V Museu Kampa proběhne vernisáž výstavy, na níž se podílí FF UK

Vernisáž výstavy Praha byla krásnější než Řím. Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contemporanea – Dějiny současné české poezie se uskuteční v Museu Kampa 8. února v 19 hodin. Výstava potrvá od 9. 2. do 12. 5. 2019.

Ripellinův obdiv pro charakteristicky české setkání magické tradice a ostrého smyslu pro modernitu ve stylu a formální invenci se projevil nejen v jeho vnímání poezie, ale také výtvarného umění. Výstava narativní a zároveň lehce didaktickou formou podobně jako Ripellinova kniha Magická Praha představí souvislosti české literatury a umění první poloviny 20. století na příkladu díla osobností významných jmen, o nichž Ripellino pro své krajany psal.

Výstavu, která vznikla ze spolupráce University Sapienza Roma, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Musea Kampa doplňuje katalog a vydání překladu Dějin současné české poezie (překlad Jana Sovová, Vydavatelství FF UK 2019), první knihy Angela M. Ripellina, která vyšla v čtyřech stech číslovaných exemplářích v Římě v roce 1950. Tedy v době, kdy velkou skupinu básníků, kritiků a umělců, o kterých autor píše, pronásledoval komunistický režim a posléze je uvrhl do zapomnění.

K pochopení doby vzniku jedna z autorek výstavy Annalisa Cosentino z Univerzity Sapineza Roma ve spolupráci s Lubošem Merhautem z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK připravila komentovanou edici korespondence A. M. Ripellina Do vlasti české (Institut pro studium literatury, 2019), která zahrnuje několik tematických okruhů: dopisy, které osvětlují okolnosti vzniku knihy Storia della poesia ceca contemporanea (1950); vzájemnou korespondenci s Vladimírem Holanem z let 1948–1977; Ripellinův zájem o výtvarné umění; jeho vztahy s českými exulanty; projekt italského vydání výboru ze spisů Karla Teiga.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK