Archiv

Dr. Šárka Grauová z Ústavu románských studií FF UK byla zvolena místopředsedkyní Asociace brazilianistů v Evropě. Její třetí kongres se v roce 2021 uskuteční v Praze.

Na přípravě kongresu se společně s dr. Grauovou bude podílet vědecký výbor složený z významných evropských brasilianistů a organizační výbor českých odborníků působících převážně na FF UK a zástupců českého centra Instituto Camões.

Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK hostilo mezinárodní kolokvium Společnosti českých portugalistů

O kulturních aspektech portugalsky mluvícího světa se v Oettingenském paláci diskutovalo 24.–27. dubna. Během setkání podepsala Filozofická fakulta UK mezifakultní smlouvu o studijních pobytech s brazilskou Universidade Federal Fluminense a byla předána cena Hieronymitae Pragenses pro začínající překladatele z portugalštiny.

Bylo podepsáno memorandum o Centru katalánských studií Karla Velikého

Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová 25. září 2017 podepsala se zástupci andorrské vlády memorandum o Centru katalánských studií, které umožňuje rozšíření nabídky kurzů a aktivit týkající se katalánského jazyka, andorrské kultury aj. v rámci Ústavu románských studií FF UK.

Na FF UK se konalo 6. kolokvium Společnosti českých portugalistů

Součástí kolokvia, které se uskutečnilo 17. února, bylo také předání ceny za literární překlad z portugalštiny Hieronymitae Pragenses a připomínka 10. výročí brazilského lektorátu na FF UK.

Dr. Alice Flemrová z Ústavu románských studií FF UK získala Mezinárodní cenu Nina Martoglia

Italianistka Alice Flemrová byla oceněna v kategorii „Martoglio internazionale“ za zásluhy za šíření a propagaci italské literatury v zahraničí prostřednictvím překladů a kritických statí.

Doc. Petr Čermák byl jmenován členem korespondentem Španělské královské akademie

V současné době existují tři kategorie členů Akademie: členové řádní, členové korespondenti a členové čestní. Jedním ze členů korespondentů Akademie byl 23. června jmenován doc. Petr Čermák (Ústav románských studií FF UK).

Proběhl 22. ročník Ceny Kateřiny Krausové

V druhé polovině června se v Ústavu románských studií FF UK konalo podvaadvacáté předání Ceny Kateřiny Krausové, která je udělována za nejlepší diplomovou práci obhájenou v předchozím roce v oboru hispanistika.

Doc. Václav Jamek převzal čestnou afiliaci FF UK

Na zasedání Vědecké rady FF UK byla doc. Jamkovi 19. května předána čestná afiliace FF UK. Doc. Jamek je spisovatel, překladatel, literární kritik, publicista a dlouholetý pedagog Ústavu románských studií FF UK.

Cena Kateřiny Krausové byla udělena po jednadvacáté

Cena Kateřiny Krausové je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru hispanistika Ústavu románských studií FF UK.

Aby se nezapomnělo. Nové vydání knihy o Hrabalovi dorazilo do knihkupectví

Nedávno obohatilo pulty knihkupectví nové vydání po mnoho let již zcela rozebrané knihy předního českého romanisty, esejisty a překladatele Jiřího Pelána nazvané Bohumil Hrabal: Pokus o portrét.