Harmonogram přijímacího řízení

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMYNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMYDOKTORSKÉ PROGRAMY

Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

13. 1. 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FF UK

29. 2. 2024

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

11.–12. 5. 2024,
18.–19. 5. 2024,
25.–26. 5. 2024


1.–14. 6. 2024

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY

květnové víkendové termíny jsou vyhrazeny pro písemné zkoušky na programy s největším počtem přihlášek
KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 30 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

  • V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů.
  • Ve dvoukolové přijímací zkoušce můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
  • Do druhého kola dvoukolové zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů, přičemž u některých studijních programů dosažení alespoň 25 bodů nemusí být jediným kritériem pro postup do druhého kola; v takových případech jsou přesná kritéria uvedena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy.
  • Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému (SIS) nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

3.–14. 6. 2024

NÁHRADNÍ TERMÍN
pro písemné zkoušky (1. kolo) bakalářských studijních programů Andragogika a Psychologie

17.–21. 6. 2024

NÁHRADNÍ TERMÍN
přijímacích zkoušek

28. 6. 2024

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

Harmonogram přijímacího řízení pro navazující magisterské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

13. 1. 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FF UK

31. 3. 2024

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

11.–12. 5. 2024,
18.–19. 5. 2024,
25.–26. 5. 2024


1.–14. 6. 2024

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY

květnové víkendové termíny jsou vyhrazeny pro písemné zkoušky na programy s největším počtem přihlášek
KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 30 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

  • V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů.
  • Ve dvoukolové přijímací zkoušce můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
  • Do druhého kola dvoukolové zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů, přičemž u některých studijních programů dosažení alespoň 25 bodů nemusí být jediným kritériem pro postup do druhého kola; v takových případech jsou přesná kritéria uvedena v odborných požadavcích pro jednotlivé studijní programy.
  • Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému (SIS) nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

17.–21. 6. 2024

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

28. 6. 2024

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

Harmonogram přijímacího řízení pro doktorské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

30. 4. 2023

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

14.–16. 6. 2023

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY
KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 30 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů.

22. 6. 2023

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

30. 6. 2023

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

18. 7.–24. 8. 2023

vždy v úterý od 13:00 do 16:00 hodin a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin

NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Žádost o nahlížení do svých materiálů posílejte minimálně 3 dny předem e-mailem na adresu prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti uveďte své jméno, studijní program, číslo přihlášky a navrhovaný termín.
DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

5. 9. 2023

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

18.–19. 9. 2023

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 10 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů.

25. 9. 2023

NÁHRADNÍ TERMÍN – DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

26. 9. 2023

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ DODATEČNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍinformačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.