Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 27. 3. 2020)

U programů a oborů, u kterých byla lhůta pro podávání přihlášek stanovena na 31. 3. 2020, se tato lhůta v souladu s pokynem vedení Univerzity Karlovy posouvá na 15. 4. 2020. Jinak se prozatím nic nemění.

Na většinu bakalářských oborů a programů skončilo podávání přihlášek 29. 2. 2020. Na pět později akreditovaných programů lze nyní podávat přihlášky do 15. 4. 2020. Podrobnosti najdete zde.

Na všechny navazující magisterské obory a programy lze nyní podávat přihlášky do 15. 4. 2020. Podrobnosti najdete zde.

Na doktorské obory a programy lze podávat přihlášky do 30. 4. 2020. Podrobnosti najdete zde.

O případných dalších změnách budeme neprodleně informovat v aktualitách na hlavním webu fakulty (ff.cuni.cz), uchazeče s platnou přihláškou rovněž hromadným e-mailem. V současné chvíli platí následující:

  • Chcete-li si ještě přihlášku podat, učiňte tak ve stanovené lhůtě. Lhůty mohou, ale nemusejí být znovu prodlouženy.
  • Zpracovávání přihlášek, poplatků a žádostí pokračuje. Vše směřujeme k naplnění podmínek přijímacího řízení.
  • Jsme vám k dispozici na e-mailu i telefonních linkách. Volejte nám na tel. 221 619 300, 221 619 330 a 221 619 333 v pracovních dnech mezi 9:00–14:00 hodinou; a kdykoliv pište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK