Ve dnech 6. a 7. září probíhá v Praze mezinárodní symposium Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras

Prorektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., zahájil ve Šporkově paláci 6. září dvoudenní mezinárodní symposium „Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras“ pořádané Střediskem ibero-amerických studií FF UK v rámci akcí připravených ke stému výročí nezávislosti Československa. Na akci věnované vztahům Československa, střední Evropy a Latinské Ameriky v meziválečném období vystoupili za účasti diplomatických zástupců latinskoamerických zemí v Praze historikové z Argentiny, Kolumbie, Maďarska, Mexika, Polska, Španělska a České republiky. Nejzajímavější referáty budou přepracovány pro publikaci, která vyjde řadě Ibero-Americana Pragensia, Supplementum v roce 2019.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK