Přijímací řízení

Navazující magisterské programy 2022/2023

OBECNÉ INFORMACEPOPLATKYSEZNAM NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ OTEVÍRANÝCH V AKAD. ROCE 2022/23
Navazující magisterské studijní programy jsou určeny uchazečům s ukončeným vysokoškolským vzděláním, a to buď v bakalářském stupni, nebo v jiném magisterském studiu.
Standardní délka navazujícího magisterského studia je 2 roky.

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je vysokoškolský diplom. Předchozí vzdělání dokládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Přihlášku si tedy můžete podat ještě před složením závěrečných státních zkoušek a před promocí, u některých programů není vyloučeno, že i přijímačky budou státnicím předcházet.
Většina navazujících magisterských programů je akreditována v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma.
Navazující magisterské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 110 000 Kč ročně.

Navazující magisterské studijní programy se dělí na:

TYP PROGRAMU POPIS PROGRAMU OZNAČENÍ PROGRAMU CENA PŘIHLÁŠKY

PROGRAMY
POUZE SAMOSTATNÉ

Tyto programy není možné studovat společně s jiným studijním programem formou sdruženého studia. V tabulce studijních programů jsou označeny růžovou barvou. 820 Kč

PROGRAMY
POVINNĚ SDRUŽENÉ

Přijetí a studium těchto programů je podmíněno současným přijetím na alespoň jeden další kombinovatelný navazující magisterský program na Filozofické fakultě, tj. tyto programy je možné studovat pouze společně s jiným navazujícím magisterským programem nebo specializací, na který si musíte podat samostatnou přihlášku – poznáte je mimo jiné podle toho, že poplatek za přihlášku je poloviční.
—————————————————-
Samostatnou skupinu povinně sdružených programů tvoří učitelské studijní programy, které je možné kombinovat pouze mezi sebou navzájem (tj. vždy jen s jiným navazujícím magisterským učitelským programem na FF UK).
V tabulce studijních programů jsou označeny modrou barvou. 410 Kč

PROGRAMY, KTERÉ LZE STUDOVAT JAK SAMOSTATNĚ, TAK SDRUŽENĚ

Tyto programy můžete zcela libovolně kombinovat se všemi dalšími navazujícími magisterskými studijními programy na FF UK umožňujícími sdružené studium kromě učitelských programů.
—————————————————-
Jediný učitelský studijní program, který lze studovat jak samostatně, tak sdruženě (Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ) lze kombinovat pouze s učitelskými studijními programy.
V tabulce studijních programů jsou označeny bílou barvou. 820 Kč

Některé programy se dělí na tzv. dvouspecializace: specializace určené ke studiu v kombinaci s druhou specializací téhož programu (nebo s jiným studijním programem). Pro ně platí následující pravidla: každá dvouspecializace má vlastní předpokládaný počet přijímaných; na každou dvouspecializaci se podává samostatná přihláška; uchazeč může podat přihlášky na libovolný počet dvouspecializací (a zároveň i na libovolný počet programů) a následně na ně vykonat přijímací zkoušku; bodový výsledek přijímací zkoušky pro každou dvouspecializaci se hodnotí zvlášť; výsledkem přijímací zkoušky na každou dvouspecializaci je samostatný pořadník uchazečů; lze studovat kombinaci jedné specializace daného programu s jiným programem (sdružené studium), kombinaci dvou dvouspecializací daného programu (dvouspecializační studium) anebo, umožňují-li to požadavky přijímacího řízení, daný program s jednou specializací samostatně (samostatné studium).

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy se podávají pouze elektronicky. Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit i kartou přímo z informačního systému.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

 • Přihláška na program umožňující samostatné studium: 820 Kč.
 • Přihláška na program, u něhož samostatné studium není možné: 410 Kč (musíte si ale podat nejméně 2 přihlášky, abyste měli vždy 2 programy do kombinace!).
  Hlásíte-li se na programy neumožňující samostatné studium, zaplatíte za jednotlivou přihlášku 410 Kč.
  Je-li ovšem některá z vašich přihlášek na program, který umožňuje samostatné studium, poplatek za tuto je vždy 820 Kč bez ohledu na to, jak budete daný program následně kombinovat. Výhodou programů, které umožňují jak samostatné, tak sdružené studium při podání více přihlášek je, že v případě úspěchu pouze u tohoto programu jej lze studovat i samostatně.
 • Poplatek můžete uhradit:
  • on-line kreditní kartou (tento způsob vřele doporučujeme, vylučuje totiž možnost udělat chybu při zadávání platebního příkazu)
  • převodem na účet (zvolíte-li tento způsob, je nutné přesně vyplnit nejen číslo účtu a částku, ale i variabilní a specifický symbol. Při chybném vyplnění nebo nevyplnění kteréhokoli z těchto údajů nedojde ke spárování platby s přihláškou!)
  • vkladem v bance na účet (zvolíte-li tento způsob, je nutné přesně vyplnit nejen číslo účtu a částku, ale i variabilní a specifický symbol. Při chybném vyplnění nebo nevyplnění kteréhokoli z těchto údajů nedojde ke spárování platby s přihláškou!)
  • nebo v krajním případě v hotovosti v pokladně FF UK
 • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.
 • Poplatek je nevratný v jakékoli fázi přijímacího řízení.

V akademickém roce 2022/2023 otevíráme níže uvedené navazující magisterské studijní programy:

Lhůta pro podávání přihlášek na tyto navazující magisterské studijní programy končí dne 31. 3. 2022.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍHARMONOGRAMEM.

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIUMS ČÍM LZE KOMBINOVATFORMA STUDIAPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKAPŘEDPOKLÁDANÝ
POČET
PŘIJÍMANÝCH
ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
ANGLICKÝ JAZYKsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20

ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: POSOUZENÍ ZASLANÝCH MATERIÁLŮ50
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKUsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ16
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná1kolová: ÚSTNÍ14
Asijská studia: INDOLOGIE (modul Hindština)samostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ5
Asijská studia: JAPANOLOGIEsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová/P+Ú16
Asijská studia: KOREANISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
Asijská studia: TIBETANISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
BOHEMISTIKA PRO CIZINCEsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ15
ČESKÝ JAZYK A LITERATURAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Český jazyk – specializační studium
4) Empirická a komparativní lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ50
ČESKÝ JAZYK – SPECIALIZAČNÍ STUDIUMsdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Český jazyk a literatura
4) Empirická a komparativní lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCHsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
DĚJINY UMĚNÍsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ20
DIVADELNÍ VĚDAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ8
EMPIRICKÁ A KOMPARATIVNÍ LINGVISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Český jazyk a literatura
4) Český jazyk – specializační studium
5) Fonetika
6) Obecná lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
ESTETIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ40
FILMOVÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ9
FILOZOFIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15

FONETIKA
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Empirická a komparativní lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ12
FRANCOUZSKÁ FILOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
Germánská a severoevropská studia: FINSKÁ FILOLOGIEsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15
Germánská a severoevropská studia: GERMANISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
Germánská a severoevropská studia: NEDERLANDISTIKAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: POSOUZENÍ ZASLANÝCH MATERIÁLŮ20
Germánská a severoevropská studia: SKANDINAVISTIKAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ20
HEBRAISTIKA A ŽIDOVSKÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
HISPANISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
HISTORIE - ČESKÉ DĚJINY V EVROPSKÉM KONTEXTUsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Historie – hospodářské a sociální dějiny
4) Historie – obecné dějiny
prezenční1kolová: ÚSTNÍ50
HISTORIE – HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINYsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Historie – české dějiny v evropském kontextu
4) Historie – obecné dějiny
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
HISTORIE – OBECNÉ DĚJINYsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Historie – české dějiny v evropském kontextu
4) Historie – hospodářské a sociální dějiny
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30


HUDEBNÍ VĚDA
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
IBEROAMERIKANISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ22
INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ36
INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURAsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná1kolová: ÚSTNÍ23
ITALIANISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15
JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
KLASICKÁ ARCHEOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15
KOMPARATISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ35
LOGIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ15

OBECNÁ LINGVISTIKA
sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
3) Empirická a komparativní lingvistika
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
PEDAGOGIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ40
PEDAGOGIKAsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemkombinovaná1kolová: ÚSTNÍ40
POLITICKÉ TEORIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ40
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ35
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA - NĚMČINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA - RUŠTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA - ŠPANĚLŠTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: PÍSEMNÁ20
PSYCHOLOGIEsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ62
RELIGIONISTIKAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ8
RUSKÝ JAZYK A LITERATURAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ30
SINOLOGIEsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
SOCIÁLNÍ PRÁCEsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ40
SOCIOLOGIEsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ30
Středoevropská studia: MAĎARSKÁ STUDIAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ8
Středoevropská studia: POLONISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
Středoevropská studia: ROMISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ8
Středoevropská studia: SLOVAKISTIKAsamostatné, sdružené a dvouspecializačníse všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ10
STUDIA NOVÝCH MÉDIÍsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ20
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINAsdružené a dvouspecializační
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na jiný kombinovatelný program)
se všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ14
VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBAsamostatnénelze kombinovat s žádným dalším programemprezenční1kolová: ÚSTNÍ15
VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIAsamostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční1kolová: ÚSTNÍ25
UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠsamostatné a sdruženépouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ40
UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA PRO SŠ
Program je v procesu akreditace, přihláška bude otevřena později.
sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ35
UČITELSTVÍ FILOZOFIE PRO SŠ
Program je v procesu akreditace, přihláška bude otevřena později.
sdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ10
UČITELSTVÍ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠsdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ15
UČITELSTVÍ HISTORIE PRO SŠsdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ50
UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠsdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ15
UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠsdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ30
UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA PRO SŠsdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ35
UČITELSTVÍ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠsdružené
(to znamená, že si musíte podat ještě nejméně jednu další přihlášku na další učitelský program)
pouze s učitelskými studijními programyprezenční1kolová: ÚSTNÍ15
ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTIC
Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok.
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: PÍSEMNÁ + ÚSTNÍ3
LOGIC
Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok.
samostatné a sdruženése všemi studijními programy, které NEJSOU:
1) samostatné
2) učitelské
prezenční2kolová: POSOUZENÍ ZASLANÝCH MATERIÁLŮ + ÚSTNÍ10