Archiv

Na Filozofické fakultě UK probíhá 20. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

Čtyřtýdenní kurz byl zahájen 9. června ve Šporkově paláci. V rámci programu, který zajišťuje Středisko iberoamerických studií FF UK, se studenti seznámí se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i s vývojem mexicko-českých vztahů.

Prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK, obdržel Řád aztéckého orla, nejvyšší mexické státní vyznamenání udělované cizincům

Řád udělený za dlouhodobou propagaci mexické historie a kultury v ČR a za podporu česko-mexických vztahů převzal významný český iberoamerikanista 30. října na půdě velvyslanectví Spojených států mexických z rukou J.E. pí. Rosaury Leonory Rudea Gutierrez.

Ve dnech 6. a 7. září probíhá v Praze mezinárodní symposium Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras

Prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář zahájil ve Šporkově paláci 6. září dvoudenní mezinárodní symposium „Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras“ pořádané Střediskem ibero-amerických studií FF UK.

Byl zakončen letní kurz, který pro Technologický institut v Monterrey pořádá Středisko ibero-amerických studií FF UK

V pátek 6. července byl zakončen ve Šporkově paláci předáním absolventských certifikátů devatenáctý běh kurzu, který pořádá na základě dohody mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem v Monterrey (Mexiko) Středisko ibero-amerických studií FF UK.

Velvyslankyně Mexika v ČR zahájila 19. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

Vedení kurzu pod názvem La historia y cultura checas en su contexto centroeuropeo a Ciudadanía y Nueva Europa zajišťuje Středisko ibero-amerických studií FF UK. Na letošní běh kurzu, který má dnes nejdelší tradici ze zúčastněných škol celého světa, přijelo dvacet čtyři studentů.

Proběhl Iberoamerický týden: na FF UK vystoupil generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro

Iberoamerického týdne se účastnili i příslušníci diplomatického sboru a pracovníci MZV ČR, kteří vyslechli přednášky o vztazích Československa a ČR se zeměmi Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova od roku 1918 dodneška. Luis Almagro, významný latinskoamerický diplomat a politik, během setkání se studenty hovořil o současné situaci v Latinské Americe.

Merkádo přinese do Kampusu Hybernská chutě a vůně Latinské Ameriky

Ve středu 25. dubna vytvoří Merkádo malou Latinskou Ameriku v samotném centru Prahy. Festival odstartuje v 11:00 tradičními trhy; následovat bude pestrý program ve všech částech Kampusu Hybernská, který akci propůjčil prostory.

Proběhlo symposium u příležitosti výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československem a Mexikem

V pátek 20. října pořádalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci se zastupitelským úřadem Mexika v České republice symposium No sólo 95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de los contactos checo-mexicanos culturales, económicos y políticos.

Bylo zakončeno mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones

Setkání se s příspěvky účastnilo jednadvacet odborníků z Francie, Kuby, Maďarska, Mexika, Německa, Španělska a České republiky a další skoro tři desítky posluchačů, mezi nimi pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství ČR a latinskoamerických diplomatických úřadů.

Proběhne symposium „Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones“ s mezinárodní účastí

Ve dnech 7. a 8. září se koná v posluchárně 206 ve Šporku za účasti devatenácti českých i zahraničích odborníků (Francie, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Německo, Španělsko) mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones. Jednací řečí setkání je španělština.