Archiv

V nakladatelství Triáda vyšla kniha „Periodika a sborníky 1939–1945“ literárního historika Jiřího Brabce

Doc. Jiří Brabec byl dlouholetým členem Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK (tehdejší Katedry české literatury a literární vědy), na ústavu působil v letech 1990–2002. Na přípravě knihy se podíleli také doc. Luboš Merhaut a doc. Michael Špirit ze stejného ústavu.

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK zve na diskuzní setkání Místo literatury v dnešní společnosti

Moderovaná diskuze v rámci cyklu Komparatistických střed se zaměří na to, jakou roli má literatura a jak ji definovat v současném světě, v nové mediální konstelaci a v době ekologických a geopolitických krizí. Setkání se bude konat ve středu 20. prosince 2023 od 17:30 v místnosti H206 ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1).

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK spolupořádá mezioborovou konferenci Město a literatura

Konference je jedním z klíčových výstupů letošního programu základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově Cooperatio ve vědní oblasti literatura –medievistiky. Konat se bude 27.–28. listopadu 2023 v konferenčním centru AV ČR, Husova 4a, Praha 1.

Vyšla nová kolektivní monografie akademiků z FF UK Optimální cenzurou bude kádrová politika

Kolektivní monografii s podtitulem Tisková politika v období tzv. normalizace 1968–1989 editovali dr. Petr Andreas z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a dr. Martin Štefek z Ústavu politologie FF UK. Kniha komplexně pojednává o tiskové politice v českých zemích v období tzv. normalizace.

Prof. Stefan Michael Newerkla převzal na Filozofické fakultě UK Cenu Premia Bohemica

Z pověření ministra kultury ČR předal 11. října 2023 ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček rakouskému bohemistovi, historikovi a pedagogovi prestižní ocenění za přínos české kultuře v zahraničí. Ceremoniál v prostorách fakulty zaštítil Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.

Autoři z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK představí knihu Chór a disonance: Česká literatura 1947‒1963

Prezentace knihy, nominované na Magnesii Literu v kategorii naučná literatura, se koná už 30. března od 16:00 na hlavní budově FF UK v místnosti P104. Z autorů z FF UK se zúčastní doc. Libuše Heczková a doc. Jan Wiendl, dále prof. Vladimír Papoušek z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Jiří Brabec z Masarykova ústavu a ředitel Nakladatelství Akropolis Filip Tomáš.

Bohemisté z Filozofické fakulty UK pořádají třetí ročník festivalu Den češtiny

Jednodenní festival o české literatuře a jazyce, který pořádají Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, se koná ve čtvrtek 7. listopadu v prostorách Kampusu Hybernská. Program je vhodný pro střední školy i veřejnost.

V Museu Kampa proběhne vernisáž výstavy, na níž se podílí FF UK

Vernisáž výstavy Praha byla krásnější než Řím. Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contemporanea – Dějiny současné české poezie se uskuteční v Museu Kampa 8. února v 19 hodin. Výstava potrvá od 9. 2. do 15. 4. 2019.

Časopis pro mezioborová bohemistická studia Slovo a smysl se stal součástí největší mezinárodní citační a rešeršní databáze SCOPUS

Časopis založený v roce 2004 vydává Ústav české literatury a komparatistiky FF UK. Vedle Časopisu pro moderní filologii a časopisu Linguistica Pragensia jde tak o třetí fakultní periodikum zařazené do prestižní databáze.

Studenti a absolventi z FF UK připravili rozhlasový cyklus pořadů věnovaných básním o věcech

Od 19. do 23. listopadu odvysílá ČRo Vltava první část pořadů, které vznikly v rámci semináře komparatistiky. Pořady je možné vyslechnout denně od 17:30 v cyklu Kontexty a poté v audioarchivu ČRo.