Archiv

Prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK, obdržel Řád aztéckého orla, nejvyšší mexické státní vyznamenání udělované cizincům

Řád udělený za dlouhodobou propagaci mexické historie a kultury v ČR a za podporu česko-mexických vztahů převzal významný český iberoamerikanista 30. října na půdě velvyslanectví Spojených států mexických z rukou J.E. pí. Rosaury Leonory Rudea Gutierrez.

Ve dnech 6. a 7. září probíhá v Praze mezinárodní symposium Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras

Prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář zahájil ve Šporkově paláci 6. září dvoudenní mezinárodní symposium „Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras“ pořádané Střediskem ibero-amerických studií FF UK.

Byl zakončen letní kurz, který pro Technologický institut v Monterrey pořádá Středisko ibero-amerických studií FF UK

V pátek 6. července byl zakončen ve Šporkově paláci předáním absolventských certifikátů devatenáctý běh kurzu, který pořádá na základě dohody mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem v Monterrey (Mexiko) Středisko ibero-amerických studií FF UK.

Velvyslankyně Mexika v ČR zahájila 19. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

Vedení kurzu pod názvem La historia y cultura checas en su contexto centroeuropeo a Ciudadanía y Nueva Europa zajišťuje Středisko ibero-amerických studií FF UK. Na letošní běh kurzu, který má dnes nejdelší tradici ze zúčastněných škol celého světa, přijelo dvacet čtyři studentů.

Proběhl Iberoamerický týden: na FF UK vystoupil generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro

Iberoamerického týdne se účastnili i příslušníci diplomatického sboru a pracovníci MZV ČR, kteří vyslechli přednášky o vztazích Československa a ČR se zeměmi Latinské Ameriky a Pyrenejského poloostrova od roku 1918 dodneška. Luis Almagro, významný latinskoamerický diplomat a politik, během setkání se studenty hovořil o současné situaci v Latinské Americe.

Merkádo přinese do Kampusu Hybernská chutě a vůně Latinské Ameriky

Ve středu 25. dubna vytvoří Merkádo malou Latinskou Ameriku v samotném centru Prahy. Festival odstartuje v 11:00 tradičními trhy; následovat bude pestrý program ve všech částech Kampusu Hybernská, který akci propůjčil prostory.

Proběhlo symposium u příležitosti výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československem a Mexikem

V pátek 20. října pořádalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci se zastupitelským úřadem Mexika v České republice symposium No sólo 95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de los contactos checo-mexicanos culturales, económicos y políticos.

Bylo zakončeno mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones

Setkání se s příspěvky účastnilo jednadvacet odborníků z Francie, Kuby, Maďarska, Mexika, Německa, Španělska a České republiky a další skoro tři desítky posluchačů, mezi nimi pracovníci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství ČR a latinskoamerických diplomatických úřadů.

Proběhne symposium „Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones“ s mezinárodní účastí

Ve dnech 7. a 8. září se koná v posluchárně 206 ve Šporku za účasti devatenácti českých i zahraničích odborníků (Francie, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Německo, Španělsko) mezinárodní symposium Caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de relaciones. Jednací řečí setkání je španělština.

Byl zakončen osmnáctý běh kurzu pro prestižní mexickou vysokou školu na FF UK

Kurz pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey probíhal na základě smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem z roku 1999, která byla později prodlužována a je každým rokem konkretizována dohodami mezi FF UK a Institutem.