Přijímací řízení

Navazující magisterské programy 2023/2024

OBECNÉ INFORMACEPOPLATKYNEUČITELSKÉ PROGRAMYUČITELSKÉ PROGRAMYAKREDITACE
Navazující magisterské studijní programy jsou určeny uchazečům s ukončeným vysokoškolským vzděláním, a to buď v bakalářském stupni, nebo v jiném magisterském studiu.
Standardní délka navazujícího magisterského studia je 2 roky.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je vysokoškolský diplom. Předchozí vzdělání dokládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Přihlášku si tedy můžete podat ještě před složením závěrečných státních zkoušek a před promocí, u některých programů není vyloučeno, že i přijímačky budou státnicím předcházet.
Většina navazujících magisterských programů je akreditována v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma.
Navazující magisterské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 110 000 Kč ročně.

Navazující magisterské studijní programy se dělí na:

TYP PROGRAMU POPIS PROGRAMU OZNAČENÍ PROGRAMU CENA PŘIHLÁŠKY

PROGRAMY
POUZE SAMOSTATNÉ

Tyto programy není možné studovat společně s jiným studijním programem formou sdruženého studia. V tabulce studijních programů jsou označeny růžovou barvou. 830 Kč

PROGRAMY
POVINNĚ SDRUŽENÉ

Přijetí a studium těchto programů je podmíněno současným přijetím na alespoň jeden další kombinovatelný navazující magisterský program na Filozofické fakultě, tj. tyto programy je možné studovat pouze společně s jiným navazujícím magisterským programem nebo specializací, na který si musíte podat samostatnou přihlášku – poznáte je mimo jiné podle toho, že poplatek za přihlášku je poloviční.
—————————————————-
Samostatnou skupinu povinně sdružených programů tvoří učitelské studijní programy, které je možné kombinovat pouze mezi sebou navzájem (tj. vždy jen s jiným navazujícím magisterským učitelským programem na FF UK).
V tabulce studijních programů jsou označeny modrou barvou. 415 Kč

PROGRAMY, KTERÉ LZE STUDOVAT JAK SAMOSTATNĚ, TAK SDRUŽENĚ

Tyto programy můžete zcela libovolně kombinovat se všemi dalšími navazujícími magisterskými studijními programy na FF UK umožňujícími sdružené studium kromě učitelských programů.
—————————————————-
Jediný učitelský studijní program, který lze studovat jak samostatně, tak sdruženě, je:

program lze kombinovat pouze s učitelskými studijními programy.

V tabulce studijních programů jsou označeny bílou barvou. 830 Kč

Některé programy se dělí na tzv. dvouspecializace: specializace určené ke studiu v kombinaci s druhou specializací téhož programu (nebo s jiným studijním programem). Pro ně platí následující pravidla: každá dvouspecializace má vlastní předpokládaný počet přijímaných; na každou dvouspecializaci se podává samostatná přihláška; uchazeč může podat přihlášky na libovolný počet dvouspecializací (a zároveň i na libovolný počet programů) a následně na ně vykonat přijímací zkoušku; bodový výsledek přijímací zkoušky pro každou dvouspecializaci se hodnotí zvlášť; výsledkem přijímací zkoušky na každou dvouspecializaci je samostatný pořadník uchazečů; lze studovat kombinaci jedné specializace daného programu s jiným programem (sdružené studium), kombinaci dvou dvouspecializací daného programu (dvouspecializační studium) anebo, umožňují-li to požadavky přijímacího řízení, daný program s jednou specializací samostatně (samostatné studium).

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy se podávají pouze elektronicky. Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit kartou přímo z informačního systému.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

 • Přihláška na program umožňující samostatné studium: 830 Kč.
 • Přihláška na program, u něhož samostatné studium není možné: 415 Kč (musíte si ale podat nejméně 2 přihlášky, abyste měli vždy 2 programy do kombinace!).
  Hlásíte-li se na programy neumožňující samostatné studium, zaplatíte za jednotlivou přihlášku 415 Kč.
  Je-li ovšem některá z vašich přihlášek na program, který umožňuje samostatné studium, poplatek za tuto je vždy 830 Kč bez ohledu na to, jak budete daný program následně kombinovat. Výhodou programů, které umožňují jak samostatné, tak sdružené studium při podání více přihlášek je, že v případě úspěchu pouze u tohoto programu jej lze studovat i samostatně.
 • Poplatek můžete uhradit:
  • on-line kreditní kartou (tento způsob vřele doporučujeme, vylučuje totiž možnost udělat chybu při zadávání platebního příkazu)
  • převodem na účet (zvolíte-li tento způsob, je nutné přesně vyplnit nejen číslo účtu a částku, ale i variabilní a specifický symbol. Při chybném vyplnění nebo nevyplnění kteréhokoli z těchto údajů nedojde ke spárování platby s přihláškou!)
  • vkladem v bance na účet (zvolíte-li tento způsob, je nutné přesně vyplnit nejen číslo účtu a částku, ale i variabilní a specifický symbol. Při chybném vyplnění nebo nevyplnění kteréhokoli z těchto údajů nedojde ke spárování platby s přihláškou!)
  • nebo v krajním případě v hotovosti v pokladně FF UK
 • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.
 • Poplatek je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.
Platební údaje

Číslo účtu: 000000-0085631011
Kód banky: 0100
Specifický symbol: (ID webové přihlášky)
Variabilní symbol: 820001
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMB CZ PP

INFORMACE K PLATBĚ PRO MAJITELE ÚČTŮ VEDENÝCH V KORUNÁCH ČESKÝCH

Při platbě bankovním převodem je nutné uvést nejen správně číslo účtu, ale i oba symboly, tj. jak variabilní, tak specifický. Pokud některý z těchto symbolů v platebním příkazu neuvedete, systém Vaši platbu nebude schopen identifikovat a přiřadit k Vaší přihlášce. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme Vám proto si cca po týdnu zkontrolovat, zda Vaše platba dorazila a byla spárována s Vaší přihláškou.

Poplatek je možné uhradit on-line platební kartou přímo ve studijním informačním systému. Tuto možnost Vám vřele doporučujeme. Při platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že Vaše přihláška je zaplacená.

INFORMACE K PLATBĚ PRO MAJITELE ÚČTŮ VEDENÝCH V ZAHRANIČNÍ MĚNĚ

Platíte-li z účtu vedeného v jiné měně než v českých korunách, zjistěte si nejdříve, jaký poplatek za převod si Vaše banka strhává, a platbu poté o tento poplatek navyšte tak, aby výsledná částka přesně odpovídala poplatku za přihlášku. Zároveň Vám doporučujeme v případě platby bankovním převodem vygenerovat si potvrzení o platbě z elektronického bankovnictví a zaslat je společně s číslem přihlášky e-mailem na prijimacky@ff.cuni.cz, abychom mohli Vaši platbu dohledat v elektronickém účetním systému. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme Vám proto si cca po týdnu zkontrolovat, zda Vaše platba dorazila a byla spárována s Vaší přihláškou.

Chcete-li předejít problémům spojeným s převodem a poplatky, zaplaťte přihlášku kartou přímo ve studijním informačním systému. Tuto možnost Vám vřele doporučujeme. Při platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že Vaše přihláška je zaplacená.

Stav přihlášky, informace k platbě a průběh přijímacího řízení na FF UK můžete dále sledovat ve studijním informačním systému.

V akademickém roce 2023/2024 otevíráme v běžném přijímacím řízení níže uvedené navazující magisterské studijní programy:

Přihlášky lze podávat nejpozději do 31. 3. 2023.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Pro neučitelské programy platí:
 1. Neučitelské programy lze kombinovat pouze mezi sebou.
 2. Kombinovat neučitelský program s učitelským nelze.
 3. Kombinovat navazující magisterský studijní program s bakalářským programem nelze.
 4. Libovolně kombinovat studijní program vyučovaný na FF UK se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě nelze. Mezifakultní kombinace jsou pevně dané a najdete je ZDE. Přihláška na mezifakultní kombinaci programů se podává vždy na „druhé“ fakultě.

STUDIJNÍ PROGRAMY VYUČOVANÉ V ČEŠTINĚ

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIUMS ČÍM LZE KOMBINOVATFORMA STUDIAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKAPŘEDPOKLÁDANÝ
POČET
PŘIJÍMANÝCH
ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
ANGLICKÝ JAZYKsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20

ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: POSOUZENÍ ZASLANÝCH MATERIÁLŮ50
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKUsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ16
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná1kolová: ÚSTNÍ14
Asijská studia: INDOLOGIE (modul: Bengálština)samostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ5
Asijská studia: JAPANOLOGIEsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ16
Asijská studia: KOREANISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
Asijská studia: MONGOLISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ5
Asijská studia: TIBETANISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ5
BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
BOHEMISTIKA PRO CIZINCEsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ15
ČESKÝ JAZYK A LITERATURAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Český jazyk – specializační studium
4) Empirická a komparativní lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ50
DĚJINY UMĚNÍsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ20
DIVADELNÍ VĚDAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
EGYPT A PŘEDNÍ VÝCHOD VE STAROVĚKUsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ16
EMPIRICKÁ A KOMPARATIVNÍ LINGVISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Český jazyk a literatura
4) Český jazyk – specializační studium
5) Fonetika
6) Obecná lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
ESTETIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
FILMOVÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ9
FILOZOFIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15

FONETIKA
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Empirická a komparativní lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ14
FRANCOUZSKÁ FILOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
Germánská a severoevropská studia: FINSKÁ FILOLOGIEpovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15
Germánská a severoevropská studia: GERMANISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
Germánská a severoevropská studia: NEDERLANDISTIKApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: POSOUZENÍ ZASLANÝCH MATERIÁLŮ20
Germánská a severoevropská studia: SKANDINAVISTIKApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ20
HISPANISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
HISTORIE - ČESKÉ DĚJINY V EVROPSKÉM KONTEXTUsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Historie – hospodářské a sociální dějiny
4) Historie – obecné dějiny
prezenční1kolová: ÚSTNÍ50
HISTORIE – HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINYsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Historie – české dějiny v evropském kontextu
4) Historie – obecné dějiny
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
HISTORIE – OBECNÉ DĚJINYsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Historie – české dějiny v evropském kontextu
4) Historie – hospodářské a sociální dějiny
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30


HUDEBNÍ VĚDA
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
IBEROAMERIKANISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ22
INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ36
INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURAsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná1kolová: ÚSTNÍ23
ITALIANISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15
JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15
KLASICKÁ ARCHEOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ12
KOMPARATISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ35
LOGIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15
MUZEJNÍ STUDIA
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
MUZEJNÍ STUDIA
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
samostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná1kolová: ÚSTNÍ20

OBECNÁ LINGVISTIKA
povinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Empirická a komparativní lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
PEDAGOGIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ30
PEDAGOGIKAsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ30
POLITICKÉ TEORIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ40
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ35
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA - NĚMČINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA - RUŠTINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA - ŠPANĚLŠTINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
PSYCHOLOGIEsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ45
RELIGIONISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ8
RUSKÝ JAZYK A LITERATURAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
SINOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
SOCIÁLNÍ PRÁCEsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ40
SOCIOLOGIEsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ40
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA: dějiny, politika, kultura / OSTMITTELEUROPA: Geschichte, Politik und Kultur
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ7
Středoevropská studia: MAĎARSKÁ STUDIAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ8
Středoevropská studia: POLONISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
Středoevropská studia: ROMISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ8
STŘEDOVĚKÁ STUDIA
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
povinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ12
STUDIA NOVÝCH MÉDIÍ
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINApovinně sdružené/dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBAsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ15
VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25

CIZOJAZYČNÉ PROGRAMY

STUDIJNÍ PROGRAMJAZYK VÝUKYROČNÍ ŠKOLNÉSTUDIUMS ČÍM LZE KOMBINOVATFORMA STUDIAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKAPŘEDPOKLÁDANÝ
POČET
PŘIJÍMANÝCH
ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICangličtina110 000 Kčsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ3
LOGICangličtina110 000 Kčsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: POSOUZENÍ ZASLANÝCH MATERIÁLŮ + ÚSTNÍ5
PОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Akreditace tohoto studijního programu dosud nebyla dokončena.
Přihlášku si bude možné podat až po dokončení procesu akreditace.
Více informací ZDE
ruština110 000 Kčsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ20

V akademickém roce 2023/2024 otevíráme v běžném přijímacím řízení níže uvedené učitelské navazující magisterské studijní programy:

Přihlášky lze podávat nejpozději do 31. 3. 2023.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

Pro učitelské programy platí:
 1. Učitelské programy lze kombinovat pouze mezi sebou.
 2. Většina učitelských programů je tzv. „POVINNĚ SDRUŽENÁ“, což znamená, že k tomu, abyste je mohli studovat, musíte si podat nejméně dvě přihlášky na dva různé učitelské programy na FF UK
 3. Kombinovat učitelský program s neučitelským nelze.
 4. Kombinovat navazující magisterský studijní program s bakalářským programem nelze.
 5. Libovolně kombinovat studijní program vyučovaný na FF UK se studijním programem vyučovaným na jiné fakultě nelze. Mezifakultní kombinace jsou pevně dané a najdete je ZDE. Přihláška na mezifakultní kombinaci učitelských programů se podává vždy na „druhé“ fakultě.
STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIUMS ČÍM LZE KOMBINOVATFORMA STUDIAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKAPŘEDPOKLÁDANÝ
POČET
PŘIJÍMANÝCH
UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ10
UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠsamostatné a sdruženépouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ50
UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ35
UČITELSTVÍ FILOZOFIE PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ15
UČITELSTVÍ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ15
UČITELSTVÍ HISTORIE PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ50
UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ20
UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ30
UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ35
UČITELSTVÍ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠpovinně sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ15

INFORMACE PRO STUDIJNÍ PROGRAMY, KTERÉ JSOU V PROCESU AKREDITACE

 • Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen do 31. 1. 2023, zůstává v platnosti stejný termín podávání přihlášek i termín přijímacích zkoušek jako pro ostatní akreditované programy.
 • Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen v období 1.–28. 2. 2023, bude termín pro podávání přihlášek do 15. 4. 2023 a termíny přijímacích zkoušek zůstávají v platnosti.
 • Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen po 28. 2. 2023, budou termíny pro podávání přihlášek a termíny přijímacích zkoušek stanoveny samostatně.