V Kampusu Hybernská se uskutečnil Den češtiny

Během dopoledne propůjčilo festivalu své prostory popularizační a vzdělávací centrum Didaktikon a Kampus Hybernská. Ve čtyřech paralelních sekcích od 8:00 do 12:00 se konalo celkem 16 workshopů a přednášek o jazyce, literatuře a filmu a tři autorská čtení. Svá díla představili investigativní novinář a spisovatel Jaroslav Kmenta, současná přední autorka Anna Bolavá a etablovaná mladá básnířka Klára Krásenská, kteří jsou všichni studijně nebo rodinně spjati s FF UK.

Celkem přišlo 16 tříd základních i středních škol, tedy kolem 320 dětí. Některé dorazily cíleně na jeden vybraný bod programu, některé strávily na programu celé dopoledne. Obrovský zájem byl o čtení Jaroslava Kmenty, workshopy čtení komiksů, co dělá báseň básní, o vývoji mluvících robotů, zkouškách z češtiny pro cizince nebo o tom, jak vyprávíme filmem. Přednášky a workshopy připravili vyučující, doktorandi a doktorandky i další studující z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Hostovali také akademičky a akademici z jiných fakult nebo z Akademie věd ČR. Školy si na místě mohly volně vzít pracovní listy z jazyka i literatury, tematické samolepky i drobné občerstvení.

Odpoledne otevřel Den češtiny svůj program veřejnosti. Přímo v centru Didaktikon se uskutečnila velká debata o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro češtinu, kde promluvily osobnosti současné didaktiky češtiny a literatury Eva Marková, Jana Šindlerová a Stanislav Štěpáník. Další program se konal hned na několika místech Kampusu Hybernská. Vyučující i odborná veřejnost přišli diskutovat na debatu o stylových příznacích slov a textu, v níž debatovali Radka Holanová, Michaela Lišková, Kamila Mrázková a Jakub Žytek, kteří všichni významně přispívají k poznání toho, jak v 21. století pracovat se stylistikou.

Přednášky se věnovaly osvojování jazyka dětmi, což je aktuálně velmi rezonující téma nejen mezi rodiči, ale i odbornou veřejností. Vystoupili Anna Chromá a Klára Matiasovitsová z projektu CoCzeFla (Lindat), Kateřina Chládková, Michaela Svoboda a Lucie Jarůšková z projektu CoRe a SPEAKin lab Psychologického ústavu AV ČR. Otěže programu třímali i studující. Připravili pásmo desetiminutových prezentací svých projektů a závěrečných prací, skupina básníků a básnířek se zhostila autorského čtení vlastních textů a studentky programu Čeština v komunikaci neslyšících pootevřely okno do českého znakového jazyka.

Závěr dne a celého festivalu patřil debatě o tvorbě takzvaných „clickbaitových“ titulků, kam přijali pozvání lidé, kteří aktuálně hýbou mediálních světem. Z veřejnoprávních médií přišli šéfeditor webu ČT24 Aleš Měřička a redaktorka Českého rozhlasu a moderátorka literárního podcastu na Radiu Wave Eva Soukeníková, která je rovněž absolventkou FF UK. Soukromou sféru zastupovala novinářka Seznam Zpráv Marie Bastlová, autorka podcastů Ptám se já a Mediální cirkus, a Čestmír Strakatý, který vede vlastní podcast zaměřený na rozhovory i rozhovory na CzechCrunch. Debatu moderoval absolvent FF UK a novinář Konstantin Sulimenko. Živé a velmi otevřené diskuze se zúčastnilo kolem 80 lidí z řad veřejnosti.

V rámci festivalu se potkávalo velké množství absolventek a absolventů bohemistických oborů na FF UK, ať už v roli přednášejících, moderujících nebo v roli současných vyučujících, kteří vzali na program svoje třídy.

Den češtiny se mohl uskutečnit zejména díky finanční podpoře z didaktického projektu Ukazatel P, otevřené náruči Didaktikonu a Kampusu Hybernská a podpoře vedení Ústavu české literatury a komparatistiky a Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK i vedení FF UK.

Zvláštní poděkování patří Ondřeji Vojtíškovi za neúnavnou podporu studujících a důvěru v ně, Ivanu Kafkovi za konstantní organizační podporu a Janu Henyšovi nejen za překrásnou grafiku festivalu. 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK věnují s hlubokou vzpomínkou celý festival těm, kteří tam nemohli být. Myslíme na vás. 


Související články