Archiv

Absolventi a akademici z FF UK obdrželi ceny Magnesia Litera

Autoři a autorky spjatí s FF UK obdrželi prestižní literární ocenění Magnesia Litera v pěti kategoriích: próza, nakladatelský čin, publicistika, překlad a fantastika. Ceny byly vyhlášeny 18. dubna 2024 na Nové scéně Národního divadla.

Univerzita Karlova při oslavě 676. výročí založení ocenila studenta, akademika a absolventa FF UK

Předání cen se uskutečnilo 9. dubna 2024 při slavnostní zasedání ve Velké aule Karolina. Cenu Miloslava Petruska za prezentaci a propagaci UK obdržel doktorand českých dějin na FF UK Filip Liška. Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin převzali dr. Michal Ctibor z ÚŘLS FF UK a absolvent FF UK dr. Marek Brčák z ÚDAUK.

V užším výběru nominací na knižní ceny Magnesia Litera se umístily publikace autorů a autorek spjatých s FF UK

Celkem deset publikací v šesti kategoriích připravených studentkou, akademikem, absolventkami a absolventy FF UK pokračuje do finále 23. ročníku prestižní literární ceny. Vítězové budou vyhlášeni 18. dubna 2024 v přímém přenosu na ČT Art.

Nová rozsáhlá publikace Krajina středověké Prahy zkoumá proměny hlavního města od počátků raného středověku až do 15. století

Kniha nabízí soubor studií archeologů, historiků a přírodovědců zkoumající různé aspekty proměn krajiny středověké Prahy. Editory a také autory některých kapitol knihy jsou prof. Jan Klápště, doc. Tomáš Klír a dr. Ivo Štefan z Ústavu pro archeologii FF UK. Publikaci vydalo nakladatelství Academia.

Vyšlo nové číslo odborného časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics

Časopis, vydávaný nakladatelstvím Helsinki University Press ve spolupráci s Katedrou estetiky FF UK, je volně dostupný na stránkách estetikajournal.org. V nejnovějším čísle najdete čtyři odborné studie, dvě kritické poznámky a jednu knižní recenzi.

V nakladatelství Triáda vyšla kniha „Periodika a sborníky 1939–1945“ literárního historika Jiřího Brabce

Doc. Jiří Brabec byl dlouholetým členem Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK (tehdejší Katedry české literatury a literární vědy), na ústavu působil v letech 1990–2002. Na přípravě knihy se podíleli také doc. Luboš Merhaut a doc. Michael Špirit ze stejného ústavu.

Prof. Václav Horčička obdržel John Armstrong Prize za nejlepší odborný článek v oblasti námořních hospodářských dějin v roce 2022

Historik z Ústavu světových dějin FF UK převzal ocenění od British Commission for Maritime History za svůj článek „Austro-Hungarian Merchant Ships in the United States during the First World War“, který se zabývá osudy rakousko-uhersko—amerických obchodních lodí, jež na začátku první světové války uvízly v přístavech ve Spojených státech amerických.

V prestižním časopise Journal of Archaeological Science vyšel článek o výzkumu dlouhých eneolitických mohyl v okolí vrchu Říp

Spoluautory článku „Neolithic long barrows were built on the margins of settlement zones as revealed by elemental soil analysis at four sites in the Czech Republic“ jsou dr. Martin Janovský a dr. Laszlo Ferenczi z Ústavu pro archeologii FF UK. Článek řeší, zda je možné na základě prvkového složení půd rozlišit pravěké obytné a rituální aktivity.

K nadcházejícímu stému výročí úmrtí Franze Kafky vyšlo zvláštní číslo časopisu Svět literatury „Kafka en Hispanoamérica“

Zvláštní číslo vydané ve španělštině soustředí přes dvacet studií věnovaných přítomnosti Kafkova díla v hispanoamerické literatuře 20. a 21. století. Přispěli do něj renomovaní autoři z osmi zemí evropského a amerického kontinentu. Editorkou hispanistického čísla je prof. Anna Housková z Ústavu románských studií FF UK.

Absolventce FF UK vyšla monografie věnující se evangelickému liturgickému prostoru ve stavbách Českobratrské církve evangelické

Knižní novinku Vydavatelství FF UK A ten chrám jste vy. Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické uvede autorka Anna Boučková 4. prosince 2023 od 18:00 v pražském knihkupectví Juditina věž (Klub Za starou Prahu). Monografie je výsledkem autorčina bádání v rámci magisterkého studia na Ústavu pro dějiny umění FF UK.