Doktorské obory 2019/2020

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Oborové podmínky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor/program v seznamu níže. Podmínky přijímací zkoušky jsou totožné pro prezenční i kombinovanou formu daného oboru/programu.

Seznam školitelů naleznete zde.

Přihlášky k doktorskému studiu je možné podávat do 30. 4. 2019.

Nově byly otevřeny programy: Dějiny výtvarného umění Učitelství – Didaktika dějepisu

Univerzita Karlova je držitelem prestižního certifikátu HR Excellence in Research Award.

Obory studované v českém jazyce

NÁZEV FORMA OBOR / PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Anglický jazyk prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku prezenční studium
kombinované studium
program Ústav pro archeologii
Blízkovýchodní studia prezenční studium
kombinované studium
program Katedra Blízkého východu
České dějiny prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav českých dějin
Český jazyk prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny a kultury Asie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav Dálného východu, Ústav jižní a centrální Asie
Dějiny antického starověku prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny české literatury a teorie literatury prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav české literatury a komparatistiky
Dějiny výtvarného umění prezenční studium kombinované studium program Ústav pro dějiny umění
Didaktika konkrétního jazyka prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav germánských studií, Ústav jižní a centrální Asie, Ústav románských studií, Ústav translatologie, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Divadelní věda prezenční studium
kombinované studium
program Katedra divadelní vědy
Egyptologie prezenční studium
kombinované studium
program Český egyptologický ústav
Estetika prezenční studium
kombinované studium
program Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav etnologie
Filmová věda prezenční studium
kombinované studium
program Katedra filmových studií
Filozofie prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika prezenční studium
kombinované studium
obor Fonetický ústav
Germánské jazyky prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav germánských studií
Germánské literatury prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav germánských studií
Historie/obecné dějiny prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav světových dějin
Hudební věda prezenční studium
kombinované studium
program Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika prezenční studium
kombinované studium
obor Středisko ibero-amerických studií
Informační věda prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav informačních studií a knihovnictví
Jazyky zemí Asie a Afriky prezenční studium
kombinované studium
program Ústav srovnávací jazykovědy
Klasická archeologie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav pro klasickou archeologii
Klasická filologie prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav řeckých a latinských studií
Korpusová a teoretická lingvistika prezenční studium
kombinované studium
program Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Ústav českého národního korpusu
Latinská medievistika a novolatinská studia prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav řeckých a latinských studií
Logika prezenční studium
kombinované studium
program Katedra logiky
Moderní hospodářské a sociální dějiny prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav hospodářských a sociálních dějin
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav české literatury a komparatistiky
Obecná lingvistika prezenční studium
kombinované studium
program Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika prezenční studium
kombinované studium
program Katedra pedagogiky
Politologie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav politologie
Pomocné vědy historické prezenční studium
kombinované studium
program Katedra PVH a archivního studia
Religionistika prezenční studium obor Ústav filosofie a religionistiky
Románské jazyky prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav románských studií
Románské literatury prezenční studium
kombinované studium
obor Ústav románských studií
Slovanské filologie prezenční studium
kombinované studium
obor Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Slovanské literatury prezenční studium
kombinované studium
obor Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Sociální práce prezenční studium
kombinované studium
obor Katedra sociální práce
Sociologie prezenční studium
kombinované studium
obor Katedra sociologie
Translatologie prezenční studium
kombinované studium
program Ústav translatologie
Učitelství – Didaktika dějepisu prezenční studium kombinované studium program Ústav českých dějin

Obory studované v jiném než českém jazyce

NÁZEV FORMA OBOR / PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Anglophone Literatures and Cultures kombinované studium obor Ústav anglofonních literatur a kultur
Asian History and Culture kombinované studium program Ústav Dálného východu, Ústav jižní a centrální Asie
Classical Philology kombinované studium obor Ústav obecné lingvistiky
Egyptology kombinované studium program Český egyptologický ústav
History/General History kombinované studium obor Ústav světových dějin
Ibero-American Studies kombinované studium obor Středisko ibero-amerických studií
Logic kombinované studium program Katedra logiky
Medieval and Neo-Latin Studies kombinované studium obor Ústav řeckých a latinských studií
Musicology kombinované studium program Ústav hudební vědy
Romance Literatures kombinované studium obor Ústav románských studií
Slavjanskije filologii kombinované studium obor Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Sociology kombinované studium obor Katedra sociologie
Traductologie kombinované studium obor Ústav translatologie
Translation Studies kombinované studium program Ústav translatologie