Archiv

Proběhl nultý ročník Dne češtiny

V pondělí 22. 5. 2017 proběhl na FF UK nultý ročník Dne češtiny pořádaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem české literatury a komparatistiky. Odborníci na český jazyk a literaturu z pořádajících ústavů posluchače seznámili s aktuálními tématy jazykovědné i literárněvědné bohemistiky.

Literární historik Jan Wiendl představil v médiích vydání vězeňských básní Jana Zahradníčka

Sešit básní, který byl šedesát let považován za zničený, nalezl doc. Wiendl (ÚČLK FF UK) ve věznici v Leopoldově. Jeho knižní vydání vzbudilo v českých médiích značný ohlas.

Jan Wiendl představí ztracený sešit básní Jana Zahradníčka

Básnický sešit, který si jeden z největších českých básníků 20. století vedl ve vězení a který byl téměř šedesát let považován za zničený, právě vydala Moravská zemská knihovna. V Brně jej představí doc. Wiendl a prof. Kubíček.

Proběhne 25. česko-polská meziuniverzitní konference zaměřená na lingvistiku a literaturu. Spolupráce mezi univerzitami v Praze a Varšavě trvá už padesát let

Konference, kterou pořádá Uniwersytet Warszawski Warszawa a Univerzita Karlova, se koná každé dva roky, hostující univerzity se pravidelně střídají. Letošní 25. ročník proběhne 19. a 20. října 2016 na FF UK.

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK obdržel cenu The Czech National CEEPUS Office Prize za rok 2015

26. května 2016 ocenila Česká Národní kancelář CEEPUS nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok. Letos získalo ocenění celkem šest vysokoškolských pracovišť z pěti českých univerzit.

V rozhlasovém cyklu studentů komparatistiky Místa a jména zaznělo již 60 pořadů

ČRo Vltava vysílá v rámci relace Důvěrná sdělení cyklus pořadů Místa a jména, který připravují studenti komparatistiky na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK s přispěním studentů dalších oborů.

Proběhne mezinárodní konference o historii brakové literatury

Konference Popular Literature in the Ancient and Medieval World se koná ve dnech 13. a 14. listopadu 2014. Akci pořádá Ústav české literatury a komparatistiky FF UK a Prvouk 09.