Studenti a absolventi z FF UK připravili rozhlasový cyklus pořadů věnovaných básním o věcech

Od 19. do 23. listopadu odvysílá ČRo Vltava první část pořadů, které vznikly v rámci semináře komparatistiky. Pořady je možné vyslechnout denně od 17:30 v cyklu Kontexty a poté v audioarchivu ČRo.

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK spolupracuje s Českým rozhlasem již několikátým rokem. Autorský kolektiv, koordinovaný dr. Josefem Hrdličkou a složený ze studentů komparatistiky, filozofie a příbuzných oborů na Filozofické fakultě UK, se již v minulosti podílel na velkých cyklech, které obsahují desítky pořadů věnovaných místům, hrdinům, středověkým ctnostem a americké poezii. Nový desetidílný cyklus o věcech na ně navazuje.

Otázku věcí v básních otevřel ve 20. letech minulého století germanista Kurt Oppert, který také vytvořil dodnes užívaný termín Dinggedicht. Toto označení zpětně reflektuje některé důležité tendence moderní poezie na přelomu 19. a 20. století a vztahuje poezii k podobným proudům v umění, které obracely pozornost k předmětům jako takovým. V poezii je možné obrat k věcem vnímat jako reakci na symbolismus a zamýšlení se nad věcmi přítomnými kolem nás, které neslouží jen jako alegorická rekvizita nebo symbol.

Nejde ovšem o novinku 20. století. Moderní básníci v lecčem navazují na tradiční deskriptivní básně, které jako specifický žánr vznikaly již od antiky. Cyklus deseti pořadů se snaží alespoň výběrově představit různé podoby básní o věcech a také otevřít otázku, kde jsou hranice předmětů, jak je vnímají básníci.

K tématu básní o věcech navíc Ústav české literatury a komparatistiky FF UK na přelomu ledna a února 2019 pořádá mezinárodní konferenci.

 

Program vysílaných pořadů nového cyklu na ČRo Vltava:

Monika Sechovcová: Francis Ponge: Ze strany věcí (vysíláno 19. 11. 2018)

Matouš Jaluška: Hostie (vysíláno 20. 11. 2018)

Josef Hrdlička: Věci na ostrově (vysíláno 21. 11. 2018)

Eliška Dana Härtelová a Adéla Rozbořilová: Majáky (vysíláno 22. 11. 2018)

Michael Alexa: Slova jako okurky, mezery jako sladkokyselý lák. Báseň Za sklem Stanisława Barańczaka (vysíláno 23. 11. 2018)

Alžběta Ambrožová, Jakub Hankiewicz: Čert z Herbertovy krabičky fantazie

Martin Pšenička: Ostatky

Kateřina Segešová: Nebo bys byl radši ryba?

Eva Hadravová, Josef Hrdlička: Hvězdy na dosah. Shel Silverstein a předměty v dětské poezii

Jakub Vaněk: Paul Celan. Chvála jménem věcí

 


Související články