Informace pro přijaté

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,
srdečně vám blahopřejeme k úspěšnému složení přijímacích zkoušek!

Níže naleznete všechny informace nezbytné k hladkému přechodu ze stavu „uchazeč“ do stavu „student“.

ZÁPISDOLOŽENÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍSTUDIJNÍ REFERENTKYUBYTOVÁNÍ

Všichni uchazeči, kteří uspěli u přijímací zkoušky, se k tomu, aby se stali studenty FF UK, musí dostavit ve stanoveném termínu k ZÁPISU DO STUDIA, kde po předložení povinných dokumentů obdrží ROZHODNUTÍ DĚKANA O PŘIJETÍ KE STUDIU. Fakulta rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá!


Počítejte, prosím, nejméně s hodinovým trváním zápisu, dostavte se včas na jeho začátek a nezapomeňte přinést všechny dokumenty uvedené na stránkách studijního oddělení!

Zápisy probíhají v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) většinou v místnosti P131, což je velká aula, která se nachází v prvním mezipatře.

Zápisy organizuje Studijní oddělení. Veškeré dotazy k zápisu směřujte proto na pracovníky Studijního oddělení!

Ti z vás, kteří absolvovali své předchozí vzdělání na škole se sídlem v České republice, budou k zápisu ke studiu potřebovat úředně ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání (tj. maturitní vysvědčení pro přijaté k bakalářskému studiu, nebo bakalářský či jiný vysokoškolský diplom pro přijaté k navazujícímu magisterskému studiu).

Úředně ověřenou kopii vám zhotoví na každé poště nebo na Czech POINTu (nejbližší pošta je od fakulty vzdálena cca 250 metrů směrem ke Staroměstskému náměstí na rohu ulic Kaprova a Žatecká).

VŠECHNY ÚSPĚŠNÉ UCHAZEČE O STUDIUM, KTEŘÍ ABSOLVOVALI PŘEDCHOZÍ STUDIUM NA ZAHRANIČNÍ ŠKOLE UPOZORŇUJEME, ŽE PŘED ZÁPISEM KE STUDIU JE NUTNÉ NECHAT SI SVÉ PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ NEJPRVE „NOSTRIFIKOVAT“!

Přijetím ke studiu jste se stali řádnými studenty FF UK a od této chvíle máte každý/každá svou studijní referentku, která se o vás bude po celou dobu vašeho studia starat.

Na webových stránkách STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ najdete její jméno (každá studijní referentka pečuje o skupinu studentů, jejichž přijmení začíná určitým písmenem, kromě studentů kombinovaného studia, o něž pečuje vždy jedna referentka bez ohledu na příjmení) a veškerou komunikaci nyní směřujte přímo na svou studijní referentku.

Jana Rišková A-F denní studium č. dv. 125, přepážka 6 + 420 221 619 401
Renáta Hofmanová G-Kj denní studium č. dv. 125, přepážka 7 + 420 221 619 268
Jitka Jalovecká Kk-Mi denní studium č. dv. 124, přepážka 11 + 420 221 619 323
Lívia Kotuľáková Mj-Pj denní studium, celé kombinované studium č. dv. 124, přepážka 9 + 420 221 619 400
Šárka Hovorková Pk-Šj denní studium č. dv. 124 přepážka 10 + 420 221 619 389
Zuzana Rybenská Šk-Ž denní studium č. dv. 124, přepážka 8 + 420 221 619 200
Klára Kordíková poplatky za delší studium č. dv. 126, přepážka 5 + 420 221 619 815
Filozofická fakulta nemá vlastní koleje a žádné ubytování nezajišťuje.
Ubytování pro studenty všech fakult Univerzity Karlovy zajišťují Koleje a menzy UK.

Potřebujete-li ubytování, kontaktujte KOLEJE A MENZY UNIVERZITY KARLOVY.