Archiv

Bylo podepsáno memorandum o Centru katalánských studií Karla Velikého

Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová 25. září 2017 podepsala se zástupci andorrské vlády memorandum o Centru katalánských studií, které umožňuje rozšíření nabídky kurzů a aktivit týkající se katalánského jazyka, andorrské kultury aj. v rámci Ústavu románských studií FF UK.

IMG_5061

Na FF UK se konalo 6. kolokvium Společnosti českých portugalistů

Součástí kolokvia, které se uskutečnilo 17. února, bylo také předání ceny za literární překlad z portugalštiny Hieronymitae Pragenses a připomínka 10. výročí brazilského lektorátu na FF UK.

Logol_SCP

Dr. Alice Flemrová z Ústavu románských studií FF UK získala Mezinárodní cenu Nina Martoglia

Italianistka Alice Flemrová byla oceněna v kategorii „Martoglio internazionale“ za zásluhy za šíření a propagaci italské literatury v zahraničí prostřednictvím překladů a kritických statí.

premio_martoglio_2016_04-1024x680

Doc. Petr Čermák byl jmenován členem korespondentem Španělské královské akademie

V současné době existují tři kategorie členů Akademie: členové řádní, členové korespondenti a členové čestní. Jedním ze členů korespondentů Akademie byl 23. června jmenován doc. Petr Čermák (Ústav románských studií FF UK).

rae

Proběhl 22. ročník Ceny Kateřiny Krausové

V druhé polovině června se v Ústavu románských studií FF UK konalo podvaadvacáté předání Ceny Kateřiny Krausové, která je udělována za nejlepší diplomovou práci obhájenou v předchozím roce v oboru hispanistika.

IMG_0238

Doc. Václav Jamek převzal čestnou afiliaci FF UK

Na zasedání Vědecké rady FF UK byla doc. Jamkovi 19. května předána čestná afiliace FF UK. Doc. Jamek je spisovatel, překladatel, literární kritik, publicista a dlouholetý pedagog Ústavu románských studií FF UK.

jamek_mh

Cena Kateřiny Krausové byla udělena po jednadvacáté

Cena Kateřiny Krausové je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru hispanistika Ústavu románských studií FF UK.

IMG_2946

Aby se nezapomnělo. Nové vydání knihy o Hrabalovi dorazilo do knihkupectví

Nedávno obohatilo pulty knihkupectví nové vydání po mnoho let již zcela rozebrané knihy předního českého romanisty, esejisty a překladatele Jiřího Pelána nazvané Bohumil Hrabal: Pokus o portrét.

pelan_web

V září proběhne mezinárodní doktorská škola francouzské filologie

Mezinárodní doktorská škola nazvaná „Analyse de texte – Intertextualité“ spoluorganizovaná Ústavem románských studií FF UK se bude konat ve dnech 4. 9.–5. 9. 2014.

konference

Cena Kateřiny Krausové byla udělena po dvacáté

Cena Kateřiny Krausové je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru španělské filologie. Laureátkou jubilejního ročníku se stala Mgr. Katarína Zatlkajová.

20140619IMG_4292