Navazující magisterské programy 2024/2025

Asijská studia: Japanologie

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Asijská studia: Japanologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 31. března.
Přijímací zkoušky proběhnou dle harmonogramu

Obecné informace o studijním programu
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Jako samostatný obor se japanologie (později japonská studia) vyučuje na FF UK již od roku 1947. Studium japanologie poskytuje kvalitní jazykovou průpravou, v níž si osvojíte znalost moderní japonštiny slovem i písmem na takové úrovni, že budete schopni běžné komunikace s Japonci a najdete široké mezioborové celosvětové uplatnění v komerční sféře, kulturních a vzdělávacích institucích, státních orgánech, v oblasti cestovního ruchu apod.
Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v zahraničí.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 16
2023/24 16 15 13/span> 58 6
2022/23 16 20 13 52 8
2021/22 16 12 12 bez přijímací zkoušky 6
2020/21 16 14 9 52 8
2019/20 16 12 5 55 4
2018/19 15 8 6 53 3
2017/18 15 21 10 60 6
2016/17 15 17 8 57 7
2015/16 15 16 6 56 3

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 180 minut)

  • esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4–5 možností) (max. 50 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

  • diskuse nad podaným studijním projektem v českém jazyce (max. 50 bodů)
    Projekt zamýšleného studia má podobu krátkého eseje v českém jazyce v rozsahu 1 normostrany a doprovází jej seznam relevantní literatury. Studijní projekt je nutné odevzdat prostřednictvím informačního systému do 30. dubna.

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: Esej.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent je připraven:

  • jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických textů; tlumočníka pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních vztahů, kulturní výměny, ekonomické spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního ruchu, hromadných sdělovacích prostředků a podobně; odborníka pro výuku budoucích učitelů japonského jazyka;
  • odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, které studijní program nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, myšlení a dalších stránek života moderní japonské společnosti; další akademickou dráhu v rámci doktorského studia jak na univerzitách (tuzemských či zahraničních), tak i ve výzkumných ústavech; pedagogické působení, zejména v oblasti odborné přípravy učitelů japonského jazyka (po doplnění nezbytné pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře jazykových služeb, diplomacie, kulturní výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, cestovního ruchu, masmédií a dalších oblastech praktického života.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.