Archiv

Balast #33: Limity neporozumění

V nové epizodě fakultního podcastu doc. Jan Chromý z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK představuje studijní program Empirická a komparativní lingvistika a diskutuje o sémantických iluzích a rozpadu mateřského jazyka. Specifika studia tohoto programu vysvětlí student Albert Mašík, který se věnuje komunikaci s lingvistickými modely umělé inteligence.

Vychází kritická edice Nového zákona Bible kralické z roku 1601

Vydání publikace s názvem Kralický Nový zákon z roku 1601: Kritická edice s variantami bratrských vydání z let 1564 až 1613 vedl a koordinoval dr. Robert Dittmann z ÚČJTK FF UK. Kritická edice zachycuje všechny jazykové varianty od Blahoslavova prvního vydání Nového zákona z roku 1564 do poslední kralické verze z roku 1613 a hlavní dobové cizojazyčné předlohy.

Navštivte Veletrh vědy. Svůj výzkum zde představí také vědci z Filozofické fakulty UK

Populárně naučný veletrh, který se zabývá vědou v jejích různých podobách, se koná 8.–10. června 2023 v PVA EXPO Praha. Na veletrhu letos nabídne program Fonetický ústav a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Bohemisté z Filozofické fakulty UK pořádají třetí ročník festivalu Den češtiny

Jednodenní festival o české literatuře a jazyce, který pořádají Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, se koná ve čtvrtek 7. listopadu v prostorách Kampusu Hybernská. Program je vhodný pro střední školy i veřejnost.

Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika má své vítěze

Třetí ročník fakultního kola soutěže proběhl 29. dubna v Kampusu Hybernská pod záštitou děkana Filozofické fakulty UK doc. Michala Pullmanna. První místo získala studentka Hana Hledíková, která reprezentovala Fonetický ústav FF UK.

Mezinárodní lingvistické sympozium Jedna cesta, tři jazyky se na FF UK uskuteční 26.–29. dubna

Konferenci pořádá Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav bohemistických studií FF UK v rámci projektu KREAS. Během setkání se budou lingvisté a lingvodidaktici věnovat široce koncipovaným česko-čínským a česko-korejským jazykovým a kulturním kontaktům a otázkám.

Filozofická fakulta UK rozvíjí spolupráci s Dillískou univerzitou

S jednou z největších indických univerzit navázal vědeckou a pedagogickou spolupráci Ústav jižní a centrální Asie FF UK a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Týkat se má především filologických oborů indologie a bohemistika.

Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848

V pondělí 25. června se na FF UK uskuteční celodenní kolokvium, v jehož rámci vystoupí členové grantového týmu projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK, i odborníci z jiných pracovišť.

Tisková zpráva o stavu projektu OP Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“

V listopadu 2017 bylo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace zahájeno řešení projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“. Projekt, jehož řešení potrvá do července 2019, je součástí Prioritní osy 4 v rámci OP PPR: vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních […]

Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda ‒ lingvistika

V pátek 21. 4. 2018 se na FF UK uskutečnil pod záštitou děkana doc. Michala Pullmanna druhý ročník fakultního kola soutěže Student a věda ‒ lingvistika. Celostátní kolo soutěže se bude konat 15. 5. 2018 na FF UP v Olomouci. Loni obsadili reprezentanti FF UK v celostátním kole první dvě místa.