Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 23. 4. 2020)

Překlad do českého znakového jazyka

V souladu s pokynem vedení Univerzity Karlovy a s ohledem na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR se změní některé původní termíny a pravidla přijímacího řízení do všech stupňů studia.

Na základě nově schváleného Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 budou – jakmile bude vydáno opatření vlády, které umožní otevření vysokých škol pro studenty a uchazeče o studium – stanoveny nové termíny konání přijímacích zkoušek. V souladu s tímto zákonem může dojít i k úpravě podmínek přijímacího řízení – zejména ke zrušení nebo zjednodušení přijímacích zkoušek na některé obory a programy.

Nově stanovený termín přijímacích zkoušek (konkrétní datum a čas) bude všem uchazečům sdělen prostřednictvím SIS a elektronickou pozvánkou nejpozději 15 dní před dnem konání přijímacích zkoušek na jednotlivé obory a programy.

Překlad do českého znakového jazyka

Předběžně platí následující:

Bakalářské a navazující magisterské obory a programy:

Doktorské obory a programy (přihlášky lze podávat do půlnoci 30. dubna 2020):

  • řádný termín přijímacích zkoušek: 15.–19. 6. 2020
  • náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 6. 2020
  • zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: nejpozději 3. 7. 2020
  • přijímací zkoušky v případě potřeby proběhnou formou videokonference
  • podrobnosti k doktorským oborům a programům najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/doktorske-obory/

O případných dalších změnách budeme neprodleně informovat v aktualitách na hlavním webu fakulty (ff.cuni.cz), uchazeče s platnou přihláškou rovněž hromadným e-mailem.

Jsme vám k dispozici na e-mailu i telefonních linkách. Volejte nám na tel. 221 619 300, 221 619 330 a 221 619 333 v pracovních dnech mezi 9:00–14:00 hodinou; kdykoliv pište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz.


Související články