Bylo spuštěno podávání přihlášek na prezenční bakalářský program Sociální práce a navazující magisterský program Středověká studia 

Sociální práce je prezenční bakalářský program vyučovaný na Katedře sociální práce FF UK. Jedná se o samostatný program, který nelze kombinovat do sdruženého studia s žádným dalším programem.  

Katedra připravuje sociální pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří působí jako partneři právníků, lékařů, psychologů a psychiatrů v českých i mezinárodních institucích, jež se zabývají sociální prací a sociální politikou. Absolventi mohou působit jako iniciátoři a organizátoři sociální práce v regionech a euroregionech nebo v rámci náročných sociálně psychologických a organizačně právních a správních úkolů. Mezi ně patří například migrace velkých skupin obyvatelstva v době války, přírodních katastrof, ale i při zajišťování úkolů sociální politiky státu, obcí, krajů a nevládních organizací, při asimilaci a integraci národnostních a religiózních minorit nebo těžko přizpůsobivých skupin obyvatelstva. Pomáhat mohou také v oblastech prevenci delikvence mladistvých, kriminality a při rozvoji systému takzvaných alternativních trestů, ve vězeňství, při prevenci a řešení problému alkoholismu, drogových závislostí a v mnoha dalších.  

Více informací o programu spolu s přihláškou naleznete zde.  


Středověká studia jsou prezenční navazující magisterský program vyučovaný na Ústavu pro archeologii FF UK. Jedná se o povinně sdružený program, který lze kombinovat s kterýmkoli neučitelským navazujícím magisterským programem otevřeným nyní v dodatečném přijímacím řízení.  

Absolvent navazujícího magisterského programu Středověká studia je flexibilní a má předpoklady pracovat v široké škále různých typů kulturních, společenských, vzdělávacích i vědeckých institucí, v knihovnách, muzeích, nakladatelstvích a dalších. Nachází uplatnění v komerční sféře, zvláště tam, kde je vyžadována vynikající jazyková výbava, kulturněhistorický přehled, práce s písemnými texty, historickými předměty a znalost vybraných digitálních technologií. Je schopen působit ve veřejné správě, a to na pracovištích vyžadujících vyšší kvalifikaci, a podílet se na pracích spojených s ochranou národního a evropského kulturního dědictví ve všech jeho formách. Jeho znalosti a dovednosti mu umožňují ucházet se o kvalifikované a náročné pozice v zahraničí.

Více informací o programu spolu s přihláškou naleznete zde

Informace ke všem aktuálně otevřeným programům na FF UK naleznete zde


Související články