Uchazeč

Do února na bakaláře, do března na navazujícího magistra. Podejte si přihlášku ke studiu na Filozofické fakultě UK

Ze 71 bakalářských a 77 navazujících magisterských studijních programů mohou vybírat uchazeči o studium na nejstarší humanitně zaměřené vysokoškolské instituci v zemi.

Navazující magisterský program Germánská a severoevropská studia získal akreditaci, do 25. 5. 2020 lze podávat přihlášky ke studiu

Specializace: Finská filologie (sdružené a dvouspecializační), Germanistika (samostatné, sdružené a dvouspecializační), Nederlandistika (sdružené a dvouspecializační), Skandinavistika (sdružené a dvouspecializační).

Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 23. 4. 2020)

V souladu s pokynem vedení Univerzity Karlovy a s ohledem na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR se změní některé původní termíny a pravidla přijímacího řízení do všech stupňů studia.

Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 27. 3. 2020)

U programů a oborů, u kterých byla lhůta pro podávání přihlášek stanovena na 31. 3. 2020, se tato lhůta v souladu s pokynem vedení Univerzity Karlovy posouvá na 15. 4. 2020. Jinak se prozatím nic nemění.