Navazující magisterské programy 2024/2025

Asijská studia: Indologie

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Asijská studia: Indologie.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
Ústav asijských studií
Proč studovat u nás
Ústav asijských studií FF UK je jediné pracoviště v Česku a na Slovensku nabízející komplexní studium indologie:

 • Jazykové zaměření: hindština, bengálština, tamilština, sanskrt
 • Přednášky týkající se literatury, historie, náboženství, etnologie, politiky, umění
 • Jednooborové i dvouoborové studium ve zvolené kombinaci (např. jiný orientální jazyk, historie, religionistika, jazykověda, politologie ad.)

Asie je okouzlující kontinent tisíců vůní a barev, mnoha náboženství a kultur, na kterém se nacházejí nejlidnatější země světa a nejrychleji se rozvíjející ekonomiky, proto je potřeba stále více odborníků na tuto oblast.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU MODUL
2024/25
2023/24 5 1 1 bez přijímací zkoušky 1 Bengálština
2022/23 5 1 1 93 1 Hindština
2021/22 8 4 4 bez přijímací zkoušky 2 Bengálština, Hindština
2020/21 8 1 0 0
2019/20 8 5 3 83 3
2018/19 8 5 5 85 4
2017/18 8 10 5 55 3
2016/17 8 5 4 80 3
2015/16 6 6 5 95 5

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů)
 2. rozhovor ve studovaném indickém jazyce ověřující jeho znalost na úrovni bakalářského studia (max. 40 bodů)
 3. motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétní a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 30–21 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 20–10 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně vysvětlená, příliš neodpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 9–0 bodů

Další požadavky ke zkoušce:

ústní zkouška vedená v českém/slovenském jazyce prověří jazykovou schopnost uchazeče absolvovat studium v českém jazyce


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent má ucelené indologické vzdělání s aktivní i pasivní znalostí indického jazyka své specializace. Je vzdělán v oblasti literatury, dějin, kultury a náboženství Indie a je schopen těchto znalostí využívat v práci překladatelské, diplomatické, badatelské a všeobecně kulturní. Absolvent má dobrý základ pro doktorské studium. Mimo akademickou sféru může působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích, médiích nebo v obchodní praxi. Je schopen poskytovat poradenské služby subjektům, které s jihoasijskými partnery navazují obchodní či kulturní styky, a podílet se na jejich projektech v oblasti jižní Asie.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.