Archiv

Filozofická fakulta UK rozvíjí spolupráci s Dillískou univerzitou

S jednou z největších indických univerzit navázal vědeckou a pedagogickou spolupráci Ústav jižní a centrální Asie FF UK a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Týkat se má především filologických oborů indologie a bohemistika.

Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848

V pondělí 25. června se na FF UK uskuteční celodenní kolokvium, v jehož rámci vystoupí členové grantového týmu projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK, i odborníci z jiných pracovišť.

Tisková zpráva o stavu projektu OP Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“

V listopadu 2017 bylo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace zahájeno řešení projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“. Projekt, jehož řešení potrvá do července 2019, je součástí Prioritní osy 4 v rámci OP PPR: vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a je […]

Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda ‒ lingvistika

V pátek 21. 4. 2018 se na FF UK uskutečnil pod záštitou děkana doc. Michala Pullmanna druhý ročník fakultního kola soutěže Student a věda ‒ lingvistika. Celostátní kolo soutěže se bude konat 15. 5. 2018 na FF UP v Olomouci. Loni obsadili reprezentanti FF UK v celostátním kole první dvě místa.

Studenti FF UK se zapojili do výzkumu jazyka českých emigrantů v postsovětských zemích

Ve dnech 15. až 17. ledna 2018 se v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK konal již druhý blokový seminář zaměřený na výzkum českých nářečí na území bývalého Sovětského svazu. Seminář vedl doc. Sergej Skorvid z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě, který je od roku 2015 rovněž hostujícím profesorem FF UK.

Popis staročeské apelativní deklinace

Práce Popis staročeské apelativní deklinace přináší explicitní popis staročeské (zhruba 1300-1500) apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické generování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných transkribovaných staročeských textech. Jako východisko popisu slouží historické […]

Na konferenci v Tchaj-peji nechyběla čeština. FF UK pokračuje ve spolupráci s Národní univerzitou Chengchi

Ve dnech 11.–12. 11. se na Národní univerzitě Chengchi
 (National Chengchi University, NCCU) v Tchaj-peji uskutečnila 7. mezinárodní konference slovanských jazyků, literatur a kultur Transformace systému hodnot ve slovanských jazycích a kulturách. FF UK podepsala s touto univerzitou v roce 2006 memorandum o porozumění a spolupráci.

Podpora bohemistiky v Íránu a rozvoj íránských studií na FF UK

V říjnu 2017 navštívily zástupkyně FF UK Írán s cílem projednat možnosti užší spolupráce mezi FF UK a několika íránskými univerzitami, a to především v oblasti íránistiky, lingvistiky, komparatistiky, bohemistiky a výuky češtiny jako cizího jazyka.

Texas Czech Legacy Project poskytne lingvistický materiál pro výzkum texaské češtiny

Jazyk a kulturu texaských Čechů přiblížila v rámci blokového semináře na FF UK dr. Lida Cope (East Carolina University), která se texaskou češtinou zabývá už dvacet let. Dr. Cope představila Texas Czech Legacy Project, jedním z jehož hlavních cílů je zpřístupnit nahrávky texaských Čechů prostřednictvím prohledávatelného zvukového archivu.

Proběhl nultý ročník Dne češtiny

V pondělí 22. 5. 2017 proběhl na FF UK nultý ročník Dne češtiny pořádaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem české literatury a komparatistiky. Odborníci na český jazyk a literaturu z pořádajících ústavů posluchače seznámili s aktuálními tématy jazykovědné i literárněvědné bohemistiky.