Harmonogram přijímacího řízení

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMYNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMYDOKTORSKÉ PROGRAMY

Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

15. 1. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FF UK

28. 2. 2022

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

14.–15. 5. 2022,
21.–22. 5. 2022,
28.–29. 5. 2022
a
1.–14. 6. 2022

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY

KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 15 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů.
Ve dvoukolové přijímací zkoušce
můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
Do druhého kola dvoukolové
zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému (SIS) nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

20.–21. 6. 2022

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

27. 6. 2022

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

červenec 2022

NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Žádost o nahlížení do svých materiálů posílejte minimálně 3 dny předem e-mailem na adresu prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti uveďte své jméno, studijní program, číslo přihlášky a navrhovaný termín.

termín bude upřesněn v květnu 2022

ZÁPIS DO STUDIA Veškeré informace o zápisu ke studiu najdete na webu Studijního oddělení.

Harmonogram přijímacího řízení pro navazující magisterské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

15. 1. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FF UK

31. 3. 2022

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

14.–15. 5. 2022,
21.–22. 5. 2022,
28.–29. 5. 2022
a
1.–14. 6. 2022

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY

KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 15 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů.
Ve dvoukolové přijímací zkoušce
můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
Do druhého kola dvoukolové
zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému (SIS) nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

20.–21. 6. 2022

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

27. 6. 2022

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

červenec 2022

NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Žádost o nahlížení do svých materiálů posílejte minimálně 3 dny předem e-mailem na adresu prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti uveďte své jméno, studijní program, číslo přihlášky a navrhovaný termín.

termín bude upřesněn v květnu 2022

ZÁPIS DO STUDIA Veškeré informace o zápisu ke studiu najdete na webu Studijního oddělení.

Harmonogram přijímacího řízení pro doktorské studijní programy

KDY CO další informace
BĚŽNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

30. 4. 2021

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

9.–16. 6. 2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY

KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 15 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů.

22. a 28. 6. 2021

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

28. 6. 2021

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

20. 7.–26. 8. 2021

NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Žádost o nahlížení do svých materiálů posílejte minimálně 3 dny předem e-mailem na adresu prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti uveďte své jméno, studijní program, číslo přihlášky a navrhovaný termín.

14. a 15. 9. 2021

ZÁPIS DO STUDIA Detailní informace k zápisu do studia naleznete ZDE
DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a později otevřené programy 

15. 8. 2021

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO POZDĚJI OTEVŘENÉ PROGRAMY PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

5. 9. 2021

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

16. –17. 9. 2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

KONKRÉTNÍ TERMÍN SVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ZJISTÍTE Z POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE, KTEROU OBDRŽÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SIS CCA 10 DNÍ PŘED VLASTNÍ ZKOUŠKOU

U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů.

22. 9. 2021

NÁHRADNÍ TERMÍN – DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

29. 9. 2021

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ DODATEČNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍinformačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

21. 9.–14. 10. 2021

NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Žádost o nahlížení do svých materiálů posílejte minimálně 3 dny předem e-mailem na adresu prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti uveďte své jméno, studijní program, číslo přihlášky a navrhovaný termín.