Informace pro přijaté

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,
srdečně vám blahopřejeme k úspěšnému složení přijímacích zkoušek!

Níže naleznete všechny informace nezbytné k hladkému přechodu ze stavu „uchazeč“ do stavu „student“.

DOLOŽENÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍZÁPISSTUDIJNÍ REFERENTKYUBYTOVÁNÍ

Vážení uchazeči,
upozorňujeme vás, že z organizačních důvodů nelze doložit vzdělání a zapsat se do studia v jednom dni. Po obdržení rozhodnutí o přijetí se k zápisu dostavte nejdříve v následující, k zápisu vyhrazený den.
Zápisy probíhají prezenčně, distanční zápis není možný.

Uchazeči přijatí do bakalářského studia dokládají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to bez ohledu na možnost, že již dosáhli vyššího stupně vzdělání.
Uchazeči přijatí do navazujícího magisterského studia dokládají úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu, pokud absolvovali tříletý bakalářský program, nebo úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, pokud jsou absolventy pěti nebo šestiletého magisterského studia. V případě, že jste bakalářské nebo magisterské vzdělání získali na jedné z fakult Univerzity Karlovy, můžete doložit vzdělání potvrzením, které si sami vygenerujete v SIS (PDF s el. podpisem: Potvrzení o studiu).

Ti z Vás, kteří předchozí vzdělání absolvovali v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku, dokládají úředně ověřenou kopii požadovaného dokladu, a to jedním z těchto způsobů:

a) Elektronický dokument ověřený autorizovanou konverzí na CzechPointu, případně prostřednictvím Slovenské pošty
1) vložte do SIS (NÁVOD ZDE)
2) zašlete na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz

b) Dokument vygenerovaný v SIS (platí pouze pro přijaté ke studiu navazujících magisterských a doktorských programů!):
1) vložte do SIS (NÁVOD ZDE)
2) zašlete na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz

NEDAŘÍ-LI SE VÁM DOKUMENT PŘILOŽIT K PŘIHLÁŠCE, ZAŠLETE NÁM HO E-MAILEM NA prijimacky@ff.cuni.cz.

Pokud jste předchozí vzdělání absolvovali v zahraničí (mimo výše jmenované státy) nebo jste získali IB na střední škole v ČR a nemáte obecnou nostrifikaci (nostrifikační doložku), podléhají vaše dokumenty povinnosti „NOSTRIFIKACE“.

Všichni uchazeči, kteří uspěli u přijímací zkoušky, naleznou ve svém účtu v SIS veškeré potřebné informace pro úspěšné dokončení přijímacího řízení.

Zápisy probíhají výhradně prezenčně v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Zápisy do Bc. a Mgr. studia organizuje Referát bakalářského a magisterského studia FF UK.
Podrobné informace včetně termínů naleznete na webu Referátu bakalářského a magisterského studia FF UK.

Zápisy do doktorského studia organizuje Referát doktorského studia FF UK.
Podrobné informace včetně termínů naleznete na webu Referátu doktorského studia FF UK.

Veškeré dotazy k zápisu směřujte na studijní referentky!

Přijetím ke studiu jste se stali řádnými studenty FF UK a od této chvíle máte každý/každá svou studijní referentku, která se o vás bude po celou dobu vašeho studia starat.

Na webových stránkách REFERÁTU BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA najdete její jméno (každá studijní referentka pečuje o skupinu studentů, jejichž přijmení začíná určitým písmenem, kromě studentů kombinovaného studia, o něž pečuje vždy jedna referentka bez ohledu na příjmení) a veškerou komunikaci nyní směřujte přímo na svou studijní referentku.

Na webových stránkách REFERÁTU DOKTORSKÉHO STUDIA najdete její jméno (každá studijní referentka pečuje o skupinu studentů podle programového zaměření studia) a veškerou komunikaci nyní směřujte přímo na svou studijní referentku.

Filozofická fakulta nemá vlastní koleje a žádné ubytování nezajišťuje.
Ubytování pro studenty všech fakult Univerzity Karlovy zajišťují Koleje a menzy UK.
K tomu, abyste si mohli podat žádost o ubytování na koleji, je potřeba nejprve absolvovat ZÁPIS KE STUDIU.

Potřebujete-li ubytování (a již jste absolvovali zápis ke studiu), kontaktujte KOLEJE A MENZY UNIVERZITY KARLOVY.