Archiv

Vysídlené osoby v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině mohou podávat přihlášky na Univerzitu Karlovu bez poplatku

Na základě Opatření rektora č. 5/2024 z 19. února 2024 jsou uchazeči o studium, jimž byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu.

Den otevřených dveří FF UK v Kampusu Hybernská nabídne v sobotu 24. února interaktivní program, který představí vybrané studijní programy

Přijďte se dozvědět, jak vypadá výuka na FF UK, co čekat od konkrétních studijních programů a jak se připravit na přijímací zkoušky. Potkejte se s pedagogy, kteří vás budou vyučovat, a skrze studující a absolventy jednotlivých oborů se přijďte dozvědět, jaké jsou možnosti uplatnění po studiu.

Otevřené přihlášky na nově akreditované studijní programy FF UK. Uchazeči o studium se na ně mohou přihlašovat do 31. března

Rada pro vnitřní hodnocení UK schválila akreditace bakalářských programů Asijská studia, Blízkovýchodní studia, Psychologie a Sociologie a navazujících magisterských programů Asijská studia, Sociologie a Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy.

Uchazeči o studium na FF UK se mohou zapsat do přípravných kurzů pro přijímací řízení

Kurzy uchazečům přiblíží vybrané studijní programy a jejich přijímací zkoušky.

Katedra pedagogiky FF UK otevírá přípravný kurz pro přijímací řízení do bakalářského studia pedagogiky

Kurz poskytuje intenzivní vědomostní přípravu zejména k prvnímu písemnému, ale i druhému ústnímu kolu přijímací zkoušky. Účastníci obdrží certifikát o absolvování. Termín podání přihlášky a zaplacení kurzovného je 23. února 2024.

Ústav románských studií FF UK vypisuje přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studijní programy Francouzská filologie a Francouzština se zaměřením na vzdělávání

Kurz se uskuteční v pátek 26. ledna 2024 od 14:00 do 15:30 online. V rámci kurzu se uchazeči seznámí s podmínkami přijetí, obsahem a průběhem přijímací zkoušky a také si budou moct prakticky vyzkoušet jednotlivé části zkoušky a klást dotazy vyučujícím i studentům prvního ročníku daného oboru.

Univerzita Karlova poskytuje přihlášku zdarma pro uchazeče v tíživé situaci

Nacházíte se v tíživé životní situaci a přemýšlíte o studiu na Filozofické nebo jiné fakultě Univerzity Karlovy? Do konce roku je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma.

ZRUŠENO: Filozofická fakulta UK zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se uskuteční 13. ledna 2024 v hlavní budově FF UK

Aktualizace: Den otevřených dveří FF UK 2024 se z pietních důvodů ruší, a to bez náhrady.

Zájemci se mohou hlásit na přípravný kurz Seznámení s hudební vědou. Mohou ho také darovat

Kurz Ústavu hudební vědy FF UK v rámci celoživotního vzdělávání je určen všem, kteří si chtějí prohloubit znalosti na přijímací zkoušku do studijního programu Hudební věda, ale též pro ty, kteří by se rádi seznámili se základy odborné muzikologické práce a rozšířili si znalosti zejména v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Nově je možné kurz zakoupit i jako dárkový poukaz.

Přednášky vyučované na FF UK otevřené pro studenty a studentky středních škol

Pokud jste studentem/kou střední školy a chcete zjistit, jak probíhá vyučování na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poslechnout si přednášku z oboru, který vás zajímá, a vyzkoušet si, zda je pro vás daný obor vhodný, můžete se zúčastnit otevřených přednášek pro studující středních škol.