Uchazeč

Nahlížení uchazečů do materiálů z přijímacího řízení

Nahlížení do materiálů pro uchazeče o studium bude umožněno od 24. 7. do 27. 9. 2018.

Dodatečné přijímací řízení PhD (září 2018)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory pro akademický rok 2018/2019.

Dodatečné přijímací řízení (září 2018)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019.

Den otevřených dveří FF UK 2018

V sobotu 13. ledna 2018 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se dozvíte vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků, a také na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Dodatečně vypsaný obor: Romistika (Bc.)

V akademickém roce 2018/2019 byl dodatečně vypsán bakalářský obor Romistika. Přihlášku na tento obor je možné podávat až do 31. 3. 2018.

Středoškoláci se mohou hlásit na odborné stáže a letní workshop na Filozofické fakultě UK

Studenti SŠ a gymnázií se mohou seznámit s univerzitním prostředím a vyzkoušet si život vysokoškolského studenta. Vybrat si mohou buď formu stáže nebo třídenní letní kurz. Cílem aktivit je soustavná podpora nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.

Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužení úředních hodin v pátek 28. 4. 2017

V pátek 28. dubna budou prodlouženy úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení: 9:00–12:00; 14:00 –16:00.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Příjem žádostí byl ukončen z důvodu uplynutí všech řádných termínů přijímacích zkoušek pro akad. rok 2017/2018. Žádosti o náhradní termíny doktorských přijímacích zkoušek je stále možné elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu konání maturitní či státní zkoušky, nebo studia na zahraniční škole apod. Žádat můžete nejpozději ve stanovený den […]

Přijímací řízení na bakalářský mezifakultní dvouobor Geologie – Klasická archeologie

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2017.