Archiv

Během šestého ročníku Evropského dne jazyků v Kampusu Hybernská se návštěvníci vydali na „Cestu do středu Evropy“

Na festivalu 26. září 2023 představili organizátoři z Library of Languages / Knihovny řečí a Zastoupení Evropské komise v ČR jazykovou diverzitu středoevropského areálu prostřednictvím tradičně bohatého programu. Letošní ročník navštívilo přes 1 500 lidí.

Filozofická fakulta UK se zapojí 6. října do festivalu Noc vědců na Albertově a v Kampusu Hybernská

Akademičky a akademici z Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií, Českého egyptologického ústavu a Fonetického ústavu FF UK povedou interaktivní workshopy na Albertově. Vzdělávací centrum UK Didaktikon v Kampusu Hybernská se promění v Laboratoř hudebních badatelů, kde studenti a pedagogové z Ústavu hudební vědy představí svůj program pro děti.

Letos dostanou více prostoru jazyky střední Evropy, popisuje blížící se Evropský den jazyků dr. Michal Láznička

Akademik z Ústavu obecné lingvistiky FF UK se podílí na organizaci šestého ročníku festivalu jazyků, který se uskuteční 26. září 2023 již tradičně v Kampusu Hybernská. Akci spolupořádá Library of Languages FF UK a Zastoupení Evropské komise v České republice.

The New Academic Year: Come and Celebrate It with Us in Kampus Hybernská

On Monday, 2 October 2023, there will be concerts, science stand-ups, FameLab competition, an exhibition opening, Didaktikon Open Day, and more. The programme starts at 4 pm and will go on until midnight.

Kampus Hybernská zahájí nový akademický rok bohatým programem

V pondělí 2. října 2023 budou v areálu Kampusu Hybernská probíhat koncerty a vědecký stand-up, soutěž Famelab, vernisáž výstavy, den otevřených dveří Didaktikonu a další. Program začíná v 16:00 a potrvá až do půlnoci.

Library of Languages zve na 6. ročník jazykového festivalu Evropský den jazyků

Letošní ročník festivalu s podtitulem „Cesta do středu Evropy“ se uskuteční 26. září 2023 v Kampusu Hybernská, který se uskuteční ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Letošním zastřešujícím tématem jsou jazyky střední Evropy. Program začíná v 9:00 a probíhá po celý den.

V Kampusu Hybernská se setkají zahraniční a domácí odborníci na rozvoj kulturně-kreativních univerzitních platforem

Na konferenci „Kampus Hybernská jako centrum inovací“ se 30. září setkají zástupci kulturních univerzitních center, inovativních univerzitních inkubátorů a experti v oblastech městského a kulturního plánování. Program nabídne inspirativní vhled do fungování konkrétních projektů, jejichž vývoj se odehrává na komunikační ose univerzita – město – veřejnost.

Každých čtrnáct dní vymře jeden jazyk. I proto se na FF UK zrodila platforma Library of Languages, která malým jazykům pomáhá růst

„Jazyková diverzita se rapidně zmenšuje a zaniká stejně jako rozmanitost živočišných a rostlinných druhů. Je to téma, které není tak mediálně pokryté, ale je srovnatelně závažné,“ říká jedna ze zakladatelů Knihovny řečí dr. Eva Lehečková. Platforma podporuje studium a propagaci malých jazyků na FF UK a nabízí tipy a motivaci, jak u učení cizí řeči s úspěchem vydržet.

Kampus Hybernská nově nabízí pravidelné vzdělávací kurzy

Výuka pravidelných i blokových kurzů bude probíhat od 18. února. Zájemci se mohou zaměřit na studium cizích jazyků, vyzkoušet si práci v uměleckém ateliéru či zrealizovat své nápady v inovační laboratoři. Kurzy jsou otevřené studentům Univerzity Karlovy i dalších vysokých škol, zájemcům ze středních škol a široké veřejnosti.

V Kampusu Hybernská se uskuteční podzimní SWAP oblečení pro studenty i veřejnost

SWAP oblečení a doplňků proběhne 1. listopadu od 16:30 do 20:00 v Malém přednáškovém sále.