Vydavatelství FF UK připravilo aktualizovaný katalog fakultních časopisů dostupných v režimu Open Access

Patnáct odborných časopisů bylo v rámci společné deklarace Univerzity Karlovy zpřístupněno pro širokou veřejnost vedle tištěné podoby také online ve formátu PDF. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo na ně odkazovat.

Kompletní nabídka odborných periodik je dostupná v anglickém katalogu Journals 2019. Aktualizovaný katalog přináší stručné charakteristiky odborného zaměření časopisů, informace o redakcích, kontakty a odkazy na nové webové stránky.

Weby časopisů jsou strukturovány s ohledem na archiv článků volně dostupných pod licencí CC BY-NC-ND 2.0. Archiv jednotlivých čísel také odkazuje do centrálního Digitálního repozitáře UK, kde bylo ke konci roku 2018 zpřístupněno již 1365 jednotlivých článků.

Dále weby periodik poskytují kompletní informační servis o redakcích časopisů, kontaktech a požadavcích na technické parametry rukopisu pro autory, kteří chtějí v časopisech publikovat. Zájemce o koupi tištěné verze časopisu pak stránky odkazují do fakultního e-shopu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK