Byl zakončen letní kurz, který pro Technologický institut v Monterrey pořádá Středisko ibero-amerických studií FF UK

V pátek 6. července byl zakončen ve Šporkově paláci předáním absolventských certifikátů devatenáctý běh kurzu, který pořádá na základě dohody mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem v Monterrey (Mexiko) Středisko ibero-amerických studií FF UK.

Kurz, který je povinnou součástí studia Technologického institutu, si studenti mohou zvolit z cca 60 podobných nabídek z celého světa, podává základní přehled dějin, kultury a ekonomiky České republiky ve středoevropském kontextu. Letos se kurzu účastnilo 24 studentů, kteří kromě návštěvy přednášek absolvovali exkurze mimo Prahu (Křivoklát, sklárna v Nenačovicích a Kutná Hora) a dva koncerty klasické hudby. Vedoucí skupiny dr. Araceli González vyjádřila ve svém závěrečném slově naději, že kurz, který má v institutu nejdelší tradici ze všech akcí tohoto druhu, bude nabídnut i v příštím roce.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK