Výsledky přijímacího řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz
Bodové výsledky přijímacích zkoušek

 • V jednokolové přijímací zkoušce na bakalářské nebo navazující magisterské programy
  můžete získat maximálně 100 bodů.
 • Ve dvoukolové přijímací zkoušce na bakalářské nebo navazující magisterské programy
  můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
 • Do druhého kola dvoukolové zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
 • U přijímací zkoušky na doktorské studijní programy můžete získat maximálně 60 bodů.

Bodové výsledky přijímacích zkoušek zveřejňujeme v informačním systému průběžně. Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

Termín zveřejnění konečného výsledku přijímacích zkoušek (přijat/nepřijat) najdete v harmonogramu přijímacího řízení.

O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

Průběh přijímacího řízení — uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, výsledky 1. kola, celkové výsledky přijímacího řízení — můžete sledovat po přihlášení v informačním systému.

Přijmout ke studiu bakalářského nebo navazujícího magisterského programu vás můžeme, pokud:

 • doložíte předchozí vzdělání
 • získáte minimálně 50 bodů
 • umístíte se v pořadí odpovídajícím stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro daný program (pokud daný program otevíráme v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť)
 • u povinně sdruženého studia splníte výše uvedené podmínky u dvou vzájemně kombinovatelných programů

Přijmout ke studiu doktorského programu vás můžeme, pokud:

 • doložíte předchozí vzdělání
 • získáte minimálně 30 bodů
 • umístíte se v pořadí odpovídajícím stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro daný program (pokud daný program otevíráme v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť)

Přesný popis kritérií přijetí najdete v Podmínkách přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky neuspěl(a), odešleme vám poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu.

Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky uspěl(a), dostavíte se ve stanoveném termínu k zápisu do studia, kde předložíte ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání a obdržíte rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu. Rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou nezasíláme!


Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014