Harmonogram přijímacího řízení

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMYNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMYDOKTORSKÉ PROGRAMY

Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

14. 1. 2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FF UK

28. 2. 2023

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

13.–14. 5. 2023,
20.–21. 5. 2023,
27.–28. 5. 2023
a
1.–14. 6. 2023

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY
KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 30 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů.
Ve dvoukolové přijímací zkoušce
můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
Do druhého kola dvoukolové
zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému (SIS) nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

19.–20. 6. 2023

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

26. 6. 2023

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

Harmonogram přijímacího řízení pro navazující magisterské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

14. 1. 2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FF UK

31. 3. 2023

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

13.–14. 5. 2023,
20.–21. 5. 2023,
27.–28. 5. 2023
a
1.–14. 6. 2023

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY
KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 30 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů.
Ve dvoukolové přijímací zkoušce
můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
Do druhého kola dvoukolové
zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému (SIS) nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

19.–20. 6. 2023

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

26. 6. 2023

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

Harmonogram přijímacího řízení pro doktorské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

30. 4. 2023

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

14.–16. 6. 2023

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY
KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 30 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů.

22. 6. 2023

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

30. 6. 2023

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.