Doktorské programy 2022/2023

OBECNÉ INFORMACEPOPLATKYBĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Doktorské studijní programy jsou určeny uchazečům s magisterským vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou.

Magisterský diplom předkládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Přihlášku si tedy můžete podat a přijímací zkoušku vykonat ještě před složením závěrečných státních zkoušek a před promocí.

Doktorské programy akreditované v českém jazyce jsou za splnění podmínek bez poplatku. Doktorské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 2 000 Kč ročně.

Součástí přihlášky na doktorské studijní programy akreditované v češtině jsou následující povinné přílohy (v záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno a příjmení uchazeče, studijní program a název projektu):
  1. projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti tiskových stran (není-li v odborných požadavcích stanoven jiný rozsah) s uvedením jména akademika, se kterým uchazeč projekt konzultoval (zvolené téma uchazeč předem konzultuje s kontaktní osobou uvedenou v podmínkách jednotlivých programů),
  2. strukturovaný životopis,
  3. seznam odborné četby zaměřené k programu či oboru studia,
  4. přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.).

Další povinnou přílohou přihlášky na cizojazyčné doktorské studijní programy je výpis studijních výsledků magisterského studia, který lze předložit v češtině, slovenštině, angličtině nebo jazyce akreditace programu.

Povinností uchazečů při vyplňování přihlášky je uvedení potenciálního školitele, případně vedoucího OR, se kterým svůj disertační návrh konzultovali.
Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.
Seznamy školitelů jsou dostupné v elektronické přihlášce v sekci „Informace k doktorskému studiu“.

Přihlášky na doktorské studijní programy se podávají pouze elektronicky.
Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit i kartou přímo z informačního systému.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením:

  • Přihláška ke studiu doktorského programu: 720 Kč.
  • Poplatek můžete uhradit převodem na účet, vkladem v bance na účet, či v hotovosti v pokladně FF UK. Po potvrzení elektronické přihlášky vám systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou. Důrazně doporučeme této možnosti využít a zaplatit přihlášku kartou!
  • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.
Platební údaje

Částka k úhradě: 720 Kč
Číslo účtu: 000000-0085631011
Kód banky: 0100
Specifický symbol: (ID webové přihlášky)
Variabilní symbol: 820001
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMB CZ PP

INFORMACE K PLATBĚ PRO MAJITELE ÚČTŮ VEDENÝCH V KORUNÁCH ČESKÝCH

Při platbě bankovním převodem je nutné uvést nejen správně číslo účtu, ale i oba symboly, tj. jak variabilní, tak specifický. Pokud některý z těchto symbolů v platebním příkazu neuvedete, systém Vaši platbu nebude schopen identifikovat a přiřadit k Vaší přihlášce. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme Vám proto si cca po týdnu zkontrolovat, zda Vaše platba dorazila a byla spárována s Vaší přihláškou.

Poplatek je možné uhradit i on-line platební kartou přímo ve studijním informačním systému. Tuto možnost Vám vřele doporučujeme. Při platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že Vaše přihláška je zaplacená.

INFORMACE K PLATBĚ PRO MAJITELE ÚČTŮ VEDENÝCH V ZAHRANIČNÍ MĚNĚ

Platíte-li z účtu vedeného v jiné měně než v českých korunách, zjistěte si nejdříve, jaký poplatek za převod si Vaše banka strhává, a platbu poté o tento poplatek navyšte tak, aby výsledná částka přesně odpovídala poplatku za přihlášku. Zároveň Vám doporučujeme v případě platby bankovním převodem vygenerovat si potvrzení o platbě z elektronického bankovnictví a zaslat je společně s číslem přihlášky e-mailem na prijimacky@ff.cuni.cz, abychom mohli Vaši platbu dohledat v elektronickém účetním systému. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme Vám proto si cca po týdnu zkontrolovat, zda Vaše platba dorazila a byla spárována s Vaší přihláškou.

Chcete-li předejít problémům spojeným s převodem a poplatky, zaplaťte přihlášku kartou přímo ve studijním informačním systému. Tuto možnost Vám vřele doporučujeme. Při platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že Vaše přihláška je zaplacená.

Stav přihlášky, informace k platbě a průběh přijímacího řízení na FF UK můžete dále sledovat ve studijním informačním systému.

V akademickém roce 2022/2023 otevíráme níže uvedené doktorské studijní programy:

Lhůta pro podávání přihlášek na tyto doktorské studijní programy skončila dne 30. 4. 2022.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.
Doktorské studijní programy akreditované v cizích jazycích najdete ZDE.

STUDIJNÍ PROGRAMFORMA STUDIAPŘEDPOKLÁDANÝ
POČET
PŘIJÍMANÝCH
OBOROVÁ RADAKONTAKTNÍ OSOBA
Anglofonní literatury a kulturyprezenční6seznam členů oborové radyprof. Ondřej Pilný, Ph.D.
Anglofonní literatury a kulturykombinovaná2seznam členů oborové radyprof. Ondřej Pilný, Ph.D.
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazykaprezenční12seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazykakombinovaná9seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Archeologie pravěku a středověkuprezenční5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Archeologie pravěku a středověkukombinovaná5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Blízkovýchodní studia (společný s AV ČR)prezenční6seznam členů oborové radydoc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Blízkovýchodní studia (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
České dějinyprezenční12seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
České dějinykombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Český jazyk prezenční8seznam členů oborové radyprof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Český jazyk kombinovaná4seznam členů oborové radyprof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Dějiny a kultury Asieprezenční7seznam členů oborové radyprof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Dějiny a kultury Asiekombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Dějiny antické civilizaceprezenční2seznam členů oborové radydoc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Dějiny antické civilizacekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Dějiny české literatury a teorie literaturyprezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Dějiny české literatury a teorie literaturykombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Dějiny výtvarného uměníprezenční8seznam členů oborové radyprof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Dějiny výtvarného uměníkombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Divadelní vědaprezenční3seznam členů oborové radydoc. Petr Christov, Ph.D.
Divadelní vědakombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Petr Christov, Ph.D.
Egyptologieprezenční4seznam členů oborové radyprof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Egyptologiekombinovaná2seznam členů oborové radyprof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
Estetikaprezenční3seznam členů oborové radyprof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Estetikakombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Etnologie a kulturní antropologieprezenční5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Etnologie a kulturní antropologiekombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.
Filmová věda prezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Filmová věda kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Filozofie (společný s AV ČR)prezenční10seznam členů oborové radydoc. James Hill, Ph.D.
Filozofie (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. James Hill, Ph.D.
Fonetikaprezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Fonetikakombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Germanoslavistika (meziuniverzitní s Univerzitou Sapienza)prezenční3seznam členů oborové radydoc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Germánské a severské jazyky a literaturyprezenční9seznam členů oborové radyprof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Germánské a severské jazyky a literaturykombinovaná6seznam členů oborové radyprof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Historie/obecné dějinyprezenční8seznam členů oborové radyprof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Historie/obecné dějinykombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Hudební vědaprezenční3seznam členů oborové radyprof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Hudební vědakombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Iberoamerikanistikaprezenční4seznam členů oborové radyprof. Markéta Křížová, Ph.D.
Iberoamerikanistikakombinovaná1seznam členů oborové radyprof. Markéta Křížová, Ph.D.
Informační vědaprezenční4seznam členů oborové radyMgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Informační vědakombinovaná2seznam členů oborové radyMgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Jazyky zemí Asie a Afrikyprezenční5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Jazyky zemí Asie a Afrikykombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Klasická archeologieprezenční5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Klasická archeologiekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Klasická filologieprezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klasická filologiekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klinická psychologie a psychologie zdravíprezenční4seznam členů oborové radyMgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Klinická psychologie a psychologie zdravíkombinovaná4seznam členů oborové radyMgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Korpusová a teoretická lingvistikaprezenční3seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Korpusová a teoretická lingvistikakombinovaná2seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společný s AV ČR)prezenční5seznam členů oborové radydoc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Logikaprezenční3seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Logikakombinovaná1seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
Moderní hospodářské a sociální dějinyprezenční7seznam členů oborové radyprof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Moderní hospodářské a sociální dějinykombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)prezenční5seznam členů oborové radyprof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)kombinovaná2seznam členů oborové radyprof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Obecná lingvistika (společný s AV ČR)prezenční5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Obecná lingvistika (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Pedagogika (společný s PedF UK)prezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jaroslav Koťa; PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Pedagogika (společný s PedF UK)kombinovaná4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jaroslav Koťa; PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Politologie (společný s FSV UK)prezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Politologie (společný s FSV UK)kombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Pomocné vědy historicképrezenční5seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Pomocné vědy historickékombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Religionistika prezenční3seznam členů oborové radydoc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Románské jazykyprezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Románské jazykykombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Románské literaturyprezenční7seznam členů oborové radydoc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Románské literaturykombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Slovanské filologie (společný s AV ČR)prezenční9seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské filologie (společný s AV ČR)kombinovaná3seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské literatury prezenční7seznam členů oborové radydoc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc.
Slovanské literatury kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc.
Sociální psychologie a psychologie práceprezenční4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Sociální psychologie a psychologie prácekombinovaná4seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Sociologie (společný s AV ČR)prezenční5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Sociologie (společný s AV ČR)kombinovaná3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Translatologieprezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Translatologiekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Učitelství - Didaktika dějepisuprezenční1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Učitelství - Didaktika dějepisukombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Židovská studia (společný s AV ČR)prezenční5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Židovská studia (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

V dodatečném přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 otevíráme níže uvedené doktorské studijní programy:

Přihlášky na doktorské programy v dodatečném přijímacím řízení můžete podávat do 4. 9. 2022

Termín přijímacích zkoušek: 15.– 16. 9. 2022, náhradní termín 22. 9. 2022.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Doktorské studijní programy akreditované v cizích jazycích najdete ZDE.

STUDIJNÍ PROGRAMFORMA STUDIAPŘEDPOKLÁDANÝ
POČET
PŘIJÍMANÝCH
OBOROVÁ RADAKONTAKTNÍ OSOBA
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazykaprezenční5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazykakombinovaná5seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Archeologie pravěku a středověkuprezenční3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Archeologie pravěku a středověkukombinovaná3seznam členů oborové radydoc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
Český jazyk prezenční3seznam členů oborové radyprof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Český jazyk kombinovaná2seznam členů oborové radyprof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Dějiny antické civilizaceprezenční1seznam členů oborové radydoc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Dějiny antické civilizacekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Estetikaprezenční1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Filmová věda prezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Fonetikaprezenční1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Fonetikakombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Hudební vědaprezenční2seznam členů oborové radyprof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Hudební vědakombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Klasická filologieprezenční1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klasická filologiekombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Klinická psychologie a psychologie zdravíprezenční2seznam členů oborové radyMgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Klinická psychologie a psychologie zdravíkombinovaná3seznam členů oborové radyMgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Korpusová a teoretická lingvistikaprezenční3seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Korpusová a teoretická lingvistikakombinovaná2seznam členů oborové radydoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společný s AV ČR)prezenční2seznam členů oborové radydoc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Latinská medievistika a novolatinská studia (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radydoc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Pomocné vědy historicképrezenční1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Pomocné vědy historickékombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Románské literaturyprezenční7seznam členů oborové radydoc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Románské literaturykombinovaná1seznam členů oborové radydoc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Slovanské filologie (společný s AV ČR)prezenční3seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Slovanské filologie (společný s AV ČR)kombinovaná1seznam členů oborové radyprof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Sociální psychologie a psychologie práceprezenční2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Sociální psychologie a psychologie prácekombinovaná2seznam členů oborové radydoc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.