Archiv

Studenti FF UK se zapojili do výzkumu jazyka českých emigrantů v postsovětských zemích

Ve dnech 15. až 17. ledna 2018 se v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK konal již druhý blokový seminář zaměřený na výzkum českých nářečí na území bývalého Sovětského svazu. Seminář vedl doc. Sergej Skorvid z Ruské státní humanitní univerzity v Moskvě, který je od roku 2015 rovněž hostujícím profesorem FF UK.

Původně česká vesnice Varvarovka u Anapy na severním Kavkazu

Popis staročeské apelativní deklinace

Práce Popis staročeské apelativní deklinace přináší explicitní popis staročeské (zhruba 1300-1500) apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické generování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných transkribovaných staročeských textech. Jako východisko […]

Na konferenci v Tchaj-peji nechyběla čeština. FF UK pokračuje ve spolupráci s Národní univerzitou Chengchi

Ve dnech 11.–12. 11. se na Národní univerzitě Chengchi
 (National Chengchi University, NCCU) v Tchaj-peji uskutečnila 7. mezinárodní konference slovanských jazyků, literatur a kultur Transformace systému hodnot ve slovanských jazycích a kulturách. FF UK podepsala s touto univerzitou v roce 2006 memorandum o porozumění a spolupráci.

NCCU2

Podpora bohemistiky v Íránu a rozvoj íránských studií na FF UK

V říjnu 2017 navštívily zástupkyně FF UK Írán s cílem projednat možnosti užší spolupráce mezi FF UK a několika íránskými univerzitami, a to především v oblasti íránistiky, lingvistiky, komparatistiky, bohemistiky a výuky češtiny jako cizího jazyka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Texas Czech Legacy Project poskytne lingvistický materiál pro výzkum texaské češtiny

Jazyk a kulturu texaských Čechů přiblížila v rámci blokového semináře na FF UK dr. Lida Cope (East Carolina University), která se texaskou češtinou zabývá už dvacet let. Dr. Cope představila Texas Czech Legacy Project, jedním z jehož hlavních cílů je zpřístupnit nahrávky texaských Čechů prostřednictvím prohledávatelného zvukového archivu.

Praha, Texas

Proběhl nultý ročník Dne češtiny

V pondělí 22. 5. 2017 proběhl na FF UK nultý ročník Dne češtiny pořádaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem české literatury a komparatistiky. Odborníci na český jazyk a literaturu z pořádajících ústavů posluchače seznámili s aktuálními tématy jazykovědné i literárněvědné bohemistiky.

20170522IMG_9766

FF UK na Dni českých a slovenských studií ve Velké Británii

Katedra ruských a slovanských studií univerzity v britském Sheffieldu uspořádala další z pravidelných setkání britských bohemistů a badatelů v oboru českých a slovenských studií.

20170519_121333

Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika

V pátek 21. dubna se na FF UK uskutečnilo historicky první fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika; již VII. ročník celostátní soutěže proběhne 15. května na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Student-a-věda

Proběhne 25. česko-polská meziuniverzitní konference zaměřená na lingvistiku a literaturu. Spolupráce mezi univerzitami v Praze a Varšavě trvá už padesát let

Konference, kterou pořádá Uniwersytet Warszawski Warszawa a Univerzita Karlova, se koná každé dva roky, hostující univerzity se pravidelně střídají. Letošní 25. ročník proběhne 19. a 20. října 2016 na FF UK.

knihy_web