Uchazeč

Dodatečné přijímací řízení PhD (září 2018)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory pro akademický rok 2018/2019.

Dodatečné přijímací řízení (září 2018)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019.

Den otevřených dveří FF UK 2018

V sobotu 13. ledna 2018 se uskuteční Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se dozvíte vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech se můžete těšit i na prezentace studentských spolků, a také na studentskou kavárnu, kde si uchazeči budou moci neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

Dodatečně vypsaný obor: Romistika (Bc.)

V akademickém roce 2018/2019 byl dodatečně vypsán bakalářský obor Romistika. Přihlášku na tento obor je možné podávat až do 31. 3. 2018.

Středoškoláci se mohou hlásit na odborné stáže a letní workshop na Filozofické fakultě UK

Studenti SŠ a gymnázií se mohou seznámit s univerzitním prostředím a vyzkoušet si život vysokoškolského studenta. Vybrat si mohou buď formu stáže nebo třídenní letní kurz. Cílem aktivit je soustavná podpora nadaných středoškolských studentů v jejich odborném směřování.

Dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2017/2018.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužení úředních hodin v pátek 28. 4. 2017

V pátek 28. dubna budou prodlouženy úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení: 9:00–12:00; 14:00 –16:00.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Příjem žádostí byl ukončen z důvodu uplynutí všech řádných termínů přijímacích zkoušek pro akad. rok 2017/2018. Žádosti o náhradní termíny doktorských přijímacích zkoušek je stále možné elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu konání maturitní či státní zkoušky, nebo studia na zahraniční škole apod. Žádat můžete nejpozději ve stanovený den […]

Přijímací řízení na bakalářský mezifakultní dvouobor Geologie – Klasická archeologie

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2017.

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužení úředních hodin ve dnech 22.–28. 12. 2016

V období od 22. do 28. února budou prodlouženy úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení. ST 22.2.      10:00 –12:00; 14:00–17:30 ČT 23.2.      10:00 –12:00; 14:00–16:00 PÁ 24.2.      9:00–12:00; 14:00 –15:00 PO 27.2.     14:00–17:30 ÚT 28.2.      9:00–12:00; 14:00–17:30