Archiv

Přednášky vyučované na FF UK otevřené pro studenty a studentky středních škol

Pokud jste studentem/kou střední školy a chcete zjistit, jak probíhá vyučování na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poslechnout si přednášku z oboru, který vás zajímá, a vyzkoušet si, zda je pro vás daný obor vhodný, můžete se zúčastnit otevřených přednášek pro studující středních škol.

Proč a jak učit filosofii na středních školách?

Antologie Proč a jak učit filosofii na středních školách?, která do českého prostředí uvádí texty ze současné německé didaktiky filosofie, je určena především středoškolským učitelům, studentům a didaktikům filosofie či společenskovědního základu. Autorka v první části úvodní studie uvádí argumenty pro takové pojetí středoškolské výuky filosofie, jež se soustředí na rozvíjení samostatného myšlení studentů, a rozpracovává pro tento účel filosofické kompetence. Ve […]