Archiv

Archiv

Na každém překladu, a na čínském zvlášť, je nejtěžší jej odevzdat, říká profesor Král, laureát čínské státní knižní ceny za mimořádné překladatelské zásluhy

Prof. Oldřich Král, jedna z nejvýznamnějších postav české sinologie, byl v rámci slavnostního zahájení mezinárodního knižního veletrhu v Pekingu vyznamenán čínskou státní knižní cenou za mimořádné překladatelské zásluhy. V rozhovoru přibližuje svůj vztah k čínské literatuře a její vliv na českou tvorbu.

Oldřich_Král_by_Jan_Bartoš-800px

Návštěva maďarského bohemisty Istvána Vöröse v Praze

V úterý 10. října 2017 v čase 9:10–10:40 v m. č. 300 v hlavní budově FF UK István Vörös prosloví přednášku Ladislav Klíma a Thomas Mann (přednášku uvede doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.). Autorské čtení Istvána Vöröse proběhne týž den od 19:30 v Café Fra (Šafaříkova 15, Praha 2).

Voros

Česká populární kultura

Tak jako profesionální sport rozšiřuje v posledních desetiletích sféru fanouškovské recepce mimo samotná utkání a svoji atraktivitu posiluje i propracovaným systémem přestupů a přesunů, v nichž aktéři pod drobnohledem mediální pozornosti aktivně mění dres, ale také jsou „odkládáni“ na transferovou listinu, vytvořila i moderní populární kultura celou řadu přestupových a přesunových mechanismů, jimiž samotná díla […]

Byla vydána kniha Počátky populární kultury v Českých zemích

Publikace Jakuba Machka je výstupem postdoktorandského grantu GA ČR vedeného na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

177

Proběhl nultý ročník Dne češtiny

V pondělí 22. 5. 2017 proběhl na FF UK nultý ročník Dne češtiny pořádaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem české literatury a komparatistiky. Odborníci na český jazyk a literaturu z pořádajících ústavů posluchače seznámili s aktuálními tématy jazykovědné i literárněvědné bohemistiky.

20170522IMG_9766

Literární historik Jan Wiendl představil v médiích vydání vězeňských básní Jana Zahradníčka

Sešit básní, který byl šedesát let považován za zničený, nalezl doc. Wiendl (ÚČLK FF UK) ve věznici v Leopoldově. Jeho knižní vydání vzbudilo v českých médiích značný ohlas.

Bez názvu

Jan Wiendl představí ztracený sešit básní Jana Zahradníčka

Básnický sešit, který si jeden z největších českých básníků 20. století vedl ve vězení a který byl téměř šedesát let považován za zničený, právě vydala Moravská zemská knihovna. V Brně jej představí doc. Wiendl a prof. Kubíček.

IMG_1148

Proběhne 25. česko-polská meziuniverzitní konference zaměřená na lingvistiku a literaturu. Spolupráce mezi univerzitami v Praze a Varšavě trvá už padesát let

Konference, kterou pořádá Uniwersytet Warszawski Warszawa a Univerzita Karlova, se koná každé dva roky, hostující univerzity se pravidelně střídají. Letošní 25. ročník proběhne 19. a 20. října 2016 na FF UK.

knihy_web

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK obdržel cenu The Czech National CEEPUS Office Prize za rok 2015

26. května 2016 ocenila Česká Národní kancelář CEEPUS nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok. Letos získalo ocenění celkem šest vysokoškolských pracovišť z pěti českých univerzit.

CEEPUS_ceny_2016_Brno_71

V rozhlasovém cyklu studentů komparatistiky Místa a jména zaznělo již 60 pořadů

ČRo Vltava vysílá v rámci relace Důvěrná sdělení cyklus pořadů Místa a jména, který připravují studenti komparatistiky na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK s přispěním studentů dalších oborů.

10246350_646832355443391_1541880319716460483_n