Archiv

Popis staročeské apelativní deklinace

Práce Popis staročeské apelativní deklinace přináší explicitní popis staročeské (zhruba 1300-1500) apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické generování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných transkribovaných staročeských textech. Jako východisko […]

Rusové v Praze

Kniha Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce, kvůli níž odešly z někdejšího Ruského impéria tisíce učenců, literátů a umělců. Mnozí z nich nalezli útočiště právě v Československu a v Praze založili […]

Česká populární kultura

Tak jako profesionální sport rozšiřuje v posledních desetiletích sféru fanouškovské recepce mimo samotná utkání a svoji atraktivitu posiluje i propracovaným systémem přestupů a přesunů, v nichž aktéři pod drobnohledem mediální pozornosti aktivně mění dres, ale také jsou „odkládáni“ na transferovou listinu, vytvořila i moderní populární kultura celou řadu přestupových a přesunových mechanismů, jimiž samotná díla […]

Od Francyzška Petrarchy po Umberta Eca. Vychází dosud nejobsáhlejší bibliografie překladů italské literatury do češtiny a slovenštiny

Podnětem k zrodu bibliografie téměř před půl stoletím bylo zjištění, jak málo se toho ví v Itálii o Slovanech a jejich vztazích k Západu, v tomto případě k Itálii. Dlouhé a často nesnadné práce se ujala editorka Jitka Křesálková.

italskaliteratura_web

Letní provoz e-shopu

Z důvodu letní uzavírky Knihovny Jana Palacha (výdejní místo) doručujeme objednávky z eshopu přijaté ve dnech 30. června – 11. srpna pouze běžnou poštou, dobírkou a elektronicky (e-publikace). Děkujeme za pochopení.

U příležitosti životního jubilea profesorky Aleny Macurové vyšla publikace Komunikace v textu a s textem

Výbor představuje celoživotní vědecké dílo prof. Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a ke vzniku oboru čeština v komunikaci neslyšících.

komunikace_web

Vyšel aktualizovaný katalog Open Access časopisů, jejichž vydavatelem je FF UK

ISSUU: Katalog k prolistování nebo stažení je k dispozici na Issuu profilu Vydavatelství FF UK, kde jsou umístěny i ukázky z dalších publikací vydavatelství.

journals

Journals 2017

Aktuální katalog časopisů Vydavatelství FF UK vydávaných v režimu Open Access. Najdete v něm stručné charakteristiky odborného zaměření časopisů, základní údaje o redakci a kontakty včetně nových webových stránek periodik. Ty obsahují i archiv volné dostupných článků od roku 2015.

Vychází Starodávné bejlí, monografie o literárním braku ve starověku a středověku

Cílem publikace je demonstrovat, že pojmy populární literatura, triviální literatura či brak můžeme aplikovat i na literaturu starších dob. Hranice braku a vysoké literatury nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát.

1420_1

„Memento neuspokojivosti trvá.“ Rozhovor s editory publikace Pokusy o renesanci Západu

Monografie, která vyšla ve Vydavatelství FF UK, nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti. Jde o první ucelenější komparatistickou prezentaci daného období.

1380_1