Doktorské programy 2021/2022

SWITCH TO ENGLISH

OBECNÉ INFORMACEBĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a později otevřené programy
Doktorské studijní programy jsou určeny uchazečům s magisterským vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou.

Magisterský diplom předkládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Přihlášku si tedy můžete podat a přijímací zkoušku vykonat ještě před složením závěrečných státních zkoušek a před promocí.

Doktorské programy akreditované v českém jazyce jsou za splnění podmínek bez poplatku. Doktorské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 2 000 Kč ročně.

Součástí přihlášky na doktorské studijní programy akreditované v češtině jsou následující povinné přílohy (v záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, studijní program a název projektu):
  1. projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti tiskových stran (není-li v odborných požadavcích stanoven jiný rozsah) s uvedením jména akademika, se kterým uchazeč projekt konzultoval (zvolené téma uchazeč předem konzultuje s kontaktní osobou uvedenou v podmínkách jednotlivých programů),
  2. strukturovaný životopis,
  3. seznam odborné četby zaměřené k programu či oboru studia,
  4. přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.).

Další povinnou přílohou přihlášky na cizojazyčné doktorské studijní programy je výpis studijních výsledků magisterského studia, který lze předložit v češtině, slovenštině, angličtině nebo jazyce akreditace programu.

Povinností uchazečů při vyplňování přihlášky je uvedení potenciálního školitele, případně vedoucího OR, se kterým svůj disertační návrh konzultovali.
Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.
Seznamy školitelů jsou dostupné v elektronické přihlášce v sekci „Informace k doktorskému studiu“.

Přihlášky na doktorské studijní programy se podávají pouze elektronicky.
Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit i kartou přímo z informačního systému.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:

  • Přihláška ke studiu doktorského programu: 720 Kč.
  • Poplatek můžete uhradit převodem na účet, vkladem v bance na účet, či v hotovosti v pokladně FF UK. Po potvrzení elektronické přihlášky vám systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou.
  • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.

Lhůta pro podávání přihlášek na doktorské studijní programy v běžném přijímacím řízení skončila dne 30. 4. 2021.

Doktorské studijní programy akreditované v cizích jazycích najdete ZDE.

STUDIJNÍ PROGRAM FORMA STUDIA PPP* PŘEDSEDA OBOROVÉ RADY / KONTAKTNÍ OSOBA
Anglofonní literatury a kultury prezenční 6 prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Anglofonní literatury a kultury kombinovaná 2 prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka prezenční 12 doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka kombinovaná 9 doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Archeologie pravěku a středověku prezenční 5 doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Archeologie pravěku a středověku kombinovaná 5 doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Blízkovýchodní studia prezenční 6 doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Blízkovýchodní studia kombinovaná 1 doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
České dějinyhistorie prezenční 12 doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
České dějinyhistorie kombinovaná 2 doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Český jazyk prezenční 8 prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Český jazyk kombinovaná 4 prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Dějiny a kultury Asiehistorie prezenční 7 prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Dějiny a kultury Asiehistorie kombinovaná 2 prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Dějiny antické civilizacehistorie prezenční 2 doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Dějiny antické civilizacehistorie kombinovaná 1 doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Dějiny české literatury a teorie literatury prezenční 4 doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Dějiny české literatury a teorie literatury kombinovaná 1 doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Dějiny výtvarného umění prezenční 8 prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Dějiny výtvarného umění kombinovaná 2 prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Divadelní věda prezenční 3 doc. Petr Christov, Ph.D.
Divadelní věda kombinovaná 1 doc. Petr Christov, Ph.D.
Egyptologie prezenční 4 prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Egyptologie kombinovaná 2 prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Estetika prezenční 3 prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Estetika kombinovaná 2 prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Etnologie a kulturní antropologie prezenční 5 doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Etnologie a kulturní antropologie kombinovaná 2 doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Filmová věda prezenční 3 doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Filmová věda kombinovaná 1 doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Filozofie (společně s AV ČR) prezenční 10 doc. James Hill, Ph.D.
Filozofie (společně s AV ČR) kombinovaná 1 doc. James Hill, Ph.D.
Fonetika prezenční 2 doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Fonetika kombinovaná 1 doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Germanoslavistika (meziuniverzitní s Univerzitou Sapienza) prezenční 3 doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Germánské a severské jazyky a literatury prezenční 9 prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Germánské a severské jazyky a literatury kombinovaná 6 prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Historie/obecné dějiny prezenční 8 prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Historie/obecné dějiny kombinovaná 1 prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Hudební věda prezenční 3 prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Hudební věda kombinovaná 2 prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Iberoamerikanistika prezenční 4 prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Iberoamerikanistika kombinovaná 1 prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Informační věda
program je nově akreditovaný a zveřejněný na stránce dodatečného přijímacího řízení, přihlášky se podávají pouze do 15. 8.; podrobnosti zde
prezenční 4 Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Informační věda
program je nově akreditovaný a zveřejněný na stránce dodatečného přijímacího řízení, přihlášky se podávají pouze do 15. 8.; podrobnosti zde
kombinovaná 2 Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Jazyky zemí Asie a Afriky prezenční 5 doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Jazyky zemí Asie a Afriky kombinovaná 2 doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Klasická archeologie prezenční 5 doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Klasická archeologie kombinovaná 1 doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Klasická filologie prezenční 4 doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klasická filologie kombinovaná 1 doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klinická psychologie a psychologie zdraví prezenční 4 doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.; PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Klinická psychologie a psychologie zdraví kombinovaná 4 doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.; PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Korpusová a teoretická lingvistika prezenční 3 doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Korpusová a teoretická lingvistika kombinovaná 2 doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společně s AV ČR) prezenční 5 doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společně s AV ČR) kombinovaná 1 doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Logika prezenční 3 doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Logika kombinovaná 1 doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Moderní hospodářské a sociální dějinyhistorie prezenční 7 prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Moderní hospodářské a sociální dějinyhistorie kombinovaná 1 prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) prezenční 5 prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) kombinovaná 2 prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Obecná lingvistika prezenční 5 doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Obecná lingvistika kombinovaná 1 doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Pedagogika (společně s PedF UK) prezenční 4 doc. PhDr. Jaroslav Koťa; PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Pedagogika (společně s PedF UK) kombinovaná 4 doc. PhDr. Jaroslav Koťa; PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Politologie (společně s FSV UK) prezenční 4 doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Politologie (společně s FSV UK) kombinovaná 2 doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Pomocné vědy historické prezenční 5 prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Pomocné vědy historické kombinovaná 2 prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Religionistika prezenční 3 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Románské jazyky prezenční 4 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Románské jazyky kombinovaná 1 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Románské literatury prezenční 7 doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Románské literatury kombinovaná 1 doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Slovanské filologie (společně s AV ČR) prezenční 9 prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské filologie (společně s AV ČR) kombinovaná 3 prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské literatury prezenční 7 doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc.
Slovanské literatury kombinovaná 1 doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc.
Sociální psychologie a psychologie práce prezenční 4 doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Sociální psychologie a psychologie práce kombinovaná 4 doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Sociologie (společně s AV ČR) prezenční 5 doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Sociologie (společně s AV ČR) kombinovaná 3 doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Translatologie prezenční 5 prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Translatologie kombinovaná 1 prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Učitelství – Didaktika dějepisuhistorie prezenční 1 prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Učitelství – Didaktika dějepisuhistorie kombinovaná 1 prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Židovská studia (společně s AV ČR)hebraistika prezenční 5 doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Židovská studia (společně s AV ČR)hebraistika kombinovaná 1 doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Vysvětlivky:
* PPP = předpokládaný počet přijímaných

Lhůta pro podávání přihlášek na doktorské studijní programy v dodatečném přijímacím řízení končí dne 5. 9. 2021.

Lhůta pro podávání přihlášek na doktorský studijní program Informační věda končí dne 15. 8. 2021. Podrobnosti ke studijnímu programu Informační věda najdete zde.

STUDIJNÍ PROGRAMFORMA STUDIAPPPPŘEDSEDA OBOROVÉ RADY / KONTAKTNÍ OSOBA
Archeologie pravěku a středověkuprezenční5doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Archeologie pravěku a středověkukombinovaná5doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Blízkovýchodní studiaprezenční4doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Blízkovýchodní studiakombinovaná1doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Český jazyk prezenční2prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Český jazyk kombinovaná2prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Dějiny antické civilizaceprezenční2doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Dějiny antické civilizacekombinovaná1doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Dějiny výtvarného uměníprezenční3prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Dějiny výtvarného uměníkombinovaná1prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Estetikaprezenční2prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Fonetikaprezenční1doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Germanoslavistika (meziuniverzitní s Univerzitou Sapienza)prezenční4doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Iberoamerikanistikaprezenční2prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Iberoamerikanistikakombinovaná1prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Klasická archeologieprezenční1doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Klasická archeologiekombinovaná1doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Klasická filologieprezenční1doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klasická filologiekombinovaná1doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společně s AV ČR)prezenční3doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společně s AV ČR)kombinovaná2doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)prezenční3prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)kombinovaná3prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Obecná lingvistikaprezenční1doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Pomocné vědy historicképrezenční4prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Pomocné vědy historickékombinovaná1prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Slovanské filologie (společně s AV ČR)prezenční1prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské filologie (společně s AV ČR)kombinovaná1prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Sociologie (společně s AV ČR)prezenční2doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Sociologie (společně s AV ČR)kombinovaná2doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Židovská studia (společně s AV ČR)prezenční4doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Židovská studia (společně s AV ČR)kombinovaná1doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.