 9. září 1994. Dnes se rozsahem a různorodostí nabízeného jazykového materiálu, uživatelských rozhraní a souvisejících služeb řadí Český národní korpus mezi přední projekty svého druhu na světě. Při příležitosti výročí připravil pro uživatele řadu novinek včetně nové aplikace Slovo v kostce.

Vyšla kolektivní publikace věnovaná Rudolfu Chmelovi, zakladateli slovakistiky na Filozofické fakultě UK

5.9.2019

Sborník příspěvků jeho žáků, kolegů a přátel s názvem Střední Evropa Rudolfa Chmela vydala FF UK ve spolupráci s Národním muzeem u příležitosti osmdesátých narozenin významného slovakisty. Leitmotivem publikace jsou středoevropská studia.

Filozofická fakulta UK pořádá druhý ročník festivalu Evropský den jazyků

3.9.2019

Celodenní program zaměřený na propagaci jazykové diverzity a zábavnou a efektivní výuku cizích jazyků proběhne ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 9 do 20 hodin v pražském kulturně-vzdělávacím centru Kampus Hybernská. Organizátorem festivalu je platforma Library of Languages Filozofické fakulty UK.

Každých čtrnáct dní vymře jeden jazyk. I proto se na FF UK zrodila platforma Library of Languages, která malým jazykům pomáhá růst

27.8.2019

„Jazyková diverzita se rapidně zmenšuje a zaniká stejně jako rozmanitost živočišných a rostlinných druhů. Je to téma, které není tak mediálně pokryté, ale je srovnatelně závažné,“ říká jedna ze zakladatelů Knihovny řečí dr. Eva Lehečková. Platforma podporuje studium a propagaci malých jazyků na FF UK a nabízí tipy a motivaci, jak u učení cizí řeči s úspěchem vydržet.

Student Ústavu hudební vědy FF UK Vojtěch Frank uspěl v mezinárodní muzikologické soutěži

12.8.2019

Cenu za nejlepší studentský příspěvek „The Genre System of Isaak Dunaevsky Operettas in the Context of Gender and Culture“ na výroční konferenci o ruské hudbě v italském Vipitenu mu udělil Institut pro studia ruské hudby.

Fakultní Cenu Jana Palacha za mimořádný přínos diplomové práce obdržel student klasické archeologie Jakub Havlík

1.5.2019

Ocenění za práci s názvem Vývoj osídlení Baktrie v období helénismu převzal 25. dubna na zasedání Vědecké rady FF UK od děkana doc. Michala Pullmanna.

Byla udělena výroční cena Zlatá stuha za nejlepší knihy pro děti a mládež

30.4.2019

Ocenění nejlepších autorů, ilustrátorů a překladatelů literatury pro děti a mládež bylo uděleno 29. dubna 2019. Mezi oceněnými a nominovanými figurovali také pedagogové a absolventi FF UK.

Vydavatelství FF UK se mezi 9.–12. květnem představí na veletrhu Svět knihy

18.4.2019

Tituly ze své produkce bude vedle největšího knižního veletrhu v České republice 27. dubna prezentovat také na knižní výstavě Book Me a 8. června na knižním jarmarku Knihex.

Byly uděleny ceny Magnesia Litera: mezi laureáty jsou studenti a absolventi FF UK

8.4.2019

Výroční knižní ceny Magnesia Litera byly vyhlášeny 7. dubna 2019. Mezi oceněnými a nominovanými figurují autoři spjatí s Filozofickou fakultou UK.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK