Navazující magisterské obory 2019/2020

Kontakt

magistr

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Oborové podmínky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

UPOZORNĚNÍ: Má-li program specializace, které je třeba zvolit v přímo přihlášce, ověřte si před odesláním, že podáváte přihlášku na vámi vybranou specializaci.
Další navazující magisterské programy, které úspěšně prošly akreditačním procesem, naleznete na konci seznamu

Obory/programy otevírané v češtině

Obory otevírané v cizích jazycích najdete na konci seznamu.

 

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Andragogika a personální řízení program samostatné a sdružené prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglický jazyk obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglofonních literatur a kultur
Archeologie pravěku a středověku program samostatné a sdružené prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené prezenční Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické program samostatné a sdružené kombinovaná Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Blízkovýchodní studia program samostatné a sdružené prezenční Katedra Blízkého východu
Český jazyk – specializační studium obor 2oborové prezenční Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Český jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny umění program samostatné prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda program samostatné a sdružené prezenční Katedra divadelní vědy
Egypt a Přední východ ve starověku program samostatné a sdružené prezenční Český egyptologický ústav
Estetika obor 1 i 2oborové prezenční Katedra estetiky
Etnologie a kulturní antropologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav etnologie
Filmová studia obor 1 i 2oborové prezenční Katedra filmových studií
Filozofie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Finská filologie obor 2oborové prezenční Ústav germánských studií; Oddělení finských studií
Fonetika obor 1 i 2oborové prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Hispanistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav románských studií
Historie – české dějiny v evropském kontextu obor 1 i 2oborové prezenční Ústav českých dějin
Hudební věda obor 1  i 2oborové prezenční Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika program samostatné a sdružené prezenční Středisko ibero-amerických studií
Indologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Informace, média a knižní kultura program samostatné a sdružené prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informace, média a knižní kultura program samostatné kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika program samostatné a sdružené prezenční Ústav románských studií
Jihovýchodoevropská studia obor 1 i 2oborové prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Klasická archeologie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav pro klasickou archeologii
Komparatistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav české literatury a komparatistiky
Latinský jazyk a literatura obor 2oborové prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Německý jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií
Politické teorie obor 1 i 2oborové prezenční Ústav politologie
Překladatelství: čeština – angličtina obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – francouzština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – němčina obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – ruština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – španělština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Ruský jazyk a literatura obor 1oborové prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká a latinská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Řecká antická filologie obor 2oborové prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Skandinavistika obor 1 i 2oborové prezenční Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky
Sociální pedagogika obor 1oborové prezenční Katedra pedagogiky
Sociální pedagogika obor 1oborové kombinovaná Katedra pedagogiky
Sociální práce program samostatné prezenční Katedra sociální práce
Sociologie program samostatné prezenční Katedra sociologie
Středoevropská studia obor 1oborové prezenční Katedra středoevropských studií
Studia nových médií program samostatné a sdružené prezenční Ústav informačních studií – studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví
Tlumočnictví: čeština – angličtina obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – francouzština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – němčina obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – španělština obor 2oborové prezenční Ústav translatologie
Veřejná správa a spisová služba program samostatné prezenční Katedra PVH a archivního studia
Východoevropská studia program samostatné a sdružené prezenční Ústav východoevropských studií

 

Obory otevírané v cizích jazycích

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa obor 1oborové prezenční Ústav germánských studií
English Language and Linguistics obor 1 i 2oborové prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky

 

Níže uvedené programy mají zveřejněné oborové požadavky přijímací zkoušky a otevřenou elektronickou přihlášku. Lhůta pro podávání přihlášek na ně je do 15. 4. 2019, do tohoto data je také potřeba uhradit administrativní poplatek.  Přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech (pozvánky obdržíte elektronicky do konce dubna 2019).  Programy sdruženého a dvouspecializačního studia bude možné studovat v kombinaci s programy stejného typu, na které se podávají přihlášky do 31. 3. 2019 (viz výše).

 

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Asijská studia: japanologie program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav Dálného východu
Asijská studia: koreanistika program samostatné, sdružené a dvouspecializační prezenční Ústav Dálného východu
Historie – hospodářské a sociální dějiny program samostatné a sdružené prezenční Ústav hospodářských a sociálních dějin
Historie – obecné dějiny program samostatné a sdružené prezenční Ústav světových dějin
Logika program samostatné a sdružené prezenční Katedra logiky
Obecná lingvistika program sdružené prezenční Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika program samostatné a sdružené prezenční Katedra pedagogiky
Pedagogika program samostatné kombinovaná Katedra pedagogiky
Psychologie program samostatné prezenční Katedra psychologie
Sinologie program samostatné a sdružené prezenční Ústav Dálného východu

Obory otevírané v cizích jazycích

NÁZEV OBOR / PROGRAM OBOROVOST / STUDIUM FORMA STUDIA KATEDRA / ÚSTAV
Logic program samostatné a sdružené prezenční Katedra logiky

 

Níže uvedené programy nyní procházejí akreditačním procesem. Plánujeme je otevřít v průběhu roku 2019 – s přijímacími zkouškami v červnu nebo září 2019:

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství češtiny jako cizího jazyka

Učitelství dějepisu pro střední školy

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy