Prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK, obdržel Řád aztéckého orla, nejvyšší mexické státní vyznamenání udělované cizincům

Řád udělený za dlouhodobou propagaci mexické historie a kultury v ČR a za podporu česko-mexických vztahů převzal významný český iberoamerikanista 30. října na půdě velvyslanectví Spojených států mexických z rukou J.E. pí. Rosaury Leonory Rudea Gutierrez.

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., je od roku 1990 vedoucí Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Významně se zasloužil o rozvoj oboru od jeho samých počátků a dlouhodobě určuje směry bádání nejen v kontextu České republiky, ale v dílčích oblastech i na úrovni mezinárodní. Aktivně se podílí na životě univerzity, je vysoce oceňován jako pedagog a zároveň i jako popularizátor vědy. V letech 1963–1968 vystudoval na FF UK obory historie a bohemistika.

Badatelské zájmy profesora Opatrného se soustředí na problémy dějin amerického kontinentu v 19. století, zejména pak na otázky nacionalismu, migrací a kontaktů mezi střední Evropou a Novým světem. Ve svých analytických monografiích stejně jako v popularizačních pracích spojuje zájem o globální procesy se stejně intenzivním zájmem o mikrohistorické pohledy do každodenního života. Právě jeho popularizační práce již před rokem 1989 představovaly české veřejnosti málo známá témata a osobnosti z dějin Severní a Jižní Ameriky.

Za zásluhy v oblasti popularizace mu byla dvakrát udělena cena Miroslava Ivanova (2005, 2014) a jednou cena Egona Ervína Kische (2006). V roce 2002 jako výraz uznání za zásluhy o podporu vztahů mezi Českou republikou a Španělskem mu byl králem Juanem Carlosem I. propůjčen Řád Isabely Kastilské v hodnosti komandéra a v roce 2008 španělský Řád za zásluhy. Letos mu byla udělena cena Gratias Agit Ministerstva zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Foto: Velvyslanectví Spojených států mexických v České republice


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK