Archiv

Uchazeči o studium na FF UK se mohou zapsat do přípravných kurzů pro přijímací řízení

Kurzy uchazečům přiblíží vybrané studijní programy a jejich přijímací zkoušky.

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK nabízí volitelné kurzy na letní semestr 2023/2024

Hledáte volitelné kurzy, které vám otevřou nové obzory? Odborníci z praxe otevírají kurzy zaměřené na praktické rozvíjení podnikavosti, inovativního myšlení, spolupráce a posunování vědy do praxe. Kurzy jsou vhodné pro všechny studující UK napříč obory a fakultami.

Katedra pedagogiky FF UK otevírá přípravný kurz pro přijímací řízení do bakalářského studia pedagogiky

Kurz poskytuje intenzivní vědomostní přípravu zejména k prvnímu písemnému, ale i druhému ústnímu kolu přijímací zkoušky. Účastníci obdrží certifikát o absolvování. Termín podání přihlášky a zaplacení kurzovného je 23. února 2024.

Ústav románských studií FF UK vypisuje přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studijní programy Francouzská filologie a Francouzština se zaměřením na vzdělávání

Kurz se uskuteční v pátek 26. ledna 2024 od 14:00 do 15:30 online. V rámci kurzu se uchazeči seznámí s podmínkami přijetí, obsahem a průběhem přijímací zkoušky a také si budou moct prakticky vyzkoušet jednotlivé části zkoušky a klást dotazy vyučujícím i studentům prvního ročníku daného oboru.

Měsíc pro fakultu nabídne přednášky a jazykové minikurzy

V neděli 21. ledna 2024 v rámci akce Pootevření fakulty na hlavní budově FF UK proběhne série krátkých přednášek určená pro studující, akademickou i neakademickou obec FF UK. V následujících dnech budou na akci navazovat přednášky a minikurzy v mobilním objektu „Modrý sál“ na nám. Jana Palacha, otevřené všem.

Filozofická fakulta UK vyhlašuje rekvalifikační archivní kurz na březen 2024

V rámci celoživotního vzdělávání se mohou zájemci zapisovat do kurzu Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK. Absolventi obdrží certifikát Univerzity Karlovy.

Zajímají vás praktické možnosti uplatnění vašeho výzkumu? Navštivte interaktivní seminář určený pro členy akademické obce FF UK

Seminář FF UK a Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) nazvaný Vaše výzkumné téma: Uplatnění, o kterém jste možná nepřemýšleli je určený pro mladé i zkušené vědce, doktorandy, postdoktorandy i podpůrné administrativní pracovníky z FF UK. Konat se bude 29. listopadu 2023 od 13:00 do 14:30 v hlavní budově FF UK v místnosti P326.

V kurzech ukrajinštiny pro zaměstnance a studenty FF UK jsou poslední volná místa

Ústav východoevropských studií FF UK vypisuje kurzy ukrajinského jazyka pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Kurzy začínají 9. října a potrvají do 15. prosince 2023. Přihlašovat se můžete do 30. září 2023.

Centrum na podporu open science UK zve na seminář o podmínkách poskytovatelů financí

Principy otevřené vědy se postupně stávají nedílnou součástí podmínek řady poskytovatelů financí na výzkum. Seminář se zaměří na to, co od nás poskytovatelé financí v této oblasti očekávají, jak dané podmínky splnit a také jakou podporu univerzita nabízí. Konat se bude v pondělí 25. září 2023 od 14:00 do 17:00 ve velké aule FF UK (P131) a bude streamovaný i online.

Katedra pedagogiky FF UK vypisuje dva kurzy Učitelství pro střední školy

V rámci kurzů celoživotního vzdělávání můžete získat učitelskou kvalifikaci pro střední školy a pro druhý stupeň základních škol. V jedné formě kurzu se jedná o obory, které mají na FF UK i variantu učitelského programu. Druhá forma kurzu je určena pro absolventy nejrůznějších společenskovědních, ekonomických a právních oborů.