Harmonogram přijímacího řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz
Harmonogram přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy

KDY CO další informace

28. 11. 2020

INFORMAČNÍ DEN UK
„NA KARLOVKU“

16. 1. 2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FF UK

28. 2. 2021

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

15.–16. 5. 2021
22.–23. 5. 2021
1.–11. 6. 2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY
V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů.
Ve dvoukolové přijímací zkoušce
můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
Do druhého kola dvoukolové
zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému (SIS) nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

16.–17. 6. 2021

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

24. 6. 2021

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

 

Harmonogram přijímacího řízení pro navazující magisterské studijní programy

KDY CO další informace

28. 11. 2020

INFORMAČNÍ DEN UK
„NA KARLOVKU“

16. 1. 2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FF UK

31. 3. 2021

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

15.–16. 5. 2021
22.–23. 5. 2021
1.–11. 6. 2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY
V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů.
Ve dvoukolové přijímací zkoušce
můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů.
Do druhého kola dvoukolové
zkoušky postoupíte, pokud v 1. kole získáte aspoň 25 bodů.
Bodové výsledky první (písemné) části dvoukolové přijímací zkoušky zveřejníme v informačním systému (SIS) nejpozději jeden den před konáním druhé (ústní) části zkoušky.

16.–17. 6. 2021

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

24. 6. 2021

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

 

Harmonogram přijímacího řízení pro doktorské studijní programy

KDY CO další informace

30. 4. 2021

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.
Stav přihlášky a průběh celého přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení v informačním systému (SIS).

14.–16. 6. 2021

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY –
ŘÁDNÉ TERMÍNY
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů.

22. 6. 2021

NÁHRADNÍ TERMÍN
všech přijímacích zkoušek

30. 6. 2021

ZVEŘEJNĚNÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ přijímacích zkoušek v informačním systému (SIS) O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.