Knižní novinky Vydavatelství FF UK: září

Přinášíme pravidelný výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou v našem e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha. ​


Fanfikce. Ženská literatura nového věku
Veronika Abbasová
V českém prostředí průkopnická monografie o fenoménu fanouškovské literární fikce. Autorka analyzuje fanfikci jako nový druh ženské literatury, jejím cílem je ovšem hlavně definovat ji jako literární formu, popsat její historii a žánrovou typologii. Dále se věnuje erotice ve fanfikci (zvl. typu “slash” pojednávajícímu o homosexuálních vztazích postav) a zpětnému vlivu fanouškovských děl na díla původní. K analýze byly použity v prvé řadě české texty a kniha obsahuje jednu kapitolu věnovanou specifikům česky psaných fanfikcí.
UKÁZKA, E-SHOP
Pohled novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatuře
Dušan Andrš (ed.)
Výbor studií československých sinologů světového renomé, Jaroslava Průška (1906-1980), Mileny Doleželové – Velingerové (1932-2012) a Zbigniewa Słupského (1934), kteří svým badatelským dílem z šedesátých a sedmdesátých let 20. století založili mezinárodně uznávanou tradici pražské sinologické školy (The Prague School of Sinology). Součástí výboru je stať představující fenomén pražské sinologické školy v historických souvislostech (Olga Lomová) a studie mapující metodologickou blízkost pražské sinologické školy k českému literárnímu strukturalismu (Dušan Andrš).
UKÁZKA, E-SHOP
Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260-1492
Magdalena Žáčková
Svět italské komicko-realistické poezie mapuje vývoj toskánské poezie, zahrnující období let 1260–1492. Autorka analyzuje jednotlivá topoi a základní tematické okruhy a na příkladech dokládá teze týkající se existence, charakteristiky a kvality tohoto žánru a komična v něm obsaženého. Zabývá se sonety Rustica di Filippiho, považovaného za emblematického zakladatele komicko-realistické poezie na italském území, verši Cecca Angiolieriho, Folgora da San Gimignano i jeho „protějšku“ Cenneho da la Chitarra, nevyjímaje ani část díla Danta Alighieriho, která byla do určité míry komicko-realistickým proudem ovlivněna.
UKÁZKA, E-SHOP
Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky L‘Ivrogne
Lenka Mundevová
Kniha porovnává stylizaci dialogu francouzského originálu Maupassantovy povídky L’Ivrogne (Opilec) z roku 1884 s pěti českými překlady vydanými v období od r. 1902 do r. 1997. Předmětem srovnávací analýzy jsou prostředky mluveného jazyka včetně dialektu, které se výrazně uplatňují v dialozích této povídky a jsou podstatné pro interpretaci Maupassantova textu. Analýze excerpovaného materiálu předchází popis a usouvztažnění mluvenostních variet češtiny a francouzštiny.
UKÁZKA, E-SHOP

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK