Studijní programy

Egypt a Přední východ ve starověku

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Egypt a Přední východ ve starověku.
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Studijní program se v akademickém roce 2024/2025 neotevírá.

Obecné informace o studijním programu
  • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
  • kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
  • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
  • vstupní znalost cizího jazyka: ANO – znalost dvou cizích jazyků dle volby uchazeče (angličtina, francouzština, němčina) odpovídající úrovni B1 a B2. Angličtina, francouzština a němčina jsou jazyky, v nichž je psaná převážná většina studijní literatury. Znalost těchto jazyků je nutná pro studium. Při přijímacích zkouškách je jeden jazyk zkoušen jako aktivní („slovem i písmem“), další jazyky alespoň pasivně (schopnost porozumět psanému textu).
  • důležité odkazy:
Český egyptologický ústav Ústav starého Předního východu
Proč studovat u nás
Česká egyptologie patří celosvětově k těm nejúspěšnějším – jen pár jiným vědcům se podařilo tolik významných objevů, které pomohly upřesnit dějiny starověkého Egypta. K těm nejznámějším patří odkrytí nekropole v Abúsíru nebo objev dosud neporušené a nevykradené hrobky kněze Iufaa. Čeští egyptologové dále například jako první na světě provedli satelitní snímkování pyramid v oblasti Abúsíru, jižní Sakkáry a Dahšúru.
Studium egyptologie je velmi populární a vzrušující a Český egyptologický ústav je jediným pracovištěm v České republice, který studium tohoto oboru nabízí.

Zajímavosti ze světa Egyptologie

Čeští egyptologové si v Abúsíru připsali další objev. Nalezli Džehutiemhatovu hrobku

Podcast Ta-Meri

Překlad a jazyková analýza povídek ze starého Egypta. Cenu Jana Palacha 2020 získaly doktorandky egyptologie Diana Míčková a Dorotea Wollnerová

Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum Česká hlava získal egyptolog a znalec starověkých civilizací prof. Miroslav Bárta

Dobrodružství archeologie: Tři výzkumné týmy z FF UK v dokumentu Česká televize

Čeští egyptologové hlásí další objev. Našli unikátní loď z doby stavitelů pyramid

Čeští egyptologové opět bodovali v prestižním odborném žebříčku objevů

Česká expedice objevila hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25
2023/24 16 21 8 58 8
2022/23
2021/22
2020/21 15 21 12 58 11
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17 15 24 11 51 10
2015/16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 90 minut)
písemný test obecných předpokladů ke studiu s přihlédnutím k zaměření a potřebám oboru, zejména ke znalostem starověkých dějin a reálií oblasti východního Středomoří (především oblast dnešního Egypta, Libye, Izraele, Palestiny, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Turecka, Iráku, Íránu, Súdánu) (max. 50 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

  1. prokázání znalostí vztahujících se k oboru a diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury (max. 30 bodů)
  2. ověření jazykové vybavenosti – znalost dvou cizích jazyků dle volby uchazeče (angličtina, francouzština, němčina) odpovídající úrovni B1 a B2 (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

seznam prostudované literatury vztahující se k oboru (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky)


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:
• pracovníci muzeí a vědeckých institucí (zpravidla pod odborným vedením výše kvalifikovaného specialisty, dokumentační a kurátorská činnost),
• státní správa a samospráva (kulturní odbory),
• kulturní publicistika (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize),
• odborné redakce a nakladatelství (vydávání odborných i popularizačních knih a časopisů se zaměřením na historii a kulturu starověku),
• informační střediska a cestovní kanceláře (příprava kulturních nabídek pro
turistický ruch).
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
  • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
  • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.