Navazující magisterské obory 2019/2020

Kontakt

magistr

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Oborové podmínky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

UPOZORNĚNÍ: Má-li program specializace, které je třeba zvolit v přímo přihlášce, ověřte si před odesláním, že podáváte přihlášku na vámi vybranou specializaci.
Seznam navazujících magisterských programů, které předběžně plánujeme otevřít do dubna 2019, naleznete na konci seznamu.

Obory/programy otevírané v češtině

Obory otevírané v cizích jazycích najdete na konci seznamu.

 

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Andragogika a personální řízení program samostatné a sdružené prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglický jazyk obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené prezenční Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené kombinovaná Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Blízkovýchodní studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Český jazyk – specializační studium obor 2 oborové prezenční Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Český jazyk a literatura obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny umění program samostatné prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda program samostatné a sdružené prezenční Katedra divadelní vědy
Egypt a Přední východ ve starověku program samostatné a sdružené prezenční Český egyptologický ústav
Estetika obor 1 i 2 oborové prezenční Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav etnologie
Filmová studia obor 1 i 2 oborové prezenční Katedra filmových studií
Filozofie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Finská filologie obor 2 oborové prezenční Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 1 i 2 oborové prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav románských studií
Hispanistika obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav románských studií
Historie – české dějiny v evropském kontextu obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav českých dějin
Hudební věda obor 1  i 2 oborové prezenční Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika program samostatné a sdružené prezenční Středisko ibero-amerických studií
Indologie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Informace, média a knižní kultura program samostatné a sdružené prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informace, média a knižní kultura program samostatné kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika program samostatné a sdružené prezenční Ústav románských studií
Jihovýchodoevropská studia obor 1 i 2oborové prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Klasická archeologie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav pro klasickou archeologii
Komparatistika obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav české literatury a komparatistiky
Latinský jazyk a literatura obor 2 oborové prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav germánských studií
Politické teorie obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav politologie
Překladatelství: čeština – angličtina obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – francouzština obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – němčina obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – ruština obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – španělština obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Ruský jazyk a literatura obor 1 oborové prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká a latinská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Řecká antická filologie obor 2 oborové prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Skandinavistika obor 1 i 2 oborové prezenční Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Sociální pedagogika obor 1 oborové prezenční Katedra pedagogiky
Sociální pedagogika obor 1 oborové kombinovaná Katedra pedagogiky
Sociální práce program samostatné prezenční Katedra sociální práce
Sociologie program samostatné prezenční Katedra sociologie
Středoevropská studia obor 1 oborové prezenční Katedra středoevropských studií
Studia nových médií program samostatné a sdružené prezenční Ústav informačních studií – studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví
Tlumočnictví: čeština – angličtina obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – francouzština obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – němčina obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – španělština obor 2 oborové prezenční Ústav translatologie
Veřejná správa a spisová služba program samostatné prezenční Katedra PVH a archivního studia
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií

 

Obory otevírané v cizích jazycích

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa obor 1 oborové prezenční Ústav germánských studií
English Language and Linguistics obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky

 

Níže uvedené programy nyní procházejí akreditačním procesem. Plánujeme je otevřít nejpozději v dubnu 2019 – s přijímacími zkouškami v červnu nebo září 2019:

Asijská studia: Japanologie
Asijská studia: Koreanistika
Historie – hospodářské a sociální dějiny
Historie – obecné dějiny
Logika
Obecná lingvistika
Pedagogika (prezenční forma)
Pedagogika (kombinovaná forma)
Psychologie
Religionistika
Sinologie
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství češtiny jako cizího jazyka
Učitelství dějepisu pro střední školy
Učitelství filozofie pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy