Navazující magisterské programy 2021/2022

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz


Webové stránky kateder a ústavů momentálně procházejí aktualizací, děkujeme za shovívavost.

Navazující magisterské studijní programy jsou určeny uchazečům s ukončeným vysokoškolským vzděláním, a to buď v bakalářském stupni, nebo jiném magisterském studiu.
Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je vysokoškolský diplom. Předchozí vzdělání dokládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Přihlášku si tedy můžete podat ještě před složením závěrečných státních zkoušek a před promocí, u některých programů není vyloučeno, že i přijímačky budou státnicím předcházet.
Většina navazujících magisterských programů je akreditována v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma. Navazující magisterské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 110 000 Kč ročně.

Navazující magisterské studijní programy se dělí na:

 • Pouze samostatné (tyto programy není možné studovat společně s jiným studijním programem – v tabulce níže jsou označeny růžovou barvou).
 • Povinně sdružené (přijetí a studium těchto programů je podmíněno současným přijetím na alespoň jeden další kombinovatelný program, tj. tyto programy je možné studovat pouze společně s jiným programem nebo specializací, na které si musíte podat samostatnou přihlášku – poznáte je mimo jiné podle toho, že poplatek za přihlášku je poloviční – v tabulce níže jsou označeny modrou barvou). Samostatnou skupinu povinně sdružených programů tvoří učitelské studijní programy, které je možné kombinovat pouze mezi sebou navzájem (tj. vždy jen s jiným učitelským programem).
 • Programy, které lze studovat jak samostatně, tak sdruženě (tyto programy můžete zcela libovolně kombinovat se všemi dalšími studijními programy umožňujícími sdružené studium kromě učitelských programů).

Přihlášky na navazující magisterské studijní programy se podávají pouze elektronicky. Vyplněný formulář se netiskne; stačí jej potvrdit tlačítkem „Odeslat“. Posléze vám přijde informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako specifický symbol k platbě administrativního poplatku. Přihlášku můžete zaplatit i kartou přímo z informačního systému.

Lhůta pro podávání přihlášek na navazující magisterské studijní programy končí dne 31. 3. 2021.

Všem uchazečům doporučujeme, aby se seznámili s PODMÍNKAMI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a HARMONOGRAMEM.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

 • Přihláška na program umožňující samostatné studium: 820 Kč.
 • Přihláška na program, u něhož samostatné studium není možné: 410 Kč (musíte si ale podat nejméně 2 přihlášky, abyste měli vždy 2 programy do kombinace!).
 • Hlásíte-li se na programy neumožňující samostatné studium, zaplatíte za jednotlivou přihlášku 410 Kč. Je-li ovšem některá z vašich přihlášek na program, který umožňuje samostatné studium, poplatek za tuto je vždy 820 Kč bez ohledu na to, jak budete daný program následně kombinovat. Výhodou programů, které umožňují jak samostatné, tak sdružené studium při podání více přihlášek je, že v případě úspěchu pouze u tohoto programu jej lze studovat i samostatně.
 • Poplatek můžete uhradit převodem na účet, vkladem v bance na účet, či v hotovosti v pokladně FF UK. Po potvrzení elektronické přihlášky vám systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou.
 • Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť.

V akademickém roce 2021/2022 otevíráme níže uvedené navazující magisterské studijní programy:

STUDIJNÍ PROGRAM STUDIUM FORMA STUDIA PPP*
Andragogika a personální řízení samostatné a sdružené prezenční 36
Anglický jazykangličtina samostatné a sdružené prezenční 20
Anglofonní literatury a kulturyangličtina
specializace:

 • Britské literatury a studia o zemích Britského společenství
 • Americká literatura a studia
 • Irská studia
 • Literární a kulturní teorie
samostatné a sdružené prezenční 50
Archeologie pravěku a středověku samostatné a sdružené prezenční 25
Archivnictví a pomocné vědy historické samostatné a sdružené prezenční 16
Archivnictví a pomocné vědy historické samostatné a sdružené kombinovaná 14
Asijská studia: Indologie (moduly: bengálština, hindština) samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 8
Asijská studia: Japanologiejaponština samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 16
Asijská studia: Koreanistikakorejština samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 10
Asijská studia: Mongolistikamongolština samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 5
Asijská studia: Tibetanistikatibetština samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 10
Blízkovýchodní studia
specializace: Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afrikyarabština íránština turečtina
samostatné a sdružené prezenční 30
Bohemistika pro cizincečeština český samostatné prezenční 15
Český jazyk a literaturačeština samostatné a sdružené prezenční 50
Český jazyk – specializační studiumčeština sdružené prezenční 20
Dějiny umění samostatné prezenční 20
Divadelní věda samostatné a sdružené prezenční 8
Empirická a komparativní lingvistika
otevření programu připravujeme
samostatné a sdružené prezenční 25
Estetika samostatné a sdružené prezenční 10
Etnologie a kulturní antropologie samostatné a sdružené prezenční 40
Filmová studia samostatné a sdružené prezenční 9
Filozofiefilosofie samostatné a sdružené prezenční 15
Fonetika samostatné a sdružené prezenční 12
Francouzská filologiefrancouzština samostatné a sdružené prezenční 20
Germánská a severoevropská studia: Germanistikaněmčina německý samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 30
Germánská a severoevropská studia: Nederlandistikaholandština sdružené a dvouspecializační prezenční 15
Germánská a severoevropská studia: Skandinavistikadánština švédština norština sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Hispanistikašpanělština samostatné a sdružené prezenční 25
Historie – české dějiny v evropském kontextudějepis samostatné a sdružené prezenční 50
Historie – hospodářské a sociální dějiny dějepis samostatné a sdružené prezenční 20
Historie – obecné dějinydějepis
specializace:

 • Civilizace a kultura středověké Evropy
 • Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy
 • Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů
 • Obecné a komparativní dějiny
 • Ibero-amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky
samostatné a sdružené prezenční 45
Hudební věda samostatné a sdružené prezenční 10
Iberoamerikanistika samostatné a sdružené prezenční 22
Informace, média a knižní kultura samostatné a sdružené prezenční 36
Informace, média a knižní kultura samostatné kombinovaná 23
Italianistikaitalština samostatné a sdružené prezenční 15
Jihovýchodoevropská studia
otevření programu připravujemechorvatština bulharština srbština rumunština slovinština albánština
samostatné a sdružené prezenční 30
Klasická archeologie samostatné a sdružené prezenční 15
Komparatistika samostatné a sdružené prezenční 35
Logika samostatné a sdružené prezenční 15
Obecná lingvistika sdružené prezenční 20
Pedagogika samostatné a sdružené prezenční 30
Pedagogika samostatné kombinovaná 30
Politické teorie samostatné a sdružené prezenční 40
Překladatelství: čeština – angličtina sdružené a dvouspecializační prezenční 35
Překladatelství: čeština – francouzština sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Překladatelství: čeština – němčina sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Překladatelství: čeština – ruština sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Překladatelství: čeština – španělština sdružené a dvouspecializační prezenční 20
Psychologie samostatné prezenční 62
Religionistika
specializace:

 • Historicko-filologická religionistika
 • Symbolické fenomény současnosti
samostatné a sdružené prezenční 8
Ruský jazyk a literaturaruština samostatné a sdružené prezenční 25
Řecká a latinská studia
specializace:

 • Starořecký jazyk a literatura (sdružené)
 • Novořecký jazyk a literatura (sdružené)
 • Latinský jazyk a literatura (sdružené)
 • Dějiny antické civilizace (sdružené)
 • Latinská medievistika (samostatné i sdružené)
 • Klasická filologie (samostatné)
 • Řecká filologie (samostatné)
 • Latinský jazyk a kultura antiky a středověku (samostatné)
 • Jazyk a kultura starověkého Řecka (samostatné)
 • Jazyk a kultura starověkého Říma (samostatné)
samostatné a sdružené prezenční 30
Sinologiečínština samostatné a sdružené prezenční 20
Sociální pedagogika samostatné prezenční 30
Sociální pedagogika samostatné kombinovaná 30
Sociální práce samostatné prezenční 40
Sociologie samostatné prezenční 30
Středoevropská studia: Maďarská studiahungaristika samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 6
Středoevropská studia: Polonistikapolština samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 15
Středoevropská studia: Slovakistikaslovenština samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční 10
Studia nových médií samostatné a sdružené prezenční 20
Tlumočnictví: čeština – angličtina sdružené a dvouspecializační prezenční 14
Tlumočnictví: čeština – francouzština sdružené a dvouspecializační prezenční 14
Tlumočnictví: čeština – němčina sdružené a dvouspecializační prezenční 14
Tlumočnictví: čeština – španělština sdružené a dvouspecializační prezenční 14
Veřejná správa a spisová služba samostatné prezenční 15
Východoevropská studia
specializace:

 • Litevština
 • Lotyština
 • Ruština
 • Ukrajinština
samostatné a sdružené prezenční 25
UČITELSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (lze kombinovat pouze mezi sebou navzájem!)
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠčeština český samostatné a sdružené prezenční 40
Učitelství češtiny jako cizího jazyka
otevření programu připravujemečeština český
samostatné a sdružené prezenční 35
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠfrancouzština sdružené prezenční 15
Učitelství historie pro střední školydějepis dějiny sdružené prezenční 50
Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠlatina sdružené prezenční 15
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠněmčina sdružené prezenční 35
Učitelství ruského jazyka pro střední školyruština sdružené prezenční 35
Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠšpanělština sdružené prezenční 15
STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE
Logic samostatné a sdružené prezenční 10

Vysvětlivky:
* PPP = předpokládaný počet přijímaných