Vychází přehled nových publikací pedagogů a studentů FF UK

 

Představujeme odborné, popularizační a umělecké knihy a překlady pedagogů a studentů z Filozofické fakulty UK, které vznikly v období září 2021 až únor 2022.

 

Filozofie, religionistika, uměnovědy

Jan A. Kozák: Monomýtus: syntetické pojednání o teorii mýtu (Malvern)

Ústav filosofie a religionistiky


Monomýtus označuje hrdinský cyklus cesty do jiného světa a návratu zpět. Kniha ukazuje, jak významnou roli tento vzorec v mytologii hraje a jak úzce souvisí s obětí, s iniciací a s mýty o stvoření světa. Vedle toho se kniha věnuje řadě zásadních otázek mytologického bádání, například tomu, jak byly a jsou mýty vykládány, jak rozumět jejich symbolickému jazyku, jak fungují iniciační rituály a nakolik nás i v současnosti mýty a rituály obklopují.

Tomáš Halík: Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně (NLN)

Ústav filosofie a religionistiky


Kniha pojednává o proměnách víry v lidských životech i v dějinách a využívá k tomu metodu kairologie – teologicko-sociologické interpretace změn v oblasti náboženství, kultury a společnosti.

Daniele De Santis: Husserl and the A Priori: Phenomenology and Rationality (Springer)

Ústav filosofie a religionistiky


The book covers the development of Husserl’s concept of the a priori in a systematic way, uniquely lays out the foundation for a systematic understanding of Husserl’s concept of reason in both its transcendental and ontological form, focuses on the relation between the concepts of a priori and reason within Husserl’s phenomenology.

Karel Thein: L’âme comme livre: étude sur une image platonicienne (Classiques Garnier)

Ústav filosofie a religionistiky


Dans le Philèbe, Platon élabore une image de notre âme comme livre où un écrivain et un peintre sont constamment au travail. Cet ouvrage examine les prémisses implicites de cette image et met en cause l’idée d’une rupture entre la phantasia des Anciens et l’imagination des Modernes.

Karel Thein: Ecphrastic Shields in Graeco-Roman Literature: The World’s Forge (Routledge)

Ústav filosofie a religionistiky


This volume takes a fresh look at ecphrasis as a textual practice closely connected to our embodied imagination and its verbal dimension; it offers the first detailed study of a large family of ancient ecphrastic shields, often studied separately, but never as an ensemble with its own development.

Jindřich Karásek: Diference jako princip vědomí a její překonání: Analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela (Pavel Mervart)

Ústav filosofie a religionistiky


Problematika vědomí a vědomí sebe sama jakožto jeho základu je jedním ze stěžejních témat německé klasické filozofie. Jako základní struktura vědomí je pochopena relace, v rámci které se subjekt vědomí vztahuje prostřednictvím mentální reprezentace (představy) k objektu. V knize jsou analyzovány různé způsoby, v nichž byla tato bazální struktura zkoumána a dále rozvíjena.

Miloš Ševčík: Louis Cazamian´s Theory of Humour (Karolinum)

Ústav filosofie a religionistiky


The monograph examines Louis Cazamian’s writings on the nature of humour. It shows how they tie into Bergson’s theory of the comic as a contrast between life and automatism and into Bergson’s remarks on humour as a special type of comic linguistic transposition.

Tomáš Hlobil: Franz Ficker (1782–1849). Österreichische Ästhetik unter Staatsaufsicht vor dem Herbartianismus (Peter Lang)

Ústav filosofie a religionistiky


Die vorliegende erste, auf zahlreichen Archivquellen basierende Monografie über Franz Fickers Ästhetik untersucht die Theorie des institutionell wichtigsten Universitätsästhetikers der österreichischen Monarchie des Vormärz aus zwei Gesichtspunkten: institutionell als Bestandteil der österreichischen Universitätspolitik und ideell als Bestandteil der Geschichte der mitteleuropäischen Ästhetik.

Ondřej Dadejík, Martin Kaplický, Miloš Ševčík a Vlastimil Zuska: Process and Aesthetics. An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond (Karolinum)

Katedra estetiky


In this book, four scholars of aesthetics provide another angle from which Whiteheadian aesthetics might be reconstructed. Paying special attention to the notion of aesthetic experience, the authors analyze abstraction versus concreteness, immediacy vs. mediation, and aesthetic contextualism vs. aesthetic isolationism. For their interpretation of Whiteheadian aesthetics, the concepts of creativity and rhythm are crucial.

Jan Ciglbauer: Carmina clericorum: Sacred Latin Songs from the 14th and 15th centuries in the Central European University and School milieu = Latinské duchovní písně 14. až 15. století ve středoevropském univerzitním a školském prostředí (L. Marek)

Ústav hudební vědy


Tato kritická edice přináší z velké části skladby nevydané formou notových edic a v několika případech i dosud zcela neznámé skladby v nově objevených rukopisech. Součástí notové edice je rekonstrukce rytmického pojetí jednotlivých skladeb.

 

Společnost, politologie, média

Kateřina Šámalová a Petr Vojtíšek: Sociální správa: organizace a řízení sociálních procesů (Grada)

Katedra sociální práce


Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé.

Petr Szczepanik: Screen Industries in East-Central Europe (BFI)

Katedra filmových studií


This book provides an alternative perspective into the audiovisual and media industries of eastern and central Europe, namely the Czech Republic, Poland and Hungary. In doing so, it offers insight into the ways the screen industries of small nations are positioned in and respond to globalization and digitalization.

Jiřina Šmejkalová: Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury (Academia)

Ústav informačních studií a knihovnictví


Kniha uvedená názvem klasické stati předního představitele oboru Roberta Darntona přináší studie zaměřené na téma historiografie a dějiny knih a knižní kultury.

Michaela Slussareff: Hry, sítě, porno. Rodičovský průvodce nástrahami digitálního dětství a puberty (Jan Melvil Publishing)

Ústav informačních studií a knihovnictví


Kniha čtenáře seznámí s aktuálními vědeckými poznatky o vlivu digitálního světa na děti i dospívající a poradí, jak je zužitkovat v každodenním životě.

 

Beletrie, poezie a překlady

Josef Hrdlička: Předkové kostí (Opus)

Ústav české literatury a komparatistiky


Sbírka zahrnuje vybrané básně z let 2014–2020. Josef Hrdlička dokáže ve své poezii propojit mírně absurdní nadsázku s tím nejosobnějším prožitkem.

Ondřej Macl: Baban Rejdiš: Legenda o Bocianovi (Viriditas)

Ústav české literatury a komparatistiky


Autor si vytváří alter ego Babana Rejdiše, které mu umožní vymanit známého politika z vleku marketingových obrazů, aby ho zařadil do národních dějin a mýtů takového, jaký skutečně je – napůl člověk, napůl čáp. Spíše než z aktuálních odkazů však dílo čerpá z okouzlení hrdinovým jazykem, pro který razí termín „babaismus“ (něco mezi dadaismem a staroslověnštinou). V širších souvislostech autor glosuje vztah mezi poezií a politikou, posouvá etické hranice nakládání s autentickým materiálem a při tom všem vyhlašuje epickou renesanci.

Alžběta Ambrožová: překlad Tam tam (Vyšehrad), autor Tommy Orange

Ústav české literatury a komparatistiky


Tommy Orange ve svém debutovém románu líčí životy původních obyvatel Ameriky. Proplétající se nitky jejich osudů směřují do Oaklandu, kde se má vbrzku konat tradiční slavnost powwow. Kniha psaná moderním jazykem rozbíjí idealizovanou představu poklidného života v indiánských rezervacích.

 

Petra Johana Poncarová: překlad Il Boemo: Průvodce po životě a díle Josefa Myslivečka (Vyšehrad), autor Daniel E. Freeman

Ústav anglofonních literatur a kultur


Kniha, která vyšla u příležitosti premiéry filmu Petra Václava Il Boemo, seznamuje čtenáře s ověřenými fakty o skladatelově životě a kariéře a nastiňuje vývoj Myslivečkova obrazu a vnímání jeho hudby od osmnáctého století po současnost. Součástí knihy jsou fotografie z natáčení filmu a výběrový seznam nahrávek Myslivečkových děl.

Michala Benešová s Michaelem Alexou: překlad Led (Host), autor Jacek Dukaj

Katedra středoevropských studií


Led je mistrovským kouskem Jacka Dukaje, díky němuž čtenáři poznají nejen alternativní historii světa, ze které tuhne krev v žilách, ale zároveň jim poskytne příležitost putovat spolu s hrdinou románu po neobyčejné cestě a stanout tváří v tvář Jinému.

Anna Luňáková: překlad Dopis pro D. (Malvern), autor André Gorz

Ústav románských studií


Dopis Andrého Gorze, filozofa česko-rakouského původu, je kromě milostného vyznání také rekapitulací autorova politického a ekologického myšlení. Gorz v něm nahlíží, jakým způsobem jej filozofické myšlení oddalovalo od toho, co bylo skutečně podstatné: společný život s milovanou osobou.

Anežka Charvátová: překlad Období hurikánů (Paseka), autorka Fernanda Melchor

Ústav translatologie


Příběhy obyvatel zapadlého městečka v karibské části Mexika jsou naléhavým a surovým svědectvím, které se z románu hrne a valí v proudu vulgarit, nářků a nadávek. Jako by všechny postavy chtěly do každé věty vmáčknout svou bolest, vztek a bezmoc vůči světu a zároveň se nechtěly vzdát své touhy po štěstí.

Jana Pokojová s Janem Janulou: překlad BUbásně (Vyšehrad), autor Christian Morgenstern

Ústav translatologie


Zatímco předchozí výbor s názvem 77 šibenic byl takřka výhradně sestaven z básní ze sbírky Šibeniční písně, přináší tento výběr i básně z ostatních „šibeničních“ sbírek německého básníka Christiana Morgensterna.

Věra Kloudová: překlad Lumpajda a Lupínek: Příběhy pro povzbuzení a posílení zdravého sebevědomí (Pasparta), autorka  Angelika Grubert

Ústav translatologie


Sada pro práci s dětmi ve školce, ve škole i doma – bohatě ilustrovaná kniha s příběhy a náměty pro práci s dětmi a 32 afirmačních karet.

Věra Kloudová: překlad Umění stárnout, Jak dosáhnout zralosti a získat svobodu (Pasparta), autoři Wolfgang Kleespies a Fritz Riemann

Ústav translatologie


Současná hektická a rychlá doba má tendenci přeceňovat mládí a na stáří pohlížet jako na neperspektivní období, případně jako na „poruchu“, kterou je třeba překonat či potlačit. Německý psycholog a psychoanalytik Frizt Riemann přistupuje k této životní etapě odlišně. Umění stárnout chápe jako umění žít. Ve své knize se nevyhýbá složitým problémům stárnutí a stáří, nezůstává ale u jeho nedostatků. Na základě bohaté psychoanalytické praxe i svých osobních zkušeností upozorňuje na možnosti a šance, které se v této životní etapě otevírají a které, jsou-li využity, vedou k vnitřní svobodě a duševnímu růstu.

Jovanka Šotolová: překlad Houellebecq (Odeon), autor Denis Demonpion

Ústav translatologie


„Michel Houellebecq se stal marketingovým produktem, značkou. Jeho názor má cenu, chtějí po něm, aby se vyjadřoval ke kdečemu… Je vidět, vystupuje jako moudrý muž, naparuje se, baví své publikum svým číslem starého smutného šaška. Pořád má ovšem i čas psát.“ Novinář Denis Demonpion nabízí aktualizovanou a rozšířenou verzi životopisu původně vydaného v roce 2005.

Jovanka Šotolová: překlad Rodokmen (Garamond), autor Patrick Modiano

Ústav translatologie


Modiano se ve své tvorbě věnuje tématům paměti, ztráty, identity a hledání a všechna jeho díla jsou variací na stejnou zkušenost: jeho vlastní. Rodokmen je vzácnou příležitostí odhrnout závoj fikce a nahlédnout příběh pro všechny milovníky Paříže, jenž stojí na počátku těch ostatních. V těchto pamětech Modiano vypráví o svérázném životě svých rodičů za německé okupace, o svém dětství v domácnosti plné cirkusových umělců a gangsterů poválečné Paříže i o dospívání.

Eva Brejchová, Lukáš Felbr, Barbora Genserová, Anna Holíková, Tereza Nedvědová, Vladimír Šmejkal, Myriam Zápalová, pod odborným vedením Jany Pellarové: překlad Než přijede noční loď (Karolinum), autorka Saskia de Coster
Ústav germánských studií – Nederlandistika


„Noční loď“ Saskie de Coster chtěla podpořit nezávislá vlámská knihkupectví uprostřed pandemie v rámci tzv. knižního daru. Atmosféra přetrhaných a znovu navazovaných vztahů se propisuje do milostného příběhu, o němž v knize ich-vypravěč přemýšlí. V české verzi se ich-vypravěč rozdvojuje – kniha vychází ve dvou odlišných verzích, které chtějí upozornit na to, jak drobná změna koncovek může proměnit naše vnímání příběhu.
Překlad je výsledkem práce studentů třetího ročníku nederlandistiky a vznikl v rámci oslav 100. výročí nederlandistiky na Univerzitě Karlově, jejichž cílem je podpořit zejména sto let následujících. I v české verzi je proto „Noční loď“ knižním darem – na podporu českého překladu z nizozemštiny.

Vydavatelství FF UK

Jiří Starý, Lucie Korecká, Kateřina Ratajová, David Šimeček: Jen pekla se bojím! Staroseverská křesťanská literatura (edice Medium)

Ústav germánských studií


Staroseverská literatura je českému čtenáři známa především díky textům s pohanskými náměty: mytologickým a hrdinským písním Starší Eddy, pohanským skaldským básním a ságám o dávnověku. Méně známé už je, že po své christianizaci v 10. až 12. století stáří Seveřané vytvořili bohatou literaturu s křesťanskou tematikou. Z literárního hlediska se často jedná o podivuhodná díla, v nichž se střetávají a prolínají křesťanské a tradičně severské látky a motivy. Kniha představuje výběr ze čtyř staletí staroseverské křesťanské literatury.

Jana Lejsková: Zapomenuté děti. Vzdělávání dětí uprchlíků se zaměřením na situaci v Řecku v době migrační krize (edice Humanitas)


Práce popisuje situaci ve vzdělávání dětí uprchlíků, včetně právního rámce zajišťujícího toto vzdělávání na světové i evropské úrovni. Autorka se zaměřuje především na nedávnou migrační krizi v Řecku, kdy přibližuje možnosti vzdělávání pro tyto děti, a to jak formalizovaného, poskytovaného státem, tak neformalizovaného, zajišťovaného dobrovolníky a neziskovými organizacemi.

Pavel Barša, Zora Hesová a Ondřej Slačálek: Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism (edice Humanitas)

Ústav politologie


The book studies culturalized politics in a broadly conceived Central Europe – Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria and Croatia – and shows the various forms that culture wars have taken in the 2010s as well as their underlying logic.

Teata Binar: Polynesian Literature in English. Heritage and Innovation (edice Mnemosyne)


Kniha představuje polynéskou literaturu psanou v angličtině čtenářům, kteří ještě nejsou blíže seznámeni s „novou“ literaturou této postkoloniální oblasti. Definuje a mapuje vybranou oblast vysvětlením jejích základních geografických, historických, politických a kulturních charakteristik, vystihuje postkoloniální kontext zrodu a vývoje její literatury a nastiňuje její hlavní rysy a řešené otázky.

Ondřej Vojtěchovský a Jan Pelikán: V čase odkvétání. Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu, 1969–1989 (edice Varia)


Kniha se zabývá vztahy Československa a Jugoslávie v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, kdy v nich vládnoucí socialistické režimy vstoupily do období tzv. pozdního socialismu. Kromě politické roviny kniha sleduje, jak se kontakty mezi oběma socialistickými federacemi odvíjely v širší společenské a kulturní perspektivě. Věnuje se tak fenoménům jako jsou cestování, turismus, pracovní migrace a kulturní výměna.

 

Oldřich Král: Studie z komparatistiky a čínské literatury


Oldřich Král (1930–2018) byl jedním z předních českých sinologů a zakladatelem pražské komparatistiky po roce 1989. Publikace, přichystaná k nedožitým devadesátinám autora, si klade za cíl představit jej jako literárního vědce a přináší široký výběr jeho česky psaných studií, vydávaných v časopisech, sbornících nebo v přeložených monografiích jako předmluvy čili roztroušených a těžko dohledatelných.

Kang-i Sun Chang: Cesta bílým terorem


Autobiografie Kang-i Sun Chang, profesorky čínské literatury na Yaleově univerzitě a světoznámé sinoložky, zaznamenává autorčino dětství a dospívání na Tchaj-wanu během tzv. bílého teroru a také její emigraci do Spojených států amerických, kam ji postupně následovala celá rodina. Kniha v sobě pojí v evropském prostředí málo známá historická fakta o raném politickém vývoji Čínské republiky na Tchaj-wanu a zároveň živý a poutavý popis životního zápasu jedné rodiny ve specifické době.

Klára Soukupová: Vyprávět sám sebe. Teorie autobiografie (edice Trivium)


Jak číst texty žánru autobiografie, když v nich autoři na jednu stranu referují ke skutečným událostem, současně ale čtenáři prezentují svůj, často idealizovaný obraz? Máme se zaměřit na historickou věrohodnost, výraz psychologie autora nebo na vyprávění samotné? Klára Soukupová ve své práci dokládá, že autobiografie je třeba interpretovat jakožto literární díla, jejichž podoba je z vetší či menší míry ovlivňována tradicí žánru, soudobými vyprávěcími postupy i rétorikou.

Lucie Vendelová Jirásková, Petr Košárek a Štěpán Macháček: Zmizelé horizonty. Fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu FF UK 1959–1989

Český egyptologický ústav


Kniha mapuje dějiny české egyptologie zejména prostřednictvím fotografií, které v průběhu svého působení v Egyptě pořídili fotografové Českého egyptologického ústavu FF UK. Fotografie zachycují český výzkum, život na venkově, Káhiru, cesty za památkami nebo cesty z Prahy do Egypta a zpět. Bohatý obrazový obsah je navíc doplněn textem, který vypráví příběh české egyptologie nejen z pohledu výzkumu a slavných objevů, ale také z hlediska běžného provozu a peripetií, které obor a jeho představitele v průběhu let potkaly.

Miroslav Bárta, Jiří Janák a Renata Landgráfová: Sluneční králové / Kings of the Sun

Český egyptologický ústav


Výpravný katalog v češtině a angličtině je doplňkem unikátní výstavy Sluneční králové, která mapovala více než sto let archeologického výzkumu lokality Abúsíru. Obsahuje 139 záznamů o téměř 300 předmětech z období mezi raně dynastickým a ptolemaiovským obdobím, včetně příkladů z královské pohřební výbavy krále Raneferefa z doby pyramidového pohřebiště, sochy kněze Nefera a princezny Šeretnebty z jižního Abúsíru, a také předměty ze sajsko-perských šachtových hrobek. Vzácné objekty výstavy vyprávějí příběh o starověké egyptské civilizaci a o lidech, kteří ji tvořili, a katalog jejich prostřednictvím mapuje existenci a vývoj lokality Abúsír po dobu téměř tří tisíciletí.

Miroslav Bárta, Filip Coppens a Jaromír Krejčí: Abusir and Saqqara in the Year 2020

Český egyptologický ústav


The Czech Institute of Egyptology at CU FA has since the start of the third millennium established the tradition of organising on a regular basis a platform for scholars, active in the pyramid fields and the cemeteries of the Memphite region. The present volume, the fifth in the series, contains 30 contributions by 35 scholars, reflecting the widespread, often multidisciplinary interest of researchers into a wide variety of different topics related to the Memphite necropoleis.

Filip Coppens: Continuity, Discontinuity and Change. Case studies from the New Kingdom to the Ptolemaic and Roman Era

Český egyptologický ústav


The volume focuses on different methods and strategies employed by individuals and/or communities when confronted with major changes in society and its reflection in the material culture.