Studijní programy

Střední a východní Evropa: dějiny, politika, kultura / Ostmitteleuropa: Geschichte, Politik und Kultur

Vítejte na vizitce navazujícího magisterského studijního programu Střední a východní Evropa: dějiny, politika, kultura / Ostmitteleuropa: Geschichte, Politik und Kultur.
Tento mezinárodní navazující magisterský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Ludwig-Maximilians-Universität München. Studium bude probíhat střídavě na obou univerzitách.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Akreditace tohoto studijního programu nebude dokončena včas, pro ak. rok 2023/24 se proto neotevírá.
Přihlášku si v tomto akademickém roce nelze podat.

Obecné informace o studijním programu
Ústav hospodářských a sociálních dějin
Proč studovat u nás
Tento mezinárodní navazující magisterský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Ludwig-Maximilians-Universität München. Studium bude probíhat střídavě na obou univerzitách.
Absolvent získá mimořádně kompletní vhled do dějin, politického myšlení a kulturní identity střední a východní Evropy, a to díky podílu výuky obou spolupracujících univerzit. Studium v Mnichově absolventa obohatí o otevřený přístup do intelektuálně bohatého světa německé historické vědy a přidružených oborů.
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2023/24 7

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Zkouška probíhá v českém jazyce

 1. motivace a předpoklady ke studiu, rozprava nad dodanými materiály – CV a motivační dopis (max. 20 bodů)
  Kritéria hodnocení motivace:

  • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 20–14 bodů
  • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 13–7 bodů
  • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 6–0 bodů

 2. dějiny, politika a kultura střední a východní Evropy – znalost odborné literatury a dalších zdrojů poznání, schopnost je interpretovat (max. 80 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Nejpozději do 15. 5. 2023 uchazeč dodá e-mailem na adresu matej.spurny@ff.cuni.cz a v kopii na adresu jana.heroutova@ff.cuni.cz CV v rozsahu max. 2 normostrany, motivační dopis v rozsahu max. 3 normostrany a seznam prostudované odborné literatury a pramenů.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolvent navazujícího magisterského programu získá mimořádně kompletní vhled do dějin, politického myšlení a kulturní identity střední a východní Evropy, a to díky podílu výuky obou spolupracujících univerzit. Studium v Mnichově absolventa obohatí o otevřený přístup do intelektuálně bohatého světa německé historické vědy a přidružených oborů.
Uplatnění tak může nalézt:
• v německých, českých a dalších odborných institucích a disciplínách, jež se orientují na poznávání společných dějinných trajektorií, myšlení, identit a kulturních kořenů středoevropského a východoevropského prostoru;
• jako expert v řadě oblastí, od médií až po zázemí politického rozhodování týkajícího se mezinárodní spolupráce, podpory kulturních identit či politiky dějin.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.