Archiv

Uchazeč

Nově bylo otevřeno několik bakalářských a magisterských programů

Přihlášky na tyto studijní programy je možné podávat do 15. dubna 2019. V rámci bakalářských programů se nově otevírají tyto: asijská studia: japanologie, asijská studia: koreanistika, jihovýchodoevropská studie, logika, obecná lingvistika, pedagogika a sinologie.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Zrušení úředních hodin v pátek 1. 2. a ve čtvrtek 7. 2. 2019

V pátek 1. 2. (9:00-12:00) a ve čtvrtek 7. 2. 2019 (14:00-16:00) jsou úřední hodiny Referátu přijímacího řízení zrušeny.