Na Filozofické fakultě UK probíhá 20. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

Čtyřtýdenní kurz byl zahájen 9. června ve Šporkově paláci. V rámci programu, který zajišťuje Středisko iberoamerických studií FF UK, se studenti seznámí se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i s vývojem mexicko-českých vztahů.

Program s názvem „La historia y cultura checas en su contexto centroeuropeo y Ciudadanía y Nueva Europa“ vznikl na základě dohody mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem v Monterrey v roce 1999. Kurz je povinnou součástí studia na institutu, kde si studenti mohou zvolit z přibližně šedesáti podobných nabídek z celého světa.

Na letošní běh přijelo dvacet dva studentů, kteří se zúčastní přednášek ve Šporkově paláci a pravidelných čtvrtečních exkurzí na Křivoklát, do Kutné Hory a do sklárny v Nenačovicích. Pro studenty FF UK je pobyt mexických kolegů příležitostí k navázání kontaktů, jichž mohou využít při plánování studijních nebo poznávacích cest do Mexika.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK