Studijní programy

Český jazyk a literatura

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Vítejte na vizitce bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura .
Veškeré informace pro uchazeče o studium najdete níže (po rozkliknutí jednotlivých položek +).
Přihlášku lze podat do 29. února!

Obecné informace o studijním programu
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.) Dálkově, distančně ani online tento program studovat nelze.
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium (to znamená, že tento program můžete studovat jako jediný na naší fakultě nebo jej můžete studovat formou sdruženého studia s dalším studijním programem na FF UK, který to nevylučuje. Přihlášku na každý z programů si musíte podat samostatně a o tom, že budete zvolené programy studovat formou sdruženého studia, informujete studijní referentku až u zápisu ke studiu.)
  • s čím nelze kombinovat: s programy se zaměřením na vzdělávání vyučovanými na FF UK a dále nelze tento program studovat mezifakultně (tj. formou sdruženého studia s programem na jiné fakultě)
 • předpoklady ke studiu: znalosti českého jazyka a literatury v rozsahu gymnaziální látky
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • důležité odkazy:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav české literatury a komparatistiky
Proč studovat u nás
Studium na FF UK se od studia na dalších pracovištích v ČR liší především přítomností celé řady špičkových a mezinárodně uznávaných vědeckých osobností a důslednou péčí o vysokou kvalitu absolventů. Studium klade důraz především na seminářovou výuku, přičemž semináře tvoří menší skupinky studentů, a učitel má tedy prostor na to, aby se jim více věnoval. Zároveň se studenty snažíme zapojovat do výzkumných projektů a dalších aktivit spojených s oborem. Dobří studenti tak mohou již během studia získat cenné pracovní zkušenosti a zároveň si přivydělávat formou stipendií.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace i Ústav české literatury a komparatistiky rovněž nabízejí mnoho možností zahraničních pobytů studentů, a to na všech třech stupních studia.

Zajímavosti ze světa Českého jazyka a literatury

Básně nestudujeme proto, abychom věděli, o čem jsou, ale proč se nám líbí

Studenti a absolventi z FF UK připravili rozhlasový cyklus pořadů věnovaných básním o věcech

Studentské jazykové koutky


Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech
ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2024/25 115
2023/24 115 409 126 65 78
2022/23 125 339 130 54 87
2021/22 125 293 129 53 77
2020/21 125 306 129 52 76
2019/20 145 366 154 58 99
2018/19 145 321 147 52 101
2017/18 145 420 149 62 99
2016/17 125 435 130 52 85
2015/16 125 463 121 50 84

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

(doba trvání: 180 minut)

 1. písemný test z českého jazyka (maximálně 50 bodů)
  (pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní terminologie, znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce)
 2. písemný test z české literatury (maximálně 50 bodů)
  (základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu)

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.


Bodové hodnocení přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky můžete získat maximálně 100 bodů. Pokud získáte 50 bodů a více, máte šanci na přijetí, je však potřeba, abyste se umístili v předpokládaném počtu přijímaných pro tento program. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Seznam doporučené literatury:

Modelové přijímací testy:

Kurz pro uchazeče: Všem, kteří mají zájem o studium češtiny, je určen Kurz pro uchazeče.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu
Absolventi se mohou uplatnit především v těchto oblastech:

 • korektury, redakční a ediční práce a tvorba vlastních textů v médiích či nakladatelstvích,
 • poradenství v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace ve státních a veřejnoprávních institucích, v kulturních a zájmových organizacích a v podnikovém i neziskovém sektoru,
 • vnitřní a vnější komunikace veřejných institucí i soukromých firem (např. jako tiskoví mluvčí),
 • práce na slovnících a jazykových korpusech, tvorba učebnic a popularizačních publikací,
 • práce na pozici copywritera v oblasti reklamy a marketingu,
 • výuka češtiny jako cizího jazyka v jazykových školách,
 • výuka českého jazyka a literatury v doučovacích agenturách a neškolských zařízeních,
 • práce ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích zaměřených na český jazyk, slavistiku, lingvistiku a českou literaturu.
Jak si podat přihlášku ke studiu
Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!


Texty uvedené na této stránce jsou pouze informačního charakteru. Závazné podmínky přijímacího řízení se mohou v průběhu roku měnit např. z důvodu pandemie. Přihlášení uchazeči jsou o změnách podmínek vždy informování e-mailem, veřejně dostupné aktuální podmínky jsou k dispozici na webové stránce Základní dokumenty o přijímacím řízení.