Archiv

Vydavatelství FF UK zve na křest knihy a veletrh Knihex

Křest knihy Skutky a cesty z produkce fakultního vydavatelství se uskuteční 6. června 2023 v kavárně Mortmartre. Veletrh Knihex 2023 se bude konat následující sobotu 10. června v Kasárně Karlín, kde bude mít Vydavatelství FF UK svůj stánek.

Nová monografie Jana Kysely nabízí nový pohled na dobu železnou ve střední Evropě

Monografie „Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th-1st centuries BC“ dr. Jana Kysely z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, která se zabývá kontakty mezi Středomořím a střední Evropou ve 4.–1. století př. Kr., vychází ve Vydavatelství FF UK.

Vychází knižní portrét zakladatele české orientalistiky Rudolfa Dvořáka

Ex Oriente lux, tak se jmenuje soubor příspěvků, kterým autorský kolektiv pod vedením Olgy Lomové připomíná zakladatelskou osobnost české orientalistiky a někdejšího děkana Filozofické fakulty.

Vydavatelství FF UK rozšiřuje nabídku e-knih o více než 50 titulů

Ke stávající nabídce bezmála 100 titulů z knižní produkce Filozofické fakulty UK nyní přibyly e-knihy z celkem pěti oborových edic představujících to nejlepší z fakultních akademických prací: Fontes, Humanitas, Mnemosyne, Trivium a Opera.

Vydavatelství FF UK se mezi 9.–12. květnem představí na veletrhu Svět knihy

Tituly ze své produkce bude vedle největšího knižního veletrhu v České republice 27. dubna prezentovat také na knižní výstavě Book Me a 8. června na knižním jarmarku Knihex.

Vydavatelství FF UK připravilo aktualizovaný katalog fakultních časopisů dostupných v režimu Open Access

Patnáct odborných časopisů bylo v rámci společné deklarace Univerzity Karlovy zpřístupněno pro širokou veřejnost vedle tištěné podoby také online ve formátu PDF. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo na ně odkazovat.

Vydavatelství FF UK představuje první svazek nové knižní edice Medium

Nová ediční řada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zpřístupní českým čtenářům i akademikům široké rozpětí středověkých textů v kvalitních překladech. Hlavní hodnotou edice přitom je šíře záběru překládaných textů, která by měla v co největší míře reprezentovat mnohotvarost a bohatství středověké literatury a kultury.

Knižní novinky Vydavatelství FF UK: září

Přinášíme pravidelný výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou v našem e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha. ​

Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu

Kniha Z hlediska smyslu… Émile Benveniste a zrod strukturalismu je monografickou studií životní dráhy Émila Benvenista (1902-1977) skrze pojem smyslu (sens). Za použití metodologických postojů vyvinutých K. Koernerem se věnuje teoretickým východiskům Benvenistova myšlení v pařížské škole (A. Meillet a M. Bréal), pražské škole (R. Jakobson a V. Skalička) a kodaňské škole (texty z roku 1939). Následně se věnuje Benvenistovu konceptu lingvistiky […]

Knihex 08

Setkání nakladatelů a čtenářů pod širým nebem se letos uskuteční v sobotu 16. června na ostrově Štvanice. Knihex umožňuje kvalitním menším nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi. Knihex se snaží být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit […]