Den otevřených dveří FF UK v Kampusu Hybernská nabídne v sobotu 24. února interaktivní program, který představí vybrané studijní programy

Přijďte se dozvědět, jak vypadá výuka na FF UK, co čekat od konkrétních studijních programů a jak se připravit na přijímací zkoušky. Potkejte se s pedagogy, kteří vás budou vyučovat, a skrze studující a absolventy jednotlivých oborů se přijďte dozvědět, jaké jsou možnosti uplatnění po studiu. Vybrané studijní programy představíme prostřednictvím interaktivních workshopů, panelových debat, diskuzí s absolventy, jazykových minikurzů a vědomostních kvízů.

Den otevřených dveří FF UK se koná v areálu Kampusu Hybernská na adrese Hybernská 998/4, Praha 1 v sobotu 24. února 2024 od 10:00 do 19:30.

Během workshopů si můžete vyzkoušet, jak vypadá praktická výuka. Připravené vědomostní kvízy se zaměří na otázky z vybraných oborů, jež nabídnou hravý náhled do přijímacích zkoušek studijních programů. Jazykové minikurzy vysvětlí základy některých vyučovaných jazyků, včetně znakového a v panelových debatách kromě krátkého představení studijních programů promluví také absolventi a další hosté. V Cirkulární dílně HYB4 potkáte zástupce studentských spolků, se kterými si můžete neformálně popovídat o jejich aktivitách a studentském životě na fakultě.

Studentská rada FF UK | občanské sdružení studentů, kteří zlepšují kulturní život na FF UK, hájí zájmy jejích studentů a pomáhají jim s fakultou komunikovat.

Alting | skandinavistika

Antre | antropologie a etnologie

Archeoffuk | archeologie

Fachschaft Germanistik Prag | germanistika

FFabula | historie

FFugato | hudební věda

Gilotina | francouzština

Goliardo | hispanistika

Charlie | LGBTQ+

Katharsis | estetika

KAPR | andragogika a personální řízení

Madžlis | Blízký východ

Polis | politologie

Praxis | filosofie

Psyna | psychologie

PŘETLaK | překladatelství a tlumočnictví

Schwa | anglistika a amerikanistika

Socka | sociologie

Útvar | dějiny umění

Ústav řeckých a latinských studií | latina, novořečtina, starořečtina

WeFFUK | bohemistika, seznamovací kurzy a další akce


Po celou dobu akce můžete využít místní kavárnu v Cirkulární dílně vedle studentský spolků, kde bude k dispozici občerstvení. V budově D Kampusu Hybernská otevře od 12:00 do 16:00 Ústav pro klasickou archeologii FF UK keramickou dílnu.

Kompletní program DOD FF UK v Kampusu Hybernská naleznete ke stažení zde.

Všechny potřebné aktuální informace o otevíraných studijních programech najdete zde. V případě dotazů o přijímacích zkouškách, podání přihlášek nebo čehokoliv dalšího se můžete obracet na Referát přijímacího řízení FF UK: přijimacky@ff.cuni.cz.

V archivu webu DOD najdete powerpointové prezentace studijních programů (včetně prezentací z minulých ročníků), které shrnují základní informace o studijních programech, podobě přijímacích zkoušek, vyučovaných předmětech, uplatnění absolventů apod.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Dne otevřených dveří FF UK.

Sledujte také facebookovou stránku Studuj na FF UK.


Související články