Katedra pedagogiky FF UK otevírá přípravný kurz pro přijímací řízení do bakalářského studia pedagogiky

Kurz poskytuje intenzivní vědomostní přípravu zejména k prvnímu písemnému, ale i druhému ústnímu kolu přijímací zkoušky. Účastníci obdrží certifikát o absolvování. Termín podání přihlášky a zaplacení kurzovného je 23. února 2024.

Tematické okruhy a termíny konání přípravného kurzu:

  1. Základní pedagogické disciplíny, jejich předmět a obsah (9. 3. 2024)
  2. Filosofie a teorie výchovy a jejich představitelé (23. 3. 2024)
  3. Pedagogické a didaktické kategorie, kurikulární reforma a školské dokumenty (6. 4. 2024)
  4. Školský systém, jeho vývoj a současná podoba (20. 4. 2024)

Kurzovné je 6 000 Kč (vč. DPH). V nabídce jsou i dárkové vouchery, pomocí kterých lze kurz zakoupit jako dárek. V případě nízké obsazenosti kurzu si organizátoři vyhrazují právo kurz neotevřít s náhradou kurzovného v plné výši.

Závaznou přihlášku naleznete zde. Bližší informace na martin.strouhal@ff.cuni.cz.


Související články