Vydavatelství FF UK představuje první svazek nové knižní edice Medium

Nová ediční řada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zpřístupní českým čtenářům i akademikům široké rozpětí středověkých textů v kvalitních překladech. Hlavní hodnotou edice přitom je šíře záběru překládaných textů, která by měla v co největší míře reprezentovat mnohotvarost a bohatství středověké literatury a kultury.

Prvním svazkem edice Medium, kterou řídí PhDr. Jiří Starý, Ph.D., z Ústavu germánských studií, je výbor ze staroseverských rytířských ság v překladu Mgr. Markéty Ivánkové, Ph.D., absolventky oboru germánských literatur. Rytířské ságy patří mezi méně známé žánry staroseverské literatury. Tento termín je už od středověku souhrnným označením pro staroseverské verze několika skupin literárních textů, které původně vznikaly ve Francii.

Kniha K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská literatura I. představuje oba hlavní typy těchto riddarasogur: primární, tj. adaptované překlady francouzských předloh, i vlastní volnější skandinávské zpracování na jejich motivy, tzv. sekundární ságy. České publikum tak poprvé dostává příležitost seznámit se nejen s vážně míněnými texty určenými pro norský královský dvůr, se ságami o rytířích krále Artuše či Karla Velikého, ale také s pozdějšími islandskými ságami, vyznačujícími se větší dávkou ironie a vlastním pojetím dvornosti.

Pro překlad byly vybrány čtyři texty rytířské epiky z Norska a Islandu ze 13. a 14. století: Sága o Erexovi, Artušovu rytíři, oddíl „O runzivalské bitvě“ ze Ságy o Karlu Velikém, Sága o Tristramovi a Ísoddě a Sága o Krásném Baringovi. Můžeme tak sledovat pomyslnou cestu severské epiky od berserků – válečníků severského boha Ódina – ke dvorným rytířům a zpět.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (e-kniha PDF)

V edici Medium připravujeme:

 • Řád pro poustevnice (Ancrene Wisse)
  překlad Klára Petříková
 • Příběhy o skaldech
  překlad Jiří Starý a kol.
 • Gesta Chuonradi
  překlad Eva Vláčilová
 • Cantigas de Santa Maria
  překlad Matouš Jaluška
 • Staroseverská rytířská literatura II.
  překlad Markéta Ivánková

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK